Употребне дозволе

Захтев одбијен/одбачен

Решење број 351-1697-2021-V од 11.01.2022. године Решење број 351-1717-2021-V од 11.01.2022. године Решење број 351-1825-2021-V од 13.01.2022. године

Захтев усвојен

Решење број 351-1856-2021-V од 04.01.2022. године Решење број 351-1887-2021-V од 11.01.2022. године Решење број 351-1730-2021-V од 12.01.2022. године Решење број 351-1834-2021-V од 13.01.2022. године

Архива