Povratak na Градска управа

Животна средина

Програми 2024.

Програм коришћење средстава за заштиту животне средине града Сомбора за 2024.годину Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2024 и 2025.години

Програми 2023.

Програм заштите животне средине Града Сомбора за период 2023-2026 године Преузми Програм мерења нивоа буке у животној средини за период август 2023 до маја 2024

Програми 2022

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У 2022. И 2023. ГОДИНИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗЖС СОМБОР ЗА 2022 ГОД.

Програми 2021

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине града Сомбора за 2021.год. Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији града Сомбора за 2021.год.

Испитивање квалитета ваздуха на територији Града Сомбора

2019. година Извештај о испитивању квалитета ваздуха за 2021. годину Аутоматска мерна станица ПСУЗЖС – Сомбор ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ВАЗДУХА ЗА МЕСЕЦ МАЈ – INSTITUT VATROGAS ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ВАЗДУХА ЗА МЕСЕЦ ЈУН – INSTITUT VATROGAS ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ВАЗДУХА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ – INSTITUT VATROGAS ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ВАЗДУХА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ – INSTITUT …

Програми 2020

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине града Сомбора за 2020.год. Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији града Сомбора за 2020.год. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Сомбора у 2020. и 2021.год.

Мерење и праћење нивоа буке у животној средини на територији Града Сомбора

2019. година 2020. година 2021. година 2022. година 2023. година

Мониторинг вода

H 061 и H 067 Ранчево H 75 Ранчево H 82 Ранчево H 84 Ранчево

Мониторинг полена

2019. година 2020. година 2021. година 2022. година 2023. 2024.

Поступци покретања заштите предела

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СРЕДЊА МОСТОНГА“ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ГОРЊА МОСТОНГА“

Локални регистар извора загађивача

2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година