Povratak na Локална самоуправа

Комисије

Жалбена комисија

Интерресорна комисија

КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СОМБОРА

Извештај о раду за 2023. годину Извештај о раду за 2022. годину Извештај о раду за 2021. годину Извештај о раду за 2020. годину

Решења

Решење о образовању Жалбене комисије Решење о престанку дужности председника Жалбене комисије Решење о именовању председника Жалбене комисије