Povratak na Услуге

Питања и одговори

Поставио: Владимир Копривић

 • Зашто је овај званични сајт Омладинског клуба направљен и исписан латиничким писмом? Да ли ћете инсистирати да се поштује традиција и Устав Републике Србије по том питању?

Поштовани,

Овом приликом захваљујем Вам се на указаном недостатку при изради сајта Омладинског клуба, а који се односи на ћирилично писмо које је у службеној употреби у граду Сомбор. Везано за наведени недостатак обавештено је правно лице задужено за ажурирање и вођење интернет презентације омладинског клуба, које је потврдило да ће у што краћем року извршити пресловљавање садржаја сајта и на ћирилично писмо, а чиме ће се убудуће обезбедити коришћење сајта и на ћириличном писму.

Поставио: Слободан Милетић

 • Поседујем документарни филм РТОЈИЦА ИЗ СТАРОГ СОМБОРА филм М Антица иy 63,г и говори о двојици Коњовића и Петровићу песник и 12 слајдова сликара Коњовића ,а ја сам аутор тих предмета а филм полако нестаје јер је заражен ВИНЕГАРОМ

Поштовани г. Милетић,

Одељења Градске управе се не баве пословима конзервисања филмске грађе. Свакако, позвао бих Вас да, уколико сте у прилици, дођете до канцеларије 147 (први спрат, зграда Жупаније) како би сте нас боље упознали са самим филмом, његовим стањем и Вашом идејом о томе шта даље чинити.

Поставио: Слобода Милетић

 • Поштована Градоначелнице
  Покусао сам у висе наврата у претходних пет година да обавестим на неки начин грађане Сомбора да поседујем изузетну историјску белешку на филму и на фото слајду. На филму су забележени  три сомборца великана у музици, сликарству и књижевности, два Коњовића и Поповић песник књижевник. Филм је снимљен 1963 године који је режирао М Антић, а слајдови су о сликару који су снимљени пар месеци пре његове смрти. А ја сам аутор тих белешки. Филм је у фази пропадања а ја сам успео да га преснимим на нове носаче слике и тона и то платио, а слајдови су исто преснимљени. Ако сте као град заинтересовани да поседујете део своје историје, јавите се.

С поштовањем С Милетић филмски сниматељ и фоторепортер

Поштовани г Милетић,
Одељења Градске управе се не баве пословима конзервисања филмске грађе. Свакако, позвао бих Вас да, уколико сте и прилици, дођете до канцеларије 147 (први спрат, зграда Жупаније) како би сте нас боље упознали са самим филмом, његовим стањем и Вашом идејом о томе шта даље чинити. Са друге стране, могу Вас упутити да се са вашим предлогом свакако обратите Историјском архиву у Сомбору (тел: 025/416-292  ) и Градском музеју (тел: 025/412-728) у чијој делатности рада јесте очување, рестаурација, откуп и прикупљање предмета од историјског и културног значаја за град Сомбор и његове становнике.
С поштовањем,

Поставила: Лепосава Томић

 • Поштована градоначелнице, молим  Вас у име радника АД, „Алекса Шантић“ дате информацију шта је учињено испред општине да би радници остварили своја законска права тј да би им се исплатио социјални програм. Ова тема је била и на социо-економском савету и обећана је подршка. Људи су огорчени почев од уништења предузећа који је накад био понос општине, а могао је то да буде и данас, а надаље што су остали без примања од децембра месеца, остали без права на акције, а највише их боли и неисплаћени социјални програм.

Везано за питања која сте преко нашег сервиса “ Питајте градоначелника“ упутили 19.05.2017.године, а која се односе на остваривања права радника АД „Алекса Шантић“ на социјални програм, обавештавамо вас о следећем:

1. Дана 04.10.2016.године, градоначелник града Сомбора упутио је молбу Министарству привреде Републике Србије за одлагање стечајног поступка над привредним друштвом АД „Алекса Шантић“ (акт број : 023-85/2016-II – Прилог број 1).

У вези наведене молбе примљен је одговор Министарства привреде РС којим се рочиште са 18.10.2016.године одлаже за 18.11.2016.године ( акт Министарства број: 023-02-1053/2016-05 од 20.10.2016.године -Прилог број 2).

2. На иницијативу Синдикалне организације синдиката АД „Алекса Шантић“ број 30/2017 од 22.03.2017.године ( Прилог број 3) сазвана је и одржана 4.седница Социјално – економског савета града Сомбора дана 31.03.2017.године који је подржао захтеве радника АД „Алекса Шантић“ уз доношење Закључка у 4 тачке ( акт Социјално економског савета број 06-73/2017- VIII од 31.03.2017.године – Прилог број 4).

3. На основу Закључка са седнице Социјално -економског савета града Сомбора, градоначелник града Сомбора је лично упутио допис Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС ( акт број 023-86/2016-II од 11.04.2017.године -Прилог број 5) у којем су изнете све релевантне чињенице везане за реализацију социјалног економског програма уз захтев да Министарство предузме све одговарајуће радње и да изнађе решење за остваривање права радника АД „Алекса Шантић“ на одговарајући социјални програм.

4. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС доставило је градоначелнику града Сомбора допис под бројем 550-00-00013/2017-24 од 28.04.2017.године ( Прилог број 6) којим, између осталог, обавештава да након отварања стечајног поступка реализација програма решавања вишка запослених није могућа.

5. Напомињемо да је на Решење Привредног суда у Сомбору о отварању стечајног поступка уложен приговор од стране дужника АД “ Алекса Шантић“ али је, по информацијама које смо добили од поступајућег стечајног судије, г. Зорана Чокорило, приговор одбијен, односно, потврђена је одлука о покретању стечајног поступка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Душанка Голубовић

Поставио: Тома Мијатовић 

 • Интересује ме кад ће почети изградња граничног прелаза Растина унапред хвала на одговору

Поштовани

Изградња граничног прелаза је условљена низом активности које претходе. Једна од таквих активности је приступ будућем граничном прелазу. Град Сомбор, је са Министарством саобраћаја, телекомуникације и грађевинарства и ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ сачинио  споразум о стављању у функцију општинског пута Сомбор – Гаково – Растина на основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног међудржавног граничног прелаза „Растина – Бачсентђерђ“. Споразумом су дефинисане фазе радова током 2017 и 2018 године ради стварања услова за прекатегоризацију општинског пута у држа�авни пут II A реда. Након извршене прекатегоризације стећи ће се услови за отварање граничног прелаза.

Поставила: Емилија Рилке

 • Када ће Сомбор имати пешачку зону? Зашто је бициклистима дозвољено да возе по Главној улици, тротоарима, кроз дечја игралишта? Шетачи немају место за мирне и безбедне шетње, што је велики проблем нарочито за децу…

Сомбор има „Пешачку зону“ која је обележена одговарајућом вертикалном сигнализацијом. Кретање бициклиста и свих осталих возила регулише Закон о безбедности саобраћаја на путевима и  саобраћајна сигнализација. Локална самоуправа дефинише услове техничке регулације саобраћаја на општинским путевима и улицама које нису деонице државних путева. У пешачкој зони, по тротоарима и осталим површинама које нису намењене за саобраћај  није дозвољено кретање возила (бицикло је возило према закону о безбедности саобраћаја), ос�сим возила са посебном дозволом и под посебним условима. Дозвољено је гурање бицикла, лице које гура бицикл је пешак. Сходно важећим прописима за контролу возила у покрету  надлежна је само  саобраћајна полиција.

Поставила: Ивона Стричевић

Када ће и да ли ће се радити атарски пут Ленија салаши-Сомбор?

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине након увида у пројектну документацију којом располаже утврдило је да је за предметни пут израђена пројектна документација – пројектно техничка документација појачаног одржавања атарског -некатегорисаног пута Ленија  до манастира од стране пројектне организације Архитектонско Грађевинског  Института, Нови Сад, Др Ђорђа Јовановића 4/7.

 Сагласно изнетом, у току 2017.године није могуће приступити овим активностима јер је утврђен план радова и обим финансијских средстава  сагласно буџету за текућу годину, а у исто није увршћен предметни пут.

 Приликом израде буџета за 2018. годину и планирања активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева биће сагледани сви поднети захтеви месних заједница и грађана везани за наведено, те ће се потом, уважавајући став да се равномерно, сагледавајући потребе свих грађана на територији града Сомбора и финансијске могућности буџета донети одлука о томе шта ће се радити у 2018.години.

Поставила: Александра Трбојевић

Поштована градоначелнице, у великом делу Старе Селенче улична расвета једва функционише. Од школе „Д. Обрадовић“, па поред гробља, све до старе кланице – нема уопште светла већ месец дана. Информисали смо ЈКП „Зеленило“ – нити читају пошту, нити одржавају сијалице. Ми живимо у мраку. Ко не ради свој посао?

ЈКП ’’Зеленило’’ Сомбор је примило пријаву квара 21.07.2017  у 18.47 х у електронској форми од стране суграђанке Александра Трбојевић, улица Иве Андрића бр. 50. Сомбор, да на локацији код Малог православног гробља не функционише јавна расвета.

22.07.2017 је мобилна екипа изашла на терен и констатовала да је у питању квар који је већ раније констатован и у међувремену није отклоњен, а последица је елементарне непогоде (јаког ветра). Одсуство рада јавне расвете на поменутој локацији је проузроковано кваром на трансформатору и за отклањање истог надлежна је еклектродистрибуција која није изашла на терен по нашој пријави.

Истог дана поновљена је наша пријава усменим путем надлежнима у електродистрибуцији да квар још увек није отклоњен и на ту информацију нам је одговорене да су њихове мобилне екипе на терену и да раде успорено због годишњих одмора, али да ће ускоро бити све доведено у функционално стање.

С поштовањем!

Поштована госпођо Трбојевић

Јавна расвета Града Сомбора је наслеђена инфраструктура из претходног периода када је организација јавне расвете функционисала по друкчијем модалитету.

Конкретно у овом проблему се ради о чињеници да је јавна расвета у улици Васе Пелагића од Сонћанског пута до раскрснице са улицом Ђуре Даничића постављена на стубовима који су власништво „Електропривреде Србије“. Тренутно по важећем правном систему не можемо приступити туђој својини без  његовог одобрења. Отежавајући детаљ на наведеној локацији је тај што се на наведеним стубовима налазе и напојни водови високог напона. Законом је забрањено да се изводе радови у близини високог напона. Дакле Град Сомбор има ограничена у реализацији одржавања јавне расвете и МОРА сарађивати са ЕПС али исто тако не може утицати на њихову организацију посла и одабир приоритета при решавању проблема. Мора се искључити високи напон да би се приступило отклањању квара. Морам признати да у погледу избегавања искључивања високог напона имам разумевања за запослене у Дистрибуцији Сомбор јер ће то изазвати вишесатни нестанак електричне енергије у већем делу насеља а постоји могућност и у целом насељу  (у  зависности од конфигурације електричне мреже високог напона.) Колико ће они имати примедби да у овом тренутку искључуј електричну енергију својим потрошачима а позадина искључења је отклањање квара на 6-7 сијаличних места?

