Povratak na Локална самоуправа

Комисије

Жалбена комисија

Интерресорна комисија

КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СОМБОРА

Извештај о раду за 2020. годину

Решење о образовању Комисије за планове града Сомбора

Преузми