Povratak na Локална самоуправа

Савети

Савет за запошљавање

Социјално-економски савет

Привредни савет

Рад Привредног савета уређен је Пословником Градског већа Града Сомбора

Савет за младе

Скупштина Града Сомбора је на 3.седници, која је одржана 08.јула 2016.г., именовао нови Савет за младе. Именовано је свих 11 чланова Савета, чиме је ово радно тело скупштине у целости формирано. У Савет за младе су именовани: 1. Данијела Дубајић 2. Небојша Опачић 3. Книпл Тамара 4. Мајда Фодора 5. Милош Милошевић 6. Марко Марић …

Савет за безбедност

Преузми решење о образовању и именовању савета