У мејлу који сте упутили преко сајта Града Сомбора поставили сте питање „Да ли је могуће да је Градска управа тендером доделила послове одржавања уличне расвете предузећу које сматра да је његова обавеза да по пријави грађана информише Електродистрибуцију о квару, односно да кореспондира између грађана и другог предузећа?“

Градска управа НИЈЕ доделила тендером послове одржавања уличне расвете предузећу које сматра да је његова обавеза да по пријави грађана информише Електродистрибуцију о квару, односно да кореспондира између грађана и другог предузећа. Јер када Електропривреда изврши искључење високог напона и реше напајање потрошача са електричном енергијом, отклањање квара на јавној расвети ће извести ЈКП “Зеленило“.

Поставила: Јасмина Инавишевић

Поштована, имам троје деце средњошколаца, путника. Имам ли право на бесплатну месечну карту с обзиром да је супруг незапослен, а ја имам плату 26000?

Хвала

Поштована Јасмина, нажалост немате право на бесплатну месечну карту.

Град Сомбор регресира трошкове превоза за све ђаке средњошколце који похађају средње школе које се налазе на територији града Сомбора у зависности од релације путовања и то у висини  45% од цене ученичке месечне аутобуске карте за 1 и 2 зону и 50% за 3 и 4 зону.

Такође, регресира трошкове превоза за ђаке средњошколце који путују у школе са седиштем на територији која се граничи са територијом града Сомбора ( Кула, Оџаци, Апатин, Суботица и Бачка Топола )  у висини  40% од цене аутобуске месечне карте у јавном саобраћају.

Право на бесплатну месечну превозну карту имају ученици средњих школа који су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског старања или имају сметње у развоју.

Поставила: Љиља Живановић 

Када се планира завршетак фазе II израде атарског пута који спаја суботички (код Калоса) и Билићки пут? Такође ме занима да ли је у плану и асфалтирање истог? Милчић  је добио два паралелна асфалтирана пута а ми смо овде у Пујгерима заборављени. Сетите се и нас понекад. Јесен иде деца треба да крену у школу…

Поштовани,

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине након увида у пројектну документацију којом располаже утврдило је да је за предметни пут није израђена пројектна документација.

Пројектно техничка документација појачаног одржавања атарског -некатегорисаног пута  који спаја суботички (код Калоса) и Билићки пут стављена је у план јавних набавки, и истим је предвиђено да се пројектује атарски пут: Билић –  Св. Милетић 2 фаза (у дужини од око 2300м) и  атарски пут: Гаковачки пут – Билић ( у дужини од око 2800м).

Сагласно изнетом, у току 2017.године могуће је приступити само овим активностима.

Приликом израде буџета за 2018. годину и планирања активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева биће сагледани сви поднети захтеви месних заједница и грађана везани за наведено, те ће се потом, уважавајући став да се равномерно, сагледавајући потребе свих грађана на територији града Сомбора и финансијске могућности буџета, донети одлука о томе шта ће се и до ког нивоа изградње радити у 2018.години.

Поставила: Данијела Вукмировић

Поштована, По Решењу за стамбено збрињавање избеглих и расељених лица, од септембра 2015.године стоји да сам добила стамбену јединицу али, до сада нисмо добили никакву информацију :  – Да ли је почела изградња грађевинског објекта,  – На којој локацији и  – За када се планира усељавање? Срдачан поздрав, Данијела Вукмировић

Поштована,

обавештавамо Вас да је дана 15.12.2014. године град Сомбор закључио уговор са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и Јединицом за управљање пројектом (ЈУП), о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији. У том смислу град Сомбор, односно градоначелник града Сомбора именовао је Комисију која је објавила јавни позив за избор корисника и након спроведеног поступка избора корисника, Комисија је дана 03.09.2015. године донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова. Имајући у виду обавезе из уговора, Јединица за управљање пројектима је спровела јавну набавку за избор извођача радова за изградњу стамбене зграде и дана 01.04.2016. године исходовала грађевинску дозволу за изградњу предметне зграде. Затим, ЈУП је дана 19.07.2017. године извршио пријаву радова за наведену стамбену зграду, а саме грађевинске радове започео крајем августа месеца 2017. године. Грађевински радови теку редовно и тренутно су у фази изградње темеља. Рок за завршетак радова износи годину дана, а стамбена зграда се налази на углу улице Проте Матеје Ненадовића и Грује Дедића.

Срдачан поздрав,

Поставио: Дејан Падежанин

Поштована градоначелнице

Запослен сам као персонални асистент особе са посебним потребама. Послодавац ми је Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Сомбор. Имам уговор о раду у којем пише да се зарада исплаћује до 15. у месецу. Исплата касни већ више пута а послодавац не не обавештава о разлозима кашњење а по закону о раду је дужан. Такође до сада нисам добио ни један обрачун зараде ни писмено ни електронским путем. Такође је послодавац дужан да ми до краја текућег месеца достави обрачун зараде. Једино објашњење које добијам да послодавац незна кад из општине врше уплату зарада запосленим асистентима. Молим Вас да ми Ви објасните разлоге кашњења пошто је реч о буџетском средствима намењеним годишњим планом расхода у нашој општини. Пошто знате да је закон о раду јасан о мојим обавезама а и вашим у вези мог уговора о раду, одговорите ми на питање везано за кашњење исплате зараде. Бићу принуђен да се жалим инспекцији рада на шта имам законско право по закону о раду и на основу уговора о раду.

С поштовањем,

Дејан Падежанин

Поштовани,

Када је у питању   исплата за персоналног асистента , Одељење за друштвене делатности обратило се  Одељењу за финансије као надлежном одељењу везано за исплате из градског буџета и констатовали да је исплата извршена 19.09.2017.године. Динамика плаћања је у складу са приливом средстава у градски буџет.

С поштовањем.

Поставио: Милутин Богдановић

Поштована Градоначелнице, обраћам вам се са проблемом који је настао у току прошле школске године. Наиме, деца-ученици школа који према мишљењу Интерресорне комисије имају право на додатну подршку, између осталог и финансирање екскурзија и наставе у природи, нису у могућности да остваре то своје право јер Центар за социјални рад у Сомбору не исплаћује средства за ту намену, већ од родитеља , преко школа, траже додатну документацију о материјалном статусу, иако додатна подршка остварена на Интерресорној комисији није везана за материјално стање детета и родитеља.

Као родитељ детета које има тешкоће у развоју, али и у име свих родитеља са децом која имају додатну подршку, молим Вас да разрешите овај проблем који ће очигледно да се пренесе и на ову школску годину.

Срдачан поздрав.

За остваривање права на финансирање екскурзија деце са сметњама у развоју надлежан је Центар за социјални рад у Сомбору, који доноси Решење о остваривању права  на основу предлога мера додатне подршке детету и ученику дефинисане Мишљењем интерресорне комисије и обезбеђених средстава у буџету града Сомбора, све у складу са чланом 3. Правилника о пружању соцојално-едукативних услуга. Остваривање поменутих права није у корелацији са социјалним статусом породице детета са сметњом у развоју.

С поштовањем

Када ћете престати да насељавате Сомбор мигрантима? Шта ћете урадити да се њихов центар  затвори овде? Ко ће одговарати и надокнадити штету коју чине приликом упада у дворишта,куће и викендице?Да ли су вас мигранти изабрали или гра ђани Србије? Да ли знате шта се дешава по Европи у градовима где су насељени ,рецимо о хиљадама силоване деце по Енглеској, Шведској, Немачкој итд? Да ли знате  уопште било шта о Пакистанској култури и како они третирају жене, децу и у колику опасност сте довели Сомбор? Да ли знате каква чуда Мађари и хрвати праве на граници и да смо ми ти који ће испаштати са овом самоубилачком политиком игнорисања опште опасности? Докле ћете покушаје силовања малолетне деце да заташкавате? Молимо вас да одговорите и изађете јавно да кажете Сомборцима шта је план за ову инвазију на наш град, нама је доста миграната мушкараца у пуној снази који висе по казинима, снимају девојчице мобилнима и ко зна шта планирају. хвала на одговору

Поштовани,

            За стање мигрантске групације у Републици Србији  па и у граду Сомбору је одговорна радна група Министарства Владе РС и Комесаријат за избеглице и миграције Владе РС. Већи број миграната је уредно регистрован и смештен у прихватне центре у РС какав је и Центар у граду Сомбору у Шикари. Део мигрантске популације који није регистрован (јер они то не желе и избегавају регистрацију) „прави проблеме“  и уколико дође до кршења важећих Закона биће уредно процесуиран  надлежним органима у складу са Законом.

Поставио: Томислав Ненадић

Интересује ме дали ће ове године бити отворен гранични прелаз Растина како је најављено унапред хвала на одговору

За отварање граничног прелаза „Растина“  потребно је да до истог води пут који има категорију „државни пут“. Према споразуму потписаном између Града Сомбора, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије“, прекатегоризација пута Гакво – Растина до државне границе у државни пут  планирана је током 2018  године.  У 2017. години је била предвиђена градња недостајуће деонице, што је и учињено, а у 2018. години ће се радити на рехабилитацији и реконструкцији  пута на делу од Гакова- до Растине.  Након тога ће бити створени услови за прекатегоризацију пута и отварање граничног прелаза

С’поштовањем,

Поставио: Фица Јозеф

Питам : Избеглице шетају градом и угрожавају насу безбедност и то без докумената а нас грађане Сомбора полиција кажњава ако немамо код себе лицну карту где је ту логика и правда, многи грађана Сомбора траже да избеглице не шетају градом без папира

Поштовани,

У свакој правној држави у којој функционише правни поредак, грађани су дужни имати личну карту, што је регулисано законом, и ту нема никаквих изузетака.

Када је реч о мигрантској популацији, Министарство унутрашњих послова и сама Полицијска управа у Сомбору, предузимају све мере и радње које су прописане правним поретком Републике Србије али и међународним правним актима које је Република Србија ратификовала.

