Povratak na Градска управа

Животна средина

Испитивање квалитета ваздуха на територији Града Сомбора

2019. година

Програми 2020

Програм коришћења средстава за заштиту животне средине града Сомбора за 2020.год. Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији града Сомбора за 2020.год. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Сомбора у 2020. и 2021.год.

Мерење и праћење нивоа буке у животној средини на територији Града Сомбора

2019. година 2020. година 2021. година

Мониторинг полена

2019. година 2020. година 2021. година

Поступци покретања заштите предела

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СРЕДЊА МОСТОНГА“ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ГОРЊА МОСТОНГА“

Локални регистар извора загађивача

2017. година 2018. година 2019. година