Povratak na Градска управа

Саветник права пацијената

На основу Закона о правима пацијената, Скупштина града Сомбора  на  17. седници одржаној  23. априла 2014. године, донела је Одлуку о саветнику за заштиту права пацијената на  територији града Сомбора. Одлуком је дефинисано да се послови заштите права пацијената на територији града Сомбора организују у оквиру Градске управе града Сомбора.

Саветник за заштиту права пацијената (у даљем тексту Саветник) обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и даје потребне информације и савете у вези са правима пацијената. У свом раду Саветник  је обавезан да поступа у складу са Законом о правима пацијената и другим прописима којима се уређује заштита пацијената и заштита података о личности.

За  Саветника за заштиту права пацијената у Градској управи града Сомбора, начелник Градске управе одредио је дипломираног правника Марију Јерковић.

Приговори Саветнику се могу поднети у писаном облику у Градском услужном центру, шалтери 11 и 12. Образац за приговор може се преузети на овом сајту или се приговор може дати усмено на записник у канцеларији Саветника,

Трг цара Уроша, зграда Жупанија Сомбор, приземље – канцеларија  59,

Контакт телефон: 025/468-195.

E-mail: mjerkovic@sombor.rs

Образац приговора

[embeddoc url=“https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/01/zaštitnik_pacijentovih_prava_obrazac_prigovora_1-1.pdf“ download=“all“ viewer=“google“]

ОДЛУКА О САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

[embeddoc url=“https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/02/ODLUKA-O-SAVETNIKU-ZA-ZASTITU-PRAVA-PACIJENATA-NA-TERITORIJI-GRADA-SOMBORA.pdf“ download=“all“ viewer=“google“]