Вишеструки се проблеми, свакако, појављују у раду полиције, између осталог, знатан је проблем утврђивања идентитета, али Полицијска управа у Сомбору, и поред свих проблема, и у сарадњи са локалном самоуправом, покушава и даје све од себе, а то јој је, уосталом, и пошло за руком, да обезбеди јавни ред и мир, да заштити лична и имовинска права свих својих грађана, а појединачне случајеве кривичних дела је, до сада, у потпуности успешно расветлила.

На крају, посебно напомињемо да смо у потпуности посвећени свом основном задатку да служимо грађанима Републике Србије, али мислимо да с правом очекујемо разумевање да се глобални проблеми мигрантске кризе који су захватили више континената, не могу решити искључиво полицијском репресијом.

С поштовањем,

Поставио: Петар Перишић

Поштована,
Интересује ме када ће изаћи ранг листа за доделу градских студентских стипендија. Унапред захвалан на одговору.

Поштовани,

Коначна ранг листа кандидата за градске стипендије ће бити утврђена у среду 08.11.2017.године, а након тога и Решење које ће бити објављено на сајту града.

С поштовањем.

Поставио: Милан Невешћанин

Због чега се реновирани спомен музеј Батинске битке може посетити само радним данима а не и викендом. Молим Вас да и запосленима који раде радним данима омогућите да посете музеј. Више десетина возила са посетиоцима је током недеље 12.11.2017 наишло на затворена врата музеја. Такође би требало на улаз у спомен подручје знаком забранити улазак моторних возила. Лично сам био присутан кад је полицајац са граничног прелаза Дунав упозорио једног несавесног грађанина који је ушао на пешачку стазу аутомобилом и одвезао се скроз до канала ДТД.

Постовани грађани Сомбора,

Музеј Батинске битке је током протеклог викенда поново отворен и само 12. новембра су радници Градског музеја имали дан предаха после напорног рада на постављању сталне поставке и свих неопходних послова који су претходили свечаном отварању. У Музеју је био чувар који је омогућавао посетиоцима да виде поставку, али се вероватно тренутно удаљио да обиђе простор спомен комплекса, јер му  то стављено у задатак. Хвала на примедби за знак упозорења, јер нико од надлежних није претпоставио да ће се посетиоци понашати бахато према тек уређеном простору комплекса.

Од 13. новембра 2017. године музеј Батинске битке ће бити отворен свим данима од 10.00 до 18.00 часова, сем понедељком. За најављене групе је потребна најава у Градском музеју да би кустос могао да оде у музеј, дочека и стручно спроведе групу. Контакт телефони за најаву су: 025/412-728 и 025/422-728.

 Цена улазница за децу, ученике, студенте и пензионере је 50 динара, а за остале 100 динара.

Хвала на сугестијама!

Помоћник директора:

Милка Љубоја, виши кустос историчар.

Поставио: Аљоша Пацула

Ћерка Нађа јен уписала Педагошки факултет у вашем лепом граду. Град јој се изузетно свиђа једино ме је питла да ли ће град обезбедити клизалиште преко зиме.Иначе зивимо у  месту Пивнице у општини Бачка Паланка. Срдачан поздрав. Аљоша. Пивнице

Поштовани,

Клизалиште у граду Сомбору се отвара 22. децембра на Тргу Светог Тројства. Предвиђено је да клизалиште ради  током целог дана. До ког датума у току зимског периода ће клизалиште бити на Тргу биће накнадно утврђени.

С поштовањем:

Спортски центар „Соко“.

Поставио: Томислав Дрвар

НЕЧАСТИВИ НА ГРОБЉИМА  ДИРЕКТОРУ ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР  Као што вам је вероватно познато, предузеће којим руководите обавља и делатност одржавања гробаља у Сомбору. Међутим, оно је своју делатност проширило на скрнављење надгробних споменика. Ово је учињено наредбом неког охлађеног мозга који је наложио да се на већи број споменика залепе позиви да се дође у ЈКП. Изгледа да некоме није јасно да надгробни споменик није огласна табла вашег ЈКП за истицање позива и да је тим вандалским чином, на већем броју споменика, учињено кривично дело из члана 354. Кривичног законика РС. Изгледа да некоме није јасно да су надгробни споменици нечија приватна својина и да не може ЈКП са њима поступати како некоме ћефне. Како бисте се ви осећали да сам вам овај допис залепио на прозор вашег стана? Разумем проблеме које имате око наплате ваших услуга, за шта сте добрим делом сами криви, Разумем да имате проблема да пронађете власнике, али лепљење ових будаластих позива је недопустиво. Ово тим пре, што су сви власници нашег надгробног споменика, и претходни и садашњи, на истој адреси дуже од 70 година, на коју сте већ слали позиве. Успут, скрећем Вам пажњу да је добар део ваших потраживање застрео, као и право на њихову наплату, како то прописује Закон. Како немам намеру да се одазовем овом вашем нецивилизованом позиву, тражим да ми, уколико постоји дуг, тачно наведете, за сваку годину, колико износи основица, а колико камата и када је извршена последња уплата. Такође захтевам да се са надгробног споменика уклони овај н небулозни позив, најкасније до петка, 4.12. 2017, уколико то не буде учињено поднећу кривичну пријаву због скрнављења гроба из члана 354. Кривичног законика. Шта ће се предузети против вандализма и вандала.

Дана 10.11.2017 ЈКП ПРОСТОР Сомбор, као управљач гробљима, је на својој званичној web презентацији објавио почетак акције истицања обавештења на једном броју надгробних споменика. Надгробни споменици на којима су истакнуте налепнице које позивају носиоце права коришћења гробног места да се јаве пословођи гробља, су споменици на оним гробним местима за које минимум 5 и више година није уплаћена такса за продужено почивање. Такса за продужено почивање се користи за трошкове одржавања гробља а сви знамо да су Сомборска гробља велика површином и прилично стара и предузеће  предузима велике напоре да комунално уреди гробља на задовољавајући начин.

Основни разлог за истицање налепнице није повећање наплате поменуте таксе, већ ће он настати као производ очекиваних ефеката ове мере а то је утврђивање фактичког власника гробног места или како то закон каже носиоца права коришћења.

Да појаснимо, разлог за истицање налепница на гробним местима за које минимум 5 и више година није уплаћена такса за продужено почивање је тај што је пракса показала да је реч о лицима која нису добила редовна годишња обавештења о стању својих обавеза везаних за гробно место. Разлоге пре свега проналазимо у томе што неки носиоци права на гробном месту не обавештавају предузеће о промени адресе а предузеће нема овлашћења да прибави такав податак по службеној дужности. Други разлог је тај што неки носиоци права премину, а њихови наследници по завршетку оставинске расправе не доставе решење о наслеђивању, истовремено ни суд то не чини по службеној дужности, а предузеће није у могућности да самоиницијативно промени власника и обавештења и у овом случају врло често иду на криву адресу.

Наши грађани који редовно измирују своју обавезу, поготово у дежурном центру, у директном контакту са особљем увек саопште измену неког битног податка или нам укажу не неку евентуалну грешку или недостатке и због тога им се и овом приликом јавно захваљујемо.

Наравно ни сам концепт налепница није изум погребне службе већ је то дугогодишња позитивна пракса која користе гробља у више европских земаља а неке од њих су и чланице европске уније.

На крају, што је и најважније, овим налепницама се нарушава нити достојанство покојника нити оштећује нити скрнави гробно место.

ЈКП ПРОСТОР Сомбор

Погребна служба

Поставио: Миодраг Пашкуљевић

Да ли можда знате јесу ли вртићи направљени од азбестних плоча у Сомбору? „Конкретно мислим на вртић на безданском путу“ односно логор. Али и остали вртићи у коме деца и радници свакодневно бораве? Ако и јесу када ће и зашто већ нису склоњене азбестне плоче ? Које ако не знате изазивају карцином односно азбест као један од главних фактора!?

 

Поштовани, у вези са Вашим питањем, обавештавамо Вас , сходно информацијама, добијеним од стране одговорног извођача радова,  да су на вртићу „Сунце“, у улици Јанка Веселиновића бр. 2, на Горњој Вароши, изведени  радови 2008. године на потпуној санацији фасаде и том приликом скинуте су азбестне плоче, уграђене гипс плоче и стиропор од 5 cm са завршном фасадом. Скинуте су комплет салонит плоче са крова и уграђен је трапезасти лим. Овај вртић је уједно  једини вртић монтажног типа и само код таквих објеката постоји  могућност  уградње азбестних плоча.

Директор Александра Перовић.

Поставила: Ивона Стричевић

Поштована,

с’обзиром да је почетак године молим вас за одговор да ли ће се овог пролећа тачније ове године радити пут Ленија салаши-Сомбор? Хвала унапред на одговору. Желим Вам срећну и успешну Нову годину!

Поштована,

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине након увида у пројектну документацију којом располаже утврдило је да је за предметни пут израђена пројектна документација – пројектно техничка документација појачаног одржавања атарског -некатегорисаног пута од салаша Ленија  до манастира Светог Стефана од км 0+000,00 до км +358,52, од стране пројектне организације Архитектонско Грађевинског  p; Института, Нови Сад, Др Ђорђа Јовановића 74/7

Средства опредељена буџетом града за 2018. годину за ове намене, у односу на раније године су нешто мања и у овом тренутку не може се дати одговор на Ваше питање. Предметно питање било је постављено овом Одељењу и у 2017. години, о њему се водило рачуна али, за сада још увек није извршено детаљно планирање активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева на територији града Сомбора. Тренутни приоритет је завршетак одржавања односно изградње атарских путева који су започети, а нису завршени у 2017 години.

С поштовањем,

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Поставила: Ирина Терзић

Да ли ће ове године бити конкурс за доделу социјалног стана и када?

Поштована,

Овим путем Вас обавештавамо да у току 2018. године неће бити спровођен Конкурс за доделу станова у јавној својини лицима у стању социјалне потребе. Разлог за то је недостатак адекватних станова који су условни за становање и слободни за располагање путем Комисије за стамбена питања.

Током 2018. године очекује се доношење скупштинске Одлуке којом би регулисали питање стамбене подршке социјално угроженим лицима путем стамбеног додатка за субвенционисање цене закупа стана у приватној својини.

За сва додатна обавештења можете се обратити Ласло Жељку, млађем саветнику за стамбена питања у Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, лично у канцеларији 206/II или путем телефона на број 025/468-267.

