Povratak na О Сомбору

Здравство

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ“, Сомбор

Делатност примарне здравствене заштите у граду Сомбору обавља здравствена установа Дом здравља „др Ђорђе Лазић“. Ниво примарне здравствене заштите има за циљ континуирани рад на превенцији болести у свим областима медицине. Здравствене службе које делују у оквиру Дома здравља својим активностима подмирују разнолике потребе свих популационих групација становништва, како превентивних, тако и куративних мера примарне …

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

Завод за јавно здравље  Сомбор припада јавно здравственим институцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Западно Бачког округа. Место и улога Завода за јавно здравље су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу,  према коме прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и …

ОПШТА БОЛНИЦА „ ДР. РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ Сомбор

Општа болница  обавља  специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу за подручје Западно –бачког округа за територију општина: Сомбор, Оџаци, Апатин, и територију насељених места Крушћић, Нова Црвенка, Црвенка и Сивац у општини Кула. Послови медицинске делатности обављају се у оквиру ширих и ужих организационих облика ,сектора и служби и то: Сектор за интернистичке …