Povratak na Привреда

Канцеларија за локални економски развој

КОНТАКТ:

Шеф одсека: Михаел Плац

е-маил: klersombor@gmail.com

тел. 025 468 160

МИСИЈА: 

Економски развој града Сомбора кроз стимулацију постојећих предузећа за ширење капацитета, стварање пословног окружења привлачног за инвестирање и конзистентну реформу градске управе суштински и дугорочно посвећене развоју Града.

ЦИЉЕВИ:

ПОРАСТ ИНВЕСТИЦИЈА – подршка постојећим и будућим инвеститорима

 • Креирање и стално ажурирање понуде слободних капацитета Града
 • Дефинисање кадровске понуде и потреба инвеститора за радном снагом
 • Константна промоција инвестиционих потенцијала (сајмови, стручни скупови, медији, сарадња са разним организацијама, промотивни материјали, обилазак локација итд.)
 • Обједињавање градских служби и јавних предузећа у циљу стварања олакшица за инвеститоре
 • Унапређење пословних способности локалних привредника
 • Стално ажурирање интернет презентације града Сомбора са информацијама о актуелним конкурсима, субвенцијама, пројектима, локацијама и осталим погодностима за привреднике
 • Подршка иницијативама за јавно – приватно партнерство (ЈПП)

Имплементација СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

 • Координација са Саветом за развој града
 • Сарадња са европским, републичким и покрајинским институцијама, донаторима и невладиним сектором
 • Планирање и мониторинг у спровођењу пројеката

Формирање БАЗЕ ПОДАТАКА

 • Евиденција о пословним субјектима на територији Града
 • Евидентиране домаће и стране инвестиције
 • Информације о предузећима кандидатима за приватизацију
  Информације о иницијативама за ЈПП
 • Релевантна правна акта
 • Локације погодне за инвестирање
 • Туристички потенцијали
 • Образовни и кадровски потенцијали
 • Пољопривредно земљиште

Подршка ЛОКАЛНОЈ ПРИВРЕДИ

 • Подстицање привредне заједнице на развој и проширење капацитета
 • Организација семинара и стручних саветовања
 • Подстицање сарадње између локалних привредника и потенцијалних инвеститора
 • Предлагање измена скупштинских аката у циљу стварања бољег пословног окружења
 • Информисање привредника о могућностима добијања средстава из разних фондова, субвенционисаних кредита, донација…