Povratak na О Сомбору

Географски положај

Географска локација и повезаност Сомбора

 

географски положај града

Град Сомбор налази се на крајњем северозападу Републике Србије. Међудржавним граничним прелазима код Бездана и Богојева представља спону са Републиком Хрватском, а Бачким Брегом са Републиком Мађарском.
Удаљеност од граничних прелаза:
• 25 км до Републике Хрватске
• 28 км до Републике Мађарске
Удаљеност од већих градова:

• 175 км северозападно од Београда
• 223 км јужно од Будимпеште
• 345 км југоисточно од Беча

Град Сомбор је смешен између Паневропских коридора 7 и 10. Паневропски друмски коридор 10, који је од Сомбора удаљен око 60 км, повезују регионалне друмске и жељезничке саобраћајнице са међународним речним пристаништем и царином код Бездана на коридору 7 – река Дунав. Коридор 7 на подручју Града Сомбора заузима дужину од 25 км.

На територији Града Сомбора развијена је путна мрежа магистралних (М17.1 и М18) у дужини од 89 км, регионалних (Р101, Р105 и Р105.1) у дижини 67 км и локалних путева у дужини 110 км. Железнички чвор за путнички и теретни саобраћај, са постојећим једноколосечним пругама рачва се према Суботици, Врбасу, Богојеву и Апатину. Постоји могућност осавремењавања постојећих пруга, као и поновно активирање појединих праваца, односно продужетак мреже у правцу државних граница према Републици Хрватској и Мађарској.

Обзиром да је на 7 км од самог Града лоциран војни аеродром, који је Мастер планом Министарства одбране Републике Србије предвиђен за цивилни саобраћај, постоји реална могућност за развој ваздушног саобраћаја. Аеродром има најмањи број магловитих дана на територији Републике Србије, па би у будућности могао имати и улогу алтернативног аеродрома београдском аеродрому када би поменути био затворен због магле.

Сомбор има потенцијал да се претвори у центар теретног и путничког саобраћаја. Производња здраве и свеже хране, која може у року од 24 сата да се отпреми у било које подручје Европе, велика је перспектива за наше подручје. Горње Подунавље је велики туристички потенцијал, смештен измедју Паневропских коридора 7 и 10, па би и транспорт потенцијалних туриста био олакшан.