Povratak na Градска управа

Јавне набавке

План јавних набавки за 2023. годину

Јавне набавке у току („Сл.гласник РС“, број 91/2019)

Завршене јавне набавке

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ И БАЗА ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

База података о понуђачима Извештај о спроведеним јавним набавкама за 2022 годину

Правилник о ближем уређењу планирања и спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Преузми

Архива

Портал јавних набавки

Канцеларија за јавне набавке