С поштовањем,

Поставио: Боривој Вујић

Желео би да обрадујем децу и ученике Сомбора (као што то чиним по целој Србији ) изложбом наставног средства – највеће макете на Балкану – Свет око нас, али наилазим на неразумевање директорке ОШ Аврам Мразовић. Може ли Ваша општина да покрије трошкове изложбе (150 000) па да посета деце предшколаца и нижих разреда ОШ са Ваше територије да буде бесплатна? Нешто више на Google: maketa svet oko nas. Фондација за децу Србије Боривој Вујић. 064 334 331 3 Покажимо деци праве вредности, јер у противном она неће знати да постоје!

Поштовани,

Обзиром на мало интересовање деце и немогућност организације доласка деце из насељених места у град, као и организације места поставке изложбе нисмо у прилици да понуду прихватимо. Хвала на разумевању.

С поштовањем:
Одељење за образовање

Поставила: Ивона Стричевић

Поштовани,
Молимо Вас да нам помогнете у складу са вашим могућностима и жељама, како би брже и успешније остварили наше циљеве.
Све наше акције доприносе заједници, зато сте нам Ви важни као врло битан учесник у нашим акцијама као спонзор или донатор. Надамо се да ћемо овом молбом пробудити интерес.
Молимо Вас да нам помогнете у виду:
-Омеђавања њива како би се утврдила ширина атарског пута
-да нам дозволите насипање истог у дужини од 300-350 м
-ако сте у могућности да донирате туцаника, шута или слично
Као што је написано атарски или земљани пут је у јако лошем стању, проблем је време када су кише које створе блато и тшске радне машине које тим путем пролазе, раскопају у тој мери да нам је онемогућен излазак.
Ми смо вољни уз вашу помоћ и сагласност да одређеном количином камена, цигле, црепа итд. који ће се машински дробити да би се добио туцаник, насипали тих 300-350 м да нам се омогући излазак до асфалтног пута.
Надамо се позитивном одговору.
Хвала!

Поштована,
Као што знате на Ваш упит електронским путем проследили смо Вам одговор дана 09.01.2018.године везано за атарски пут од салаша Ленија до манастира Светог Стефана од км 0+000,00 до км +358,52.
Дана 18.јануара послали сте нам ново питање, те Вам сада након прикупљања података одговарамо, и то:
1. омеђавање предметног пута тренутно нисмо у могућности извршити обзиром да још није окончана јавна набавка о избору геометарске куће која би била овлашћени извођач ових радова.
2. насипање предметног пута тренутно није изводљиво док се исти не исколчи односно омеђи. Када се изврши омеђавање истог насипање у траженој дужини од 300-350 метара колико тражите могло би се дозволити искључиво под нашим надзором али искључиво туцаником или дробљеним бетоном(дробљени бетон може се набавити у Бајмоку. ПТП Дубрава доо из Бајмока – Доже Ђерђа 9-15; тел.024/762-670).Насипање
машински дробљеном циглом или црепом не може се дозволити (то су материјали који не испуњавају тражени стандард за ову врсту послова).
3.град Сомбор није у могућности да донира туцаник. Град Сомбор, искључиво има право, када буде извршено детаљно планирање активности за појачано одржавање односно изградњу атарских путева на територији града Сомбора да одабрани атарски пут реализује и то искључиво тј путем извођача радова који је изабран након спроведеног поступка јавне набавке.

С поштовањем,
Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Поставио: Драгослав Павков

Поштовани,
већ више месеци у насељу Обзир_Крижани имамо проблем са псима луталицама који бораве у објекту власника који ту иначе не живи и тврди да пси нису његови. Група од 5-6 паса на сваку појаву бициклисте који долази, истрчава из ограђеног простора, трчи поред бицикла и покушава да угризе бициклисту. Како је реч о угроженим старијим особама и деци, молим да ми одговорите ко је надлежан да реагује. Хвала

Поштовани,

Зоохигијенска служба ЈКП“Чистоћа“Сомбор врши хватање паса луталица на територији града Сомбора искључиво на јавним површинама.Како се у овом случају ради о објекту приватног власника, требало  би да  о томе обавестите Комуналну инспекцију града Сомбора која ће предузети одговарајуће мере, чији је крајњи исход издавање налога „Чистоћа“ да покуша да ухвати и збрине псе луталице.

С поштовањем,

директор Никола Пајић,дипл.ецц

Поставио: Данило Ковачевић

Поштована градоначелнице,
након обимног истраживања медија у општини Сомбор и на основу урађених интервјуа са главним и одговорним уредницима већине медија у општини Сомбор, колегиница новинарка и ја смо дошли до закључка да у општини Сомбор медији нису слободни и да су константно цензурисани од стране извршне власти у Сомбору. Неколико главних и одговорних уредника нам је потврдило да постоји особа у градској власти која их контактира ради цензуре или објављивања материјала који иде у прилог градској власти. Полазећи од чињенице да уређено друштво мора имати слободне медије и објективно извештавање у својој локалној средини, захтевамо одговоре на следећа питања:
1. Зашто неко из Вашег кабинета утиче на локалне медије у општини Сомбор?
2. Шта је то са чим имате (или неко има) проблем у извештавању локалних медија?
3 Да ли сте свесни да овим кршите Закон о јавном информисању јер утичете на објективно извештавање?
Можда то нисте ви, али је неко из Вашег кабинета, и зато захтевамо да у што скоријем року одговорите на ова питање, при чему се позивамо на Закон о доступности информација од јавног значаја и захтевамо одговор у законски одређеном року.
С поштовањем, новинар Данило Ковачевић

Поштовани господине Ковачевићу,

 

У Кабинету градоначелника систематизована су радна места шефа Кабинета, заменика шефа Кабинета и пет помоћника градоначелника. Такође, Кабинету припада и заменик градоначелника. Једини члан Кабинета који у опису функције коју обавља има додира са медијима и информисањем, јесте помоћник за културу и информисање који је по функцији члан Комисије за мониторинг пројеката у области јавног информисања који се финансирају из буџета Града Сомбора, а о чему одлучује Градско веће на основу предлога стручне комисије. Ја немам сазнања да било ко од сарадника из мог Кабинета утиче на локалне медије у Граду Сомбору, а уколико би се утврдило да је то тачно и поткрепљено ваљаним аргументима, тај сарадник би сносио одговорност за такво поступање.

 

У Граду Сомбору медији се финансирају путем конкурса и средствима која остваре на тржишту као сопствени приход.  Новинари, односно медији који остваре средства из буџета града на основу конкурса, имају обавезу да пишу (или продукују емисије) на теме за које су средства добили, а које су утврђене као јавни интерес у поступку прописаном Правилником. Остале теме које се обрађују у медијима су ствар уређивачке политике коју води главни и одговорни уредник сваког појединачног медија и ту не видим никакву везу са сарадницима из мог Кабинета.

 

Сходно наведеном у претходна два одговора, не увиђам елементе по којима кршим Закон о јавном информисању.

 

Срдачан поздрав,

                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                          Душанка Голубовић

директор Никола Пајић,дипл.ецц

Поставила: Јадранка Косановић

Тема: Пренумерација стамбених и других објеката на Првомјском булевару у Сомбору

Поштована,

молим Вас да ми Ви или неко од других ,надлежних одговори на нека питања везано за наведену тему: 1.Да ли ће се и када вршити пренумерација стамбених и других објеката на Првомајском булевару у Сомбору, 2. Да ли ћемо ми становници тог дела града о томе и на који начин бити благовремено обавештени, 3. Ко ће у том слуцају сносити припадајуце трошкове измене података у нашим адресама пребивалишта на свим нашим личним исправама,документима и свугде где то буде потребно (у институцијама где остварујемо своја грађанска и друга права)? Унапред захваљујем.

Пренумерацију стамбених и других објеката врши Републички геодетски завод, односно надлежна ужа унутрашња јединица Завода у јединици локалне самоуправе – у складу са чланом 12. Правилника о адресном регистру (“Сл. Гласник РС” бр. 16/2012). Стога Вас упућујемо на Службу за катастар непокретности Сомбор као стварно и месно надлежан орган у погледу одговора на Ваша питања.

 

 

 

Поставила: Валери Станојевић

 • Како је могуће да је било пара за све осим за удружење „Удахни живот“? Па баш ни један једини динар!?

        Поштована

        УЖ „Удахни живот“ Станишић аплицирало је на Јавни позив за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2018. години са пројектом „Дани хлеба, вина и љубави“.  Комисија за спровођене Јавног позива донела је одлуку да пројекат не испуњава услове Критеријума за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури усвојених од стране Градског већа . УЖ „Удахни живот уложило је приговор на прелиминарну листу који је од стране Комисије одбијен као  неоснован.

Одељење за друштвене делатности градске управе града Сомбора

 

Поставила: Гордана Дрезгић

Колико новца сте уштедели отпуштањем сеоских библиотекара и где сте тај новац употребили?

Ко ће сносити одговорност за незаконито отпуштене раднике, од којих је неколицина већ добила судске процесе против Града?

 

Поштована,

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и  Одлуком о максималном броју запослених у  систему јавног сектора града Сомбора, спроведена је рационализација запослених на неодређено време.

Спроведена рационализација није заснована на смањењу трошкова за запослене као последица смањање броја запослених, већ је циљ исте реорганизација целог система јавног сектора кроз поједностављење и укидање процедура које скупо коштају грађане и привреду, уз побољшање ефикасности и делотворности обаваљања послова.

У  поступку рационализације у  организационим облицима  у систему јавног сектора у Граду Сомбору (органи града, месне заједнице, јавне установе и јавна предузећа) вишак запослених је остварио право на новчану накнаду  или отпремнину у складу са Законом.

Запослени за чијим радом је престала потребa, а који сматрају да им је повређено право из радног односа,  су пред надлежним судом покренули поступак за заштиту права. Суд утврђује да ли је дошло до повреде права из радног односа запосленог, а за евентуалну повреду одговара лице одређено актом послодавца.

Начелница градске управе  града Сомбора

Хелена Роксандић Мусулин

 

Поставио: Влада

Поштовани,већ месецима постоји хаос у очитавању бројила утрошка питке воде.Очитавање се врши произвољно исто тако и утрошак воде.Најсвежији пример је очитавање водомера на адреси Октобарске револуције 14 где је водомер“очитан“28.02 са стањем 238 м3 а дана 26.03 показује 234,5.

