Употребне дозволе

Захтев усвојен

Решење бр. 351-0106-2021-V од 09.02.2021.године – захтев се одобрава Решење бр. 351-0123-2021-V од 09.02.2021.године – захтев се одобрава Решење бр. 351-0186-2021-V од 25.02.2021.године – захтев се одобрава Решење бр. 351-1088-2020-V од 01.02.2021.године – захтев се одобрава Решење бр. 351-1301-2020-V од 04.01.2021.године – захтев се одобрава Решење бр. 351-1319-2020-V од 05.01.2021.године – захтев се одобрава Решење… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен

Rешење број 351-419-2021. од 15.04.2021.године – захтев се одбацује Закључак број 351-176-2021. од 07.04.2021.године – захтев се одбацује Закључак број 351-285-2021. од 06.04.2021.године – захтев се одбацује Закључак број 351-142-2021. од 06.04.2021.године – захтев се одбацује Закључак број 351-353-2021. од 30.03.2021.године – захтев се одбацује Закључак број 351-309-2021. од 19.03.2021.године – захтев се одбацује Закључак… Детаљније

Архива