Ред.бр.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТБрој Службеног листа
1План генералне регулације дела града Сомбора„Службени лист општине Сомбор“, број 5/2007 и „Службени лист Града Сомбора“, број 13/2019-испр.техн.гр., 26/2020-испр.техн.гр., 11/2021-испр.техн.гр. и 6/2022-испр.техн.гр. и 15/2023-Одлука
2План генералне регулације насељеног места Бездан„Службени лист општине Сомбор“, број 3/2008 и „Службени лист Града Сомбора“, број 11/2016
3План детаљне регулације марине код Бездана„Службени лист општине Сомбор“, број 3/2008
4План генералне регулације Телечке„Службени лист општине Сомбор“, број 3/2008 и „Службени лист Града Сомбора“, број 24/2016
5План генералне регулације насељеног места Стапар„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 12/2018
6План генералне регулације насељеног места Кљајићево„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 4/2016
7План генералне регулације насељеног места Светозар Милетић„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 5/2019
8План генералне регулације насељеног места Чонопља„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008
9План генералне регулације насељеног места Бачки Брег„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 21/2019
10План генералне регулације насељеног места Растина„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 11/2016
11План генералне регулације насељеног места Гаково„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008
12План генералне регулације насељеног места Колут„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 9/2019
13План генералне регулације насељеног места Алекса Шантић„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 10/2015
14План генералне регулације насељеног места Станишић„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008
15План генералне регулације насељеног места Риђица„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 12/2018
16План генералне регулације насељеног места Дорослово„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 23/2018
17План генералне регулације насељеног места Бачки Моноштор„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2008 и 25/2016
18План детаљне регулације централне зоне – Венац у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 3/2009
Закључак о исправци техн.грешке у ПДР (техничка грешка 1).
19План детаљне регулације Чонопљанског пута – блокови 75 и 51„Службени лист Града Сомбора“, број 7/2009
20План детаљне регулације за изградњу девијације локалног пута Л-405 и моста на великом Бачком каналу на простору к.о. Бачки Моноштор и Бездан„Службени лист Града Сомбора“, број 6/2011
21План детаљне регулације дела Јосићког насеља – делови блокова 43, 44 и 64 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 11/2011
22План детаљне регулације дела блока 81 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 12/2012
23План детаљне регулације граничног прелаза Бездан„Службени лист Града Сомбора“, број 6/2013
24План генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору, блокови 102, 103, 114, 115 и 127 – ПГР 05„Службени лист Града Сомбора“, број 6/2013, 2/2018 и 2/2021
25План детаљне регулације блока 76 и 77 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 2/2014 и 3/2016
26Просторни план града Сомбора„Службени лист Града Сомбора“, број 5/2014
27План детаљне регулације примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 9/2014
28План детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор – Кљајићево„Службени лист Града Сомбора“, број 4/2015
29План детаљне регулације Ромског насеља у Бачком Моноштору„Службени лист Града Сомбора“, број 8/2015
30План детаљне регулације вишенаменског објекта – нова пијаца у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 9/2015
31План детаљне регулације обилазнице око Кљајићева„Службени лист Града Сомбора“, број 24/2016
32План детаљне регулације дела пута Стапар – Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула„Службени лист Града Сомбора“, број 8/2018
33План детаљне регулaције за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан„Службени лист Града Сомбора“, број 11/2019
34План детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице„Службени лист Града Сомбора“, број 16/2019
35План детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – ромско насеље„Службени лист Града Сомбора“, број 21/2019
36План детаљне регулације за проширење капацитета депоније у Ранчеву – Центар за третман отпада„Службени лист Града Сомбора“, број 4/2020
37План детаљне регулације дела Блока 29 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 23/2020
38План детаљне регулације Блока 81 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 23/2020
39План детаљне регулације пословно-спортске зоне око Градског стадиона„Службени лист Града Сомбора“, број 23/2020
40План детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић, Измене и допуне Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић„Службени лист Града Сомбора“, број 24/2020, „Службени лист Града Сомбора“, бр.12/2023
41План генералне регулације на простору МЗ „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у Сомбору,
01 Исправка техничке грешке у ПГР Селенча,
02 Исправка техничке грешке у ПГР Селенча
„Службени лист Града Сомбора“, број 10/2021 и 17/2021-испр.техн.грешке
42План детаљне регулације улица Станка Пауновића и Пангарске у СомборуСлужбени лист Града Сомбора“, бр.7/2023
43План детаљне регулације улица Благоја Паровића, Симе Шолаје, Миодрага Петровића Чкаље, Динарске, Мајора Тепића и Светог Николе у Сомбор„Службени лист Града Сомбора“, број 15/2023
44План детаљне регулације Блока 54 у Сомбору„Службени лист Града Сомбора“, број 15/2023 и 3/2024 – испр.техн.гр.