 

 

Поштовани,

У насељеном месту Кљајићево уградјени су водомери са даљинским очитавањем, чији је задатак и сврха да се очитавање изврши на брз и ефикасан начин. Од уградње водомера до испоруке воде путем новоизграђеног доводника са фабрике воде у Сомбору протекло је око две године. У наведеном периоду није очитавано стање на водомерима јер за то није постојао нити разлог нити основ. Након званичног преузимања система водоснабдевања насељеног места Кљајићево почело је очитавање водомера. Након неколико очитавања региструју се проблеми са прецизношћу очитавања како код појединачних водомера тако и у погледу процента укупно очитаних водомера. Како су ови моменти довели до проблема око фактурисања, предузето је низ активности како би се он дугорочно на најисправнији начин решио. У циљу превазилажења настале ситуација менаџмент предузећа одлучио је да се од марта месеца ове године па све до коначног решења наведеног проблема, очитавање ВРШИ РУЧНО обиласком сваког водомера појединачно.

Уз извињење, Вама лично, и свим корисницима нашиих услуга, с поштовањем.

 ЈКП“ Водоканал“ Сомбор,  Директор:Јасмина Бобић

 

Поставила: Лепосава Гемеш

Пошто по  јавном позиву јединицама локалне самоуправе у РС, за доделу средстава намењених побољшању услова становања породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом , који је истекао 10.03.2017. г, ни после више од годину дана нису донета решења о додели средстава, занима ме да ли постоји неки рок да се тај јавни позив заврши, да ли имате сазнање кад ће се то десити, а ако се нисам обратила на праву адресу , да ли можете помоћи са информацијом ко је надлежан да да одговор по овом питању? Хвала

 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 2 – сеоске куће је расписала Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 30 сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом који је трајао до 20.02.2017. године.

На наведени јавни позив за откуп сеоских кућа пристигло је 70 пријава.

У том периоду, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала избеглицама у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5, расписала Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Сомбора, доделом најмање 30 пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекта 5, који је трајао до 18.01.2017. године

На јавни позив за доделу грађевинског материјала пристигло је 186 пријава.

            Комисија за спровођење јавног позива је сходно усвојеном Правилнику о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица извршила разматрање пристиглих пријава, израдила обавештења о допуни документације за подносиоце чије пријаву су биле непотпуне, извршила теренски обилазак свих 256 стамбених објеката и истим поводом сачинила записнике о стању објеката, извршила проверу у бази трајних решења коју води Комесаријат за избеглице и миграције Р.С, као и проверу у држави порекла, Републичком геодетском заводу, локалној пореској администрацији, Министарству унутрашњих послова и  у Одељењу опште управе.

            Након предузетих радњи од стране Комисије извршено је бодовање пријава које испуњавају услове и тренутно је у поступку верификација пријава од стране УНХЦР-а, Комесаријата за избеглице и миграције и ОЕБС-а.

            Након завршене верификације од стране наведених институција Комисија ће приступити изради Коначне листе реда првенства, чије доношење се очекује средином јуна месеца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

       ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ

      ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ

СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ

        У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ  ПРОГРАМА

                     Борис Буловић

 

Поставила: Биљана Милетић

Поштована градоначелнице,

Наиме, пут улице Св. Стефана Архиђакона НИЈЕ АСФАЛТИРАН, иако је на 5 минута од града, и улица је НАСЕЉЕНА! Није могуће НОРМАЛНО ходати пешке по камењу а камоли БИЦИКЛОМ!

Како је то могуће да су неки људи у групи трећеразредних…а плаћају све комуналије КАО И ОСТАЛИ?

Захваљујем Вам.

Срдачно, Б.

Поштована,

Што се тиче асфалтирања у улици Св. Стефана Архидјакона, ЈКП Простор је у овој години кроз појачано одржавање асфалтирао око 150 метара, а у складу са расположивим финансијским средствима. Следеће године ће се наставити са радовима на асфалтирању преосталог дела улице (око 1 км) зависно од финансијских могућности, под условом да предметни радови буду у плану и програму за следећу годину.

 С поштовањем,

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.

Поставио: Мирослав Сумпер

Поштована, већ годинама се говорило о продаји сомборског аеродрома некој еминентној страној компанији (спомињани „Ryanair“ и још неки), дали и кад се планира реализација истог, као и реконструкција и електрификација пружних праваца Сомбор-Врбас, као и Суботица-Сомбор-Богојево.

Хвала унапред

Поштовани,

Што се тиче реконструкције и електрификације пружних праваца Сомбор-Врбас, као и Суботица-Сомбор-Богојево, надлежно је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије” Београд, а у погледу продаје сомборског аеродроме, питање треба упутити Министарству одбране Републике Србије. Град Сомбор није надлежан за решавање ових проблема.

С поштовањем,

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Поставио: Никола Пешаљ

Да ли постоји начин да се овај сервис (издавање личних карата, регистрација возила и др.) хуманизује (увођење бројева за оне који чекају, осмишљавање примеренијег амбијента за чекање и сл.)

Поштовани господине Пешаљ,

Издавање личних докумената: личних карата, пасоша, возачких и саобраћајних дозвола и регистрација моторних возила су у надлежности Министарства унутрашњих послова,  у конкретном случају Полицијске управе Сомбор, која са Градском управом дели зграду (Жупанију), али Градска управа Града нема надлежност над уређењем њиховог сервиса услуга нити начина како га они организују.

Своје питање у вези са могућношћу другачије организације издавања личних докумената поставите портпаролу Полицијске управе Сомбор, госпођи Мирјани Цвијановић на е-маил адресу: mcvijanovic@mup.gov.rs

Срдачан поздрав,

Тамара Маџарев, Кабинет градоначелнице Града Сомбора

Поставила: Антонија Крпеж

Добар дан, замолила бих ако можете да ми помогнете да ми се у току недеље пребаци на трофазну струју. Чекам више од месец да ми се пребаци, а сад ми је постало хитно јер морам да се иселим из стана у ком живимо. Имам бебу од 11 месеци која ускоро креће у јаслице а ја не могу да се преселим док ми не прикључе трофазну струју. У овај стан у ком сада живимо треба да дођу нови станари од половине овог месеца, а ја не могу са малим дететом да будем у кући без струје. Ако би могли да ми помогнете да се убрза прикључак, јер ми је стварно хитно. Хвала вам на разумевању. Срдачан Поздрав

Поштована госпођо Крпеж,

На основу телефонског разговора који сам обавила у току данашњег дана са надлежнима у сомборској Електродистрибуцији, могу да Вас обавестим да ми је речено да је Електродистрибуција дала налог подизвођачу још пре две недеље, а да ће радови на трофазном прикључку за Ваше бројило у улици Старине Новака 10 бити урађени сутра, у уторак, 07. августа.

Срдачан поздрав,

Тамара Маџарев, Кабинет градоначелнице Града Сомбора

Поставио: Душан Судар

МЗ Кљајићево је примила решење Покрајинског водног инспектора којим се налаже извршење “одмах“(20.06.2018.), а у питању су радови на уклањању цевног испуста из мелиорационог канала 300 ( којим се упуштају, доказао ЗЗЈЗ, отпадне воде фекалног порекла) . МЗ се 20.07.2018.(након одржане седнице савета МЗ) обратила дописом са копијом решења одељењу за комуналне, имовинско-правне и стамбене послове јер технички није у могућности да изврши решење. Одговор није добијен до данас. Тако сам обавештен у МЗ јер сам ја пријавио комунални проблем .

Вас питам колико се треба чекати на реакцију надлежних.

С поштовањем.

Поштовани,

Везано за ваше питање обавештавамо Вас о следећем:

 • Водопривредни инспектор је дана 20.06.2018. донео Решење којим се налаже МЗ Кљајићево да уклони цевасти испуст из канала 300
 • МЗ Кљајићево, обзиром да нема комуналне раднике, упутила је допис Одељењу за комуналне делатности имовинско правне и стамбене послове, 20.07.2018. године
 • Стручне службе одељења су ЈКП „Водоканал“, наложиле затварање предметног испуста дана 31.07.2018 и потом   обишле терен дана 01.08.2018. године
 • Радови се очекују током новембра.

 

Игор Латас, начелник одељења за комуналну област, имовинско-правне и стамбене послове.

Поставио: Сава Мајсторов

Поштовани,

Молимо Вас да нам у интересу истинитог и правовременог информисања грађана Сомбора одговорите на неколико питања поводом јавног позива за издавање одмаралишта Пионир Сомбор на Рабу који је расписало Министарство државне имовине Р Хрватске.

– Какво је мишљење града Сомбора поводом овог случаја?

– Какве ће локална самоуправа кораке предузети како би било прекинути противзаконито издавање власништво града Сомбора?

– Какве је мере до сада предузимао град Сомбор по питању регулисања власништва над овим објектом?

– Колико је процењена вредност овог објекта и постоји ли уопште план локалне самоуправе за одмаралиште на Рабу?

Унапред Вам се захваљујемо за ангажовање

Срдачан поздрав

Поштовани,

У вези Вашег захтева за доставу информација прослеђеног садржаја:

–      Погрешно сте навели назив објекта и локацију истог: Наиме, објекат Одмаралишта „Пионир“ је лоциран у Републици Словенији, у Крањској Гори, у улици Безје;

–      Предметни објекти на које Ви мислите се налазе у к.о. Раб Мунданије, на острву Рабу у Републици Хрватској;

–      Предметне непокретности означене су кат.парц.бр. 363 к.о. Раб Мунданије, 504/4 к.о. Раб Мунданије, 503/3 к.о. Раб Мунданије и 499/3 к.о. Раб Мунданије;

–      Предметне непокретности никада нису биле у власништву града Сомбора, већ су биле уписане као друштвена својина са носиоцем права коришћења Самоуправне Интересне Заједнице за заштиту деце Сомбор;

–      На предметним непокретностима Република Хрватска се укњижила као власник по основу Уредбе о забрани располагања и преузимања средстава одређених правних особа на територији Републике Хрватске и по основу Закона о забрани располагања и преузимању средстава одређених правних особа на територији Републике Хрватске;

–      Још у току 2010. године град Сомбор је пријавио одузету имовину у Републици Хрватској и покренуо поступак код Опћинског Државног одвјетништва у Црквеници а затим и код Жупанијског Државног одвјетништва у Ријеци ради повраћаја имовине;

–      Влада Републике Србије је на својој седници одржаној дана 12.07.2018. године под бројем 05-464-6700/2018-I донела Закључак којим се налаже Републичкој Дирекцији за имовину Републике Србије да Јавним позивом позове сва правна лица која су била власници имовине у државама сукцесорима да у року од 30 дана од објављивања Јавног позива доставе податке о свим стеченим правима на непокретној имовини на дан 31.12.1990. године ради евидентирања непокретне имовине свих правних лица из Републике Србије која се налази на територији држава сукцесора – град Сомбор је у датом року пријавио Републичкој Дирекцији за имовину Републике Србије одузету имовину;

–      Накнада за предметне непокретности биће регулисана након закључења билатералног Уговора између Републике Хрватске и Републике Србије – напомињемо да су питања сукцесије актуелна и да се решавају на међудржавном нивоу.

