Povratak na О Сомбору

Здравство

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ“, Сомбор

Делатност примарне здравствене заштите у граду Сомбору обавља здравствена установа Дом здравља „др Ђорђе Лазић“. Ниво примарне здравствене заштите има за циљ континуирани рад на превенцији болести у свим областима медицине. Здравствене службе које делују у оквиру Дома здравља својим активностима подмирују разнолике потребе свих популационих групација становништва, како превентивних, тако и куративних мера примарне… Детаљније

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

Завод за јавно здравље  Сомбор припада јавно здравственим институцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Западно Бачког округа. Место и улога Завода за јавно здравље су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу,  према коме прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и… Детаљније

ОПШТА БОЛНИЦА „ ДР. РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ Сомбор

Општа болница  обавља  специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу за подручје Западно –бачког округа за територију општина: Сомбор, Оџаци, Апатин, и територију насељених места Крушћић, Нова Црвенка, Црвенка и Сивац у општини Кула. Послови медицинске делатности обављају се у оквиру ширих и ужих организационих облика ,сектора и служби и то: Сектор за интернистичке… Детаљније