Povratak na Градска управа

Јавне набавке

План јавних набавки за 2024. годину

Јавне набавке 2024. година

Јавне набавке 2023. година

Јавне набавке – архива

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ И БАЗА ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

База података о понуђачима Извештај о спроведеним јавним набавкама за 2023. годину

Правилник о ближем уређењу планирања и спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Преузми

План јавних набавки – архива

Портал јавних набавки

Канцеларија за јавне набавке