 

     Одсек за имовинско правне и стамбене послове Одељења за комуналне делатности,  имовинско правне и стамбене послове   Градске управе града Сомбора

Поставио: Слободан Бјелтомић

Поштована

Интересује ме коме да се обратим с питањем да ли град Сомбор продаје или даје у закуп земљиште која има облик јавне својине и налази се на катастарској парцели 2582/2 и 2582/1 у улици Станка Пауновића. По катастарским књигама облик својине је Јавна Својина а врста земљишта је градско грађевинско земљиште.

Поштовани,

што се тиче парцеле бр. 2582/2 КО Сомбор 1, иста је продата „ИНТЕР-ГОЛД“-у Нови Сад, уговором бр. 464-95/2000-V од 06.11.2000. године. Наиме, овим уговором тадашња општина Сомбор пренела је право коришћења на предметној парцели на  „ИНТЕР-ГОЛД“ Нови Сад, али овај уговор није спроведен у РГЗ-у.  Дана 09.03.2005. године издато је решење о одобрењу за изградњу под бр. В-351-1-23/2005., а дана 03.02.2006. издата је Потврда пријаве почетка извођења радова под бр. V-351-3-93/2005.Дана 21.10.2013. године, решењем бр. 351-370/2013-V измењено је решење бр. V-351-1-23/2005., као и Потврда пријаве почетка извођења радова под бр. V-351-3-93/2005, пошто је у току извођења радова дошло до измене инвеститора – уместо бившег инвеститора „ИНТЕР-ГОЛД“-из Новог Сада, нови инвеститор је по овом решењу „ЈУГОДОМ“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Нови Сад. Ул. Темеринска бр. 110. Што се тиче парцеле бр. 2582/1 КО Сомбор 1, иста је уписана у Лист непокретности бр. 44, на коме јавну својину има Град Сомбор, али је по култури у  питању улица и самим тиме иста није на продају.

Одељење комуналне делатности имовинско- правне и стамбене послове

Поставио: СОинфо.орг

Поштована,

Молимо Вас да у циљу истинитог и правовременог информисања одговорите на питања у вези са радиоактивним громобранима.

 1. Поседује ли локална самоуправа податак колико је таквих громобрана на територији града и на којим се зградама налазе?
 2. Шта је локална самоуправа до сада учинила по овом питању?
 3. Планира ли се њихово уклањање и која је предвиђена динамика?
 4. Постоји ли сарадња са надлежним институцијама по овом питању?
 5. Колика су средства потребна за уклањање свих радиоактивних громобрана на територији Сомбора, иначе забрањених 2009. године? Да ли су та средства предвиђена актуелним буџетом града?

Захваљујемо се на ангажовању и одговорима.

 

Поздрав

СОинфо.орг

Указујемо да је 16.12.2018.године ступио на снагу Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Сл.гласник РС“, бр.95/2018) који у члану 249. прописује следеће:

„Власници катастарских парцела и објеката на којима се налазе радиоактивни громобрани дужни су да их уклоне.

Уклањање радиоактивних громобрана може да врши носилац лиценце на захтев власника катастарских парцела и објеката из става 1. овог члана.

Трошкове уклањања радиоактивних громобрана из става 2. овог члана сносе власници катастарских парцела и објеката.

Средства за уклањање радиоактивних громобрана са катастарских парцела и објеката чији власник није познат или је престао да постоји обезбедиће се у буџету локалних самоуправа на чијим територијама се налазе такви радиоактивни громобрани.

Директорат ближе прописује услове за издавање лиценце из става 2. овог члана.“

Поред наведеног члан 211. предметног Закона прописује ко врши инспекцијски надзор, и то:

„Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши Директорат преко инспектора за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност (у даљем тексту: инспектор), у оквиру делокруга утврђеног овим законом.

Ако овим законом није другачије прописано на инспекцијски надзор се примењују одредбе посебног закона којим је уређен инспекцијски надзор.

Инспекцијски надзор се спроводи у складу са годишњим планом инспекцијског надзора који се објављује на интернет страници Директората до 31. децембра текуће године за наредну годину.“

Сагласно наведеном локална самоуправа је затражила од Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије – Сектора за стручни надзор и контролу рада носилаца лиценци и овлашћења, правно-финансијске, опште  и послове јавних набавки податке о броју и локацији радиоактивних громобрана на територији града Сомбора из евиденције којом располаже Директорат.

На основу добијених података, који ће се упоредити са подацима којима локална самоуправа располаже, а у сарадњи са инспектором за радијациону и нуклеарну безбедност  и према њиховом плану инспекцијског надзора приступиће се решавању наведеног проблема. У ове активности укључиће се управници стамбених заједница, као и правна лица  на чијим објектима се  налазе радиоактивни громобрани.  Зависно од плана инспекцијског надзора локална самоуправа ће из средстава за заштиту животне средине ангажовати део својих средстава за суфинансирање уклањања радиоактивних громобрана.

Надлежни инспектори годишњи план су дужни сачинити до 31.12.2018.године за наредну годину и након упознавања са планираним активностима детаљније ћемо Вас информисати о наредним корацима који су предузети на решавању овог проблема.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Поставио: СОинфо.орг

Поштована,

Молимо Вас да у циљу истинитог и правовременог информисања јавности одговорите на неколико питања.

 1. Какви су резултати ГУ Сомбор на сигурносном пен-тестирању?
 2. Шта је наведено у анализи стања тог тестирања?
 3. Какве су препоруке за бољу заштиту ит система?
 4. Какви су краткорочни планови локалне самоуправе за унапређење заштите података о личности и информационе безбедности?
 5. Колико ће у 2018. години средстава бити издвојене за ове намене и о каквим се конкретно поступцима ради?

Хвала на ангажовању и одговорима.

 

Срдачан поздрав

СОинфо.орг

 1. Сам Уговор између споразумних страна као и резултати ПенТестирања су дефинисани као Поверљиви и информације су доступне само делегираним особама.
 2. У Анализи и извештају су наведени симулирани екстерни и интерни сценарији, технологија, активности и резултати, који из разумљивих разлога не могу бити доступни неауторизованим особама.
 3. Саме препоруке, оцене ризика као и сам Извештај носе наведени степен тајности, што је за ову врсту тестирања стандардни поступак.
 4. Планом је предвиђено да се перманентно унапређује информациона безбедност у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, професионалним компанијама кроз примену препорука, безбедносних адекватних система и технологија, процеса и професионалних сервиса у циљу минимализовања ризика.
 5. План је да се у наредном периоду у складу са приоритетима донесу одлуке и планирају активности у циљу континуираног унапређења информационе безбедности.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СОМБОРА

Поставио: Ендре Вирц

Поштована
У комшилуку наше куће налази се угоститељска радња која викендом а понекад и радним даном држи живу музику у неадекватним условима (нема звучне изолације, врата су нон-стоп отворена, прозори су неизоловани итд.) и ради од 22 до 02 часа ујутро. За то време производи огромни количину буке због које не можемо спавати. Због тога смо се почетком децембра прошле године обратили Инспекцији за заштиту животне средине. После скоро три месеца дошли смо до тога да је инспекторка писала прекршајну пријаву против власнице радње, која ниште не решава. Закон каже да сви објекти из којих долази бука морају бити адекватно прилагођени за ту врсту рада. Никаква прекршајна пријава неће звучно изоловати објекат. Град Сомбор је у мају прошле године донео одлуку о акустичним зонама града које сви произвођачи буке треба да се придржавају. Коме да се обратимо у ноћним сатима, када комунална полиција не ради, а и да ради није опремљена са мерачима буке што све заједно обесмишљава донету одлуку о акустичним зонама. Ко издаје дозволе за рад локала са живом музиком и да ли неко уопште проверава да ли су просторије локала опремљене за ту врсту посла. Молим да се нешто предузме, а да то не буде прекршајна пријава (закон предвиђа све, само га треба применити).

Са поштовањем.

Дана 05.12.2018.године инспектору за заштиту животне средине стигла је анонимна пријава у вези буке из локала Од сумрака до свитања из Сомбора, Петра Драпшина 19. Инспектор је у више наврата обилазио локал али је исти увек био затворен. Endre Wurtz из Сомбора, XII Војвођанске ударне бригаде 14 је у више наврата долазио у канцеларију број 60 и интересовао се за предмет. Исти је инсистирао да пријава буде анонимна.

Дана 22.12.2018.године у ноћној инспекцијској контроли инспектор је извршио инспекцијски надзор локала Од сумрака до свитања у улици Петра Драпшина 19 у Сомбору и констатовао да исти ради само викендом (петак и субота) од 22 часа до 02 часа и да се пушта само жива музика.

У складу са Законом о инспекцијском надзору инспектор је сачинио записник број 501-235/2018-XIV од 24.12.2018.године, а Драгана Бјелац оснивач угоститељске радње Од сумрака до свитања записник је преузела дана 25.12.2018.гидине. Након истека законског рока од пет радних дана од дана пријема записника инспектор је сачинио решење број 501-235/2018-XIV од 04.01.2019.године, које је Драгана Бјелац примила 12.01.2019.године. Решењем је инспектор наредио Драгани Бјелац предузетнику, оснивачу угоститељске радње Од сумрака до свитања са седиштем у Сомбору, ул. Петра Драпшина бр.19, да: обезбеди преко овлашћеног правног лица – овлашћене, стручне и акредитоване организације мерење буке (ноћно) у зони утицаја, на отвореном простору и у најближем референтном стану, која настаје од живе музике, као и да извештај о извршеном мерењу достави инспектору за заштиту животне средине, у року од 30 дана од дана пријема решења. Драгана Бјелац је решење примила 12.01.2019.године, када је инспектор био у ноћној контроли. Рок за извршење решења истиче 11.02.2019.године.

Дана 31.12.2018.године инспектору за заштиту животне средине Endre Wurtz из Сомбора, XII Војвођанске ударне бригаде 14 проследио је захтев за учешће у поступку у вези локала Од сумрака до свитања у Сомбору, Петра Драпшина 19.  Инспектор га је обавестио да у складу са чланом 18. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018) представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе. Такође, обавештен је о томе да је инспектор за заштиту животне средине извршио инспекцијску контролу локала и истом наложио мерење буке у складу са Законом о заштити од буке („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), као и да се о току предмета може интересовати у канцеларији број 60 Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1.

