Povratak na Услуге

Обрасци и формулари – Űrlapok és formanyomtatványok

Одељење за послове електронске управе

Одељење за образовање

Одељење за општу управу

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

Одељење инспекције и комуналне милиције

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за друштвене делатности