Употребне дозволе

Захтев усвојен

Решење број 351-84-2023-V од 26.01.2023. године Решење број 351-77-2023-V од 02.02.2023. године Решење број 351-46-2023-V од 03.02.2023. године Решење број 351-58-2023-V од 03.02.2023. године Решење број 351-127-2023-V од 06.02.2023. године  Решење број 351-45-2023-V од 09.02.2023. године Решење број 351-95-2023-V од 13.02.2023. године Решење број 351-192-2023-V од 02.03.2023. године Решење број 351-199-2023-V од 03.03.2023. године Решење… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен

Решење број 351-126-2023-V од 13.02.2023. године Решење број 351-266-2023-V од 02.03.2023. године Решење број 351-250-2023-V од 02.03.2023. године Решење број 351-193-2023-V од 03.03.2023. године Решење број 351-262-2023-V од 07.03.2023. године Решење број 351-255-2023-V од 07.03.2023. године Решење број 351-296-2023-V од 08.03.2023. године Решење број 351-249-2023-V од 13.03.2023. године Решење број 351-329-2023-V од 15.03.2023. године Решење… Детаљније

Архива