Након пријема обавештења Endre Wurtz се телефонским путем обратио инспектору и у врло непријатном разговору рекао да ништа нисмо урадили, да има намеру да тужи општину и да је у томе крајње озбиљан јер је то већ чинио и добио одштету.

Дана 13.02.2019.године Endre Wurtz је још једном инспектору за заштиту животне средине проследио допис у вези пријаве наведеног локала, a одговор на допис је примио 21.02.2019.године. У допису је обавештен да је инспектор поднео захтев за покретање прекршајног поступка код Прекршајног суда у Сомбору, Трг цара Уроша 1, као и да инспектор нема законску обавезу да присуствује мерењу.

Обзиром да Драгана Бјелац није поступила по решењу инспектора односно није извршила мерење буке, инспектор за заштиту животне средине је дана 18.02.2019.године поднео захтев за покретање прекршајног поступка код Прекршајног суда у Сомбору, Трг цара Уроша 1.

Дана 22.02.2019.године Endre Wurtz се опет обратио инспектору за заштиту животне средине градске управе града Сомбора. У свом одговору инспектор га је обавестио да уколико није задовољан одговорима има могућност да се обрати Министарству заштите животне средине, Сектору за надзор и предострожност у животној средини, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Инспектор за заштиту животне средине,

Бранка Полић, мр заш.жив.средине

Поставио: УГ „Гвоздени мост“ из Риђице

Имате ли сазнања о томе да ли је планирана реконструкција државног пута IIб реда озн.304 на деоници од Станишића до Риђице?

Коловоз је на тој деоници у прилично лошем стању, са доста рупа и закрпа, оштећеним ивицама од дугогодишњег саобраћаја тешких пољопривредних машина и камиона.

Апелујемо да се надлежнима скрене пажња и да се изврши реконструкција и тиме олакша становницима и посетиоцима Риђице пошто је то, с обзиром на њен положај, практично једини пут са којим је Риђица повезана са остатком света.

Надамо се Вашем одговору.

Срдачан поздрав, УГ „Гвоздени мост“ из Риђице.

Поштовани,  како је пут IIb-304 државни пут, а ЈКП ПРОСТОР СОМБОР је управљач општинских путева надлежност одржавања поменутог пута пада на терет ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ. Републички инспектор надлежан за државне путеве II РЕДА Зорица Павићевић биће у Сомбору 02.04.2019 год те ће јој бити пренете Ваше сугестије.

ЈКП „ПРОСТОР СОМБОР“

Поставио: Лазо Михајловић

Поштована градоначелнице ја сам из Бездана зовем се Лазо Михајловић,  имам 37 год .у веома тешким условима живим, конкурисао сам више пута преко града за материјал и никада нико није дошао до мене да види како ја живим и у каквим условима живим .Хвала вам ако ово прочитате и велики поздрав

Поштован, увидом у поднете захтеве за доделу материјалне помоћи, утврђено је да је Лазо Михајловић из Бездана, Ади Ендреа 29, поднео 09.01.2018. године, захтев за доделу материјалне помоћи у коме је наведено да су потребни радови због „влаге, крова, подови пропали, кухиња је у веома лоше стању“….Комисија за побољшање услова становања грађана, је  утврдила да кућа у Бездану, у улици Ади Ендреа 29 не припада Лази Михајловићу већ Винце Ласлу, Винце Чаби, Сабо Борбали и Фило Ани тако да Лазо Михајловић не испуњава услове за доделу материјалне помоћи. Обзиром да  Комисија за побољшање услова становања грађана располаже са ограниченим средствима на годишњем нивоу од 2.000.000,00 динара у 2018 години и у 2019 години предметна средства су распоређена лицима за које је ова Комисија оценила да су најугроженија.

С поштовањем,

Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне И стамбене послове.

Поставила: Марина Тубић

Поштована градоначелнице интересује ме коме се треба обратити у вези с проблемима око миграната који упадају на викендице, конкретно на Бајском каналу у Бачком Брегу. Обавештена је полиција и у Сомбору и у Бездану али за сад ништа предузето није. Хвала унапред и поштовање

Поштовани,

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Градској управи града Сомбора, систематизовано је радно место Послови збрињавања миграната и на исто је распоређен Милићевић Златко. Радник обавља стручне и друге послове које се односе на збрињавање миграната; регистрацију миграната на територији града; усклађивање пружања помоћи мигрантима од стране других органа и организација у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању помоћи; обезбеђивање смештаја, односно размештаја миграната на територији града; вођење евиденција из своје надлежности и установљавање база података. Одржава везу са Комесаријатом за избеглице и обавља одређене послове за Комесаријат за избеглице. За решење Вашег проблема је надлежна Полицијска управа Сомбор, а Поверенику за мигранте  Милићевић Златку се можете обратити на телефон број 063-501-960 и исти ће се службено обратити ПУ Сомбор ради предузимања одговарајућих мера.

 

С поштовањем,

Одељење за друштвене делатности

Поставио: Владимир Миланко

Добар дан. Моје питање је шта да радим када добијем решење да ми је одобрена трајна социјална помоћ која износи 10,048,00динара а ја и даље већ 5 месеци добијам 8,343,00динара уз само објашњење правника да је то вероватно нека грешка!!!!!!???Како може да буде грешка 5 месеци за редом, при томе нити једном а конкурисао сам за лекове јер сам болестан, конкурисао сам неколико пута и нити једном нисам добио нити неку одбијеницу мада и то је немогуће да добијем јер имам озбиљну болест…Уколико не добијем одговор од вас онда ћу ићи сваки дан код директора ЦЗСР и буквално тражити објашњење јер ово сто се ради нема никаквог смисла!!!А вама хвала пуно унапред!!!

Поштовани Владимире,

Обавештавамо Вас да је Одељење за друштвене делатности градске управе Града Сомбора, затражило и добило од Центра за социјални рад  допис везано за ваш статус, да је увидом у исти утврђено да имате право на увећану новчану социјалну помоћ за појединца у временски неограниченом период, те да вам је неосновано умањиван износ НСП-а.

Такође је утврђено да је ЦСР незаконито донео решење којим је одбачен ваш захтев за утврђивање права на једнократну новчану помоћ. С обзиром на наведено упућујемо Вас да поново поднесете захтев ЦСР, а Одељење за друштвене делатности ће спровести надзор над поступањем ЦСР.

Срдачан поздрав,

Поставио: Момчило Грудић

Моје поштовање,
Интересује ме који су планови са блоком 82?
Хвала у напред! Срдачан поздрав!

Поштовани,

Град Сомбор- надлежне организационе јединице Градске управе сваке године у свом програму рада планирају позиције за израду просторно- планске и пројектне документације и извођење радова а за потребе припремања, опремања, уређења и изградње грађевинског земљишта на територији града Сомбора, а све са циљем формирања и опремања јавних површина, привођења истих предвиђеној намени, довођења јавних површина у уредно, уређено и функционално стање а у складу са потребама грађана.

За блок 82 израђен је План детаљне регулације дела блока 82 и 104 и дела трасе примарне градске саобраћајнице између Стапарског и Апатинског пута у Сомбору којим су дефинисани елементи за разграничење нових површина јавног грађевинског земљишта, нових инфраструктурних коридора и уличних коридора као и смернице за инфраструктурно и комунално опремање јавних површина.

Градска управа Града Сомбора је припремила грађевинско земљиште у блоку 82 и у току је његово опремање комуналном инфраструктуром. У зонама инфраструктурних коридора који представљају површине улица и блокова, а у њиховој планираној регулационој ширини планирано је постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале комуналне инфраструктуре. Дуж свих уличних коридора предвиђене су хидротехничке комуналне инсталације на које ће се моћи прикључити сви планирани комплекси и објекти. Вода за пиће ће се обезбедити прикључењем водоводне мреже комплекса на градску водоводну мрежу. Вода за противпожарну заштиту комплекса обезбедиће се из уличне водоводне мреже. Одвођење отпадних вода предвиђено је посебном каналском мрежом и прикључењем на главни колекторски правац градске канализације. одвођење атмосферских вода са свих површина комплекса предвиђено је посебном цевастом каналском мрежом која ће се уливати у мелиоративне канале. Зона заштитног зеленила предвиђена је у северном делу зоне мешовитог становања, као тампон зона према обилазници. Поред постојећег зеленила предвиђа се садња аутохтоних дрвенастих врста.

С поштовањем,

Игор Латас,

Начелник одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Поставио: Милан Јовановић Јофке

Поштована Градоначелнице,

Од 25. Јуна 2019. године канализација у дворишту Историјском архиву Сомбор, институције од посебног значаја, канализација је потпуно загушена. Притом канализационе цеви су отворене. Поред свих покушаја и апела из Архива да се реши, проблем није саниран. Понекад се шири непријатан мирис, а постоји и опасност заразе.

Ја сам од 1989. године корисник сликарског атељеа у дворишту Архива. Атеље сам саградио својим личним радом и својим средствима и за њега плаћам порез. Међутим, од 25. Јуна 2019. нисам у могућности да користим свој тоалет, нити да одржавам најосновнију личну хигијену. Услови рада и живљења у атељеу постају неподношљиви и понижавајући.

Неколико, последњих, дана екипа Водоканала решавала тај проблем. Наводно је решен.

Међутим, моја канализација је и даље загушена. Не могу, и даље, на цивлизацијски, људски, начин да користим тоалет, нити обављам најосновнију хигијену.

Овај проблем нисам изазвао ја мојим делањем.

Молим Вас да ми одговорите да ли постоји воља да се проблем канализације у Историјаском архиву Сомбор трајно и најхитније реши, јер се ово перманентно понавља шесту годину за редом.

Хвала Вам

Искрено и пријатељски
Милан Јовановић Јофке

Поштовани,

Дана 09.07.2019. године извршени су радови на замени цевовода у делу јавне површине и дворишни развод је прикључен на јавну канализацију. Зачепљење цевовода на јавној површини је временом довело до таложења и зачепљења појединих грана дворишног развода. Радови на отчепљивању и испирању зачепљеног дворишног цевовода ће се извршити у току сутрашњег дана

С поштовањем
Начелник одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Поставила: Санада Канурић

У више наврата обраћали смо се МЗ „Црвенки“ као и одељењу инспекције. Одељење инспекције нам није доставило писмени одговор. Наш проблем је да комшија из улице Стевана Синђелића и бави се као аутолакирер име му је Воркапић Вељко. Због његове делатности коју обавља у задњем делу дворишта сви издувни гасови крећу се према нашим баштама и стамбеним објектима. Такођер се ствара велика бука. Молим Вас да нам помогнете у решавању нашег проблема и предузмете све активности у решењу истог у складу са Вашим надлежностима.

