Povratak na Документи

Локални акциони планови

Локални акциони план запошљавања Града Сомбора – 2024. година

Преузми

Локални акциони план за децу Града Сомбора за период 2021. до 2023. године

Преузми

Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА СОМБОРА

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД ДО 2021. (РЕВИЗИЈА) СА ПЕРСПЕКТИВОМ ДО 2028. ГОДИНЕ

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ГРАД СОМБОР (јун 2017.)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 2014-2016.ГОДИНА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2014-2016.ГОДИНА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 2014-2016.ГОДИНА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА, СПОРТ, МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 2014-2016.ГОДИНА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: ОБРАЗОВАЊЕ 2014-2016.ГОДИНА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 2014-2016.ГОДИНА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: ТУРИЗАМ 2014-2016.ГОДИНА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТИ: УРБАНИЗАМ И ИНФРАСТРУКТУРА 2014-2016.ГОДИНА