Поштована,
Обавештавам Вас да је инспектор за заштиту животне средине већ поступио по пријави, извршио инспекцијски надзор код Софије Воркапић предузетника, оснивача ауто лимарско фарбарске радионице ауто фарбар Вељко из Сомбора, Стевана Синђелића 28. Инспекцијски надзор је извршен у складу са Законом о заштити од буке у животној средини и Законом о заштити ваздуха. Надзираном субјекту ће бити наложено да изврши мерење буке и мерење емисије загађујућих материја у ваздух у складу са наведеним законима. Канурић Сенади је путем поште упућен одговор, а иста је звала телефоном дана 18.09.2019.године и добила сва објашњења од инспектора.
Одељење инспекције и комуналне полиције

Поставила: Дубравка Душанић

Молим Вас да нам помогнете: У мају месецу, прошле године, је спроведена кратка линија канализације у улици Матије Гупца 74. Сомбор. До данас, нико није излазио да би се дозволио технички пријем те кратке линије. Звала сам и Водоканал, као и нека оделења у општини, али сви су ми рекли да је непристојно да се распитујем где се налази документација. Звала сам и секретара МЗ ГВ, никаквог помака. Већи део моје улице је добио канализацију пре 50 година, ово је мали крак, хвала на изградњи нашег дела, али, ако можете, молим Вас да својим утицајем убрзате технички пријем поменутог. Хвала унапред.

Поштована,
Технички пријем за део фекалне канализације у улици Матије Гупца је завршен.Такође је исходована и употребна дозвола, а на сајту Ј.К.П.”Водоканал” од 22.8.2019. стоји обавештење грађанима да могу подносити захтеве за прикључење за новоизграђени део канализације у Матије Гупца.Обавештење можете прочитати на следећем линку:

http://www.vodokanal.co.rs/aktuelno/466/Od-danas-prijem-zahteva-za-prikljucenje-na-vodovodnu-i-kanalizacionu-mrezu-u-bloku-23-i-45

Ј.К.П. Водоканал Сомбор

Поставио/ла: Ненад Глумац

Да ли је у плану за 2020 годину нови конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Сомбора? И ако јесте кад би се то могло очекивати? Хвала на издвојеном времену.

Поштовани,
Буџетом града Сомбора за 2020 годину предвиђена су средства за мере популационе политике. Усвајање буџета се очекује у току децембра месеца на првој наредној седници Скупштине града. Претходне две године град је заједно са Министарством без портфеља задуженог за демографију и популациону политику обезбедио средства за низ популационих мера у којима је, поред осталих , била и мера доделе средстава младим брачним паровима за куповину кућа на селу. Средства су добијена путем конкурса и са Министарством је закључен Уговор којим се град обавезао да учествује са 15%, а Министарство са 85% у оправданим трошковима мера популационе политике. Надамо се да ће наведено Министарство и 2020 године расписати конкурс, да ће граду Сомбору бити усвојене предложене мере и да ће нам одобрити средства , након чега би се створили услови да град распише конкурс за доделу средстава младим брачним паровима са територије града Сомбора за куповину кућа на селу.

Поставио/ла: Ђурђина Прокић

Поштована градоначелнице,
Зашто на сајту не постоји списак студената који су добили градску стипендију? Да ли то значи да ја лично морам да долазим у Сомбор, и подносим захтев за приступ информацијама од јавног значаја? Јер мислим да је врло важно коме град Сомбор даје средства за школовање! Зашто се на неки начин крије то и зашто је свечаност о додели стипендија већ била а на сајту није био ни рок жалбе нити списак студената?! У нади за Вашим одговором,

Поштована госпођо Прокић,
На сајту Града Сомбора у рубрици документи – акти органа града – акти градоначелнице – решења, постављено је правоснажно Решење о додели градских стипендија за школску 2019/2020.годину. Свим студентима који су конкурисали за градску стипендију уручено је горе поменуто Решење на које су могли изјавити жалбу у остављеном року. По правоснажности Решења, организован је свечани пријем студената који су добили стипендију ради потписивања Уговора о стипендирању за школску 2019/2020.годину.

Поставио/ла: Ирина Терзић

Који су услови и да ли ће бити доделе социјалних станова ове године?

Поштована,
Услови за доделу стана у јавној својини Града Сомбора, наведени су у Одлуци о решавању стамбених потреба И располагању средствима стамбеног фонда општине Сомбор (Сл.лист Града Сомбора бр. 12/2005).Станови се додељују социјално угроженим лицима, трајно неспособним за рад, који немају чланове породице који су дужни да их издржавају.
Уз захтев се подносе следећи докази: Доказ да су лица трајно неспособна за рад и привређивање; да су корисници социјалне помоћи; да имају пребивалиште на територији Града Сомбора; да подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства немају право закупа на стану на неодређено време, нити усељиву породичну кућу, односно стан на свом имену; да подносилац захтева И чланови породичног домаћинства немају право својине или право коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини или својини Града Сомбора остварено ради изградње породичне стамбене зграде; да чланови породичног домаћинства нису у радном односу. Да ли ће се вршити додела станова ове године, зависи од стања у области стамбеног фонда општине Сомбор.

Поставио/ла: Грдинић Мирјана

Када ће бити уплата незапосленим породиљама? Хвала

Исплата једнократне финансијске помоћи за незапослене породиље је била у петак 28.02.2020.године.

Поставио/ла: Петар

Поштована, да ли ће улази стамбених зграда бити третирани против корона вируса?

Поштовани, Град Сомбор је обезбедио средства за дезинфекцију свих стамбених зграда за колективно становање. Председници Скупштине станара као и професионални управници зграда дезинфекциона средства могу преузети на адреси Белог голуба број 5., просторије ЈКП “Водоканал“ Сомбор. Средства се могу преузети сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.

Поставио/ла: Верица Буловић

Уважена председнице Општине, питала бих Вас: Да ли ће сомборска кафилерија престати са радом пре него што уведемо 5Г мрежу, посто нас информишу да Сомбору, међу првима, уводи исти. Сматрам да, пре него закорачимо у нешто тако савремено, тј. пре него сто кренемо у такву будућности, требало би да се ресимо прошлости, која датира од пре пола века, а то је болна тачка грађана Сомбора – кафилерија. И поред тога сто нам је министар пољопривреде, у два наврата, дао чврсто обећање да це кафилерија престати са радом, то се није десило. Ако смо Друштво које почива на лажним обећањима, онда алал нам Вера.

Поштована Верице,
Град Сомбор је у претходне четири године предузео низ иницијатива и мера захваљујући којима је Влада Републике Србије усвојила Стратегију којом се предвиђа престанак рада Ветеринарске установе Протеинка. Наведена Стратегија је почела да се спроводи од почетка ове године и подразумева различите радње и одлуке надлежних органа. Многе од њих су већ извршене или се спроведе, те се и престанак рада Протеинке очекује у најскоријем време. Свесни величине овог проблема за сваког грађанина града Сомбора наставили смо да инсистирамо на предузимању свих потребних радњи како би ово питање до краја било решено у што је могуће краћем временском периоду.

Поставио: Видоје Чавлин

 • УОбраћам вам се по други пут у вези закупа за нула динара делова Станишићког пашњака.Ти закупи су штетни за међуљудске односе корисника пашњака а градском буџету су донели нула динара. Нетрпељивост и подељеност у мале групе и људи и стоке води само ка смањењу сточног фонда што свакако није добро. Са друге стране сам шокиран како мали вео правде може покрити толику неправду .Обавештен сам да ћу добити прекршајну пријаву због нелегалног коришћења закупљених делова пашњака па сам јуче отишао код господина Џомбе у собу 55.Он ме је саслушао иако сам био помало гласнији понет емоцијама и некоректношћу извештаја са терена од стране пољочувара Игора. Догађај се десио 28.4 кад ме је у маниру бахатог фалангисте пресрео и задржао Мијо Баришић који је син закупца Моме Баришића. Тражио сам од Мије да позове пољочувара и да у разговору ресимо то на којо начин он неком дозвољава а неком брани испашу. Напомињем да сам тог дана био само у преласку преко тог дола пашњака за шта имам сведока. Ја сам испашу вршио на не закупљеним деловима пашњака од 12.3 кад ми је први пут рекао да је он то купио, па до тог 28.4 кад ме је пресрео. Тог дана су се на закупљеном пашњаку налазила још двојица са кравама којима је дозвољено као овце и гуске без присуства власника. Пољочувар је направио такав извештај где су сликане само моје краве а све остало је занемарено и превиђено иако је Мијо Баришић поред присуства пољочувара обавестио једног власника да склони овце које су прошле поред пољочувара а он је то занемарио. Господин Џомба ми је казао да је то зато што је Мијо Баришић само мене пријавио.Напомињем да сам ја од Мије тражио да дође пољочувар али нисам очекивао ,,џелата,, који је имао прилику да слика краве зато што сам их ту задржао да их могу контролисати и док не разрешимо ситуацију.Пашњак ни онда ни данас није исколчен што је први услов за коришћење. Ја сам позвао и полицију јер је Мијо покушао да се састане са пољочуварем ван мог видокруга. Сам сам себи нанео већу штету и срамоту позивом полицајца. Полицајац је погледао уговор којег је донео отац Мије и који је стварни закупац за нула динара. Полицајац је питао Мију да ли је пашњак исколчен на шта му је Мијо одговорио да су наручили геометра. Напомињем да закупљени део пашњака није био исколчен ни 12.3 кад ме је први пут теро одатле. Полиција ми је по службеној дужности одузела па после три дана вратила ловаћко оружје сто је за мене био велики шок јер сам ловац око 3о година. Био сам изложен комшијском осуђивању, зашто му узимају пушке,,. Иако имам 57 година било ме је срамота.З бог ове срамоте ћу бити пакостан у оцени Мије Баришића као сточара и пољопривредника. Он је,,номадски сточар,, јер презимљава испашом по це лом атару под ведрим небом јер неће да сакупља храну за зиму.Ово знам јер као ловац зими будем често у пољу.Казну ћу платити али остаје горак укус неправде.Лоше спавам па све ово пишем да бих што више тога избацио и тако себи помогао.Горан Тривић и господин Џомба су ми замерали како то да не знам да кажем да сам 20 година користио пашњак без плаћања.Нисам плаћао пашњак али сам плаћао рачуне и све остало да бих могао живети као поштен човек ником дужан и никад кажњаван и први пут сам ,,имао посла са полицијом,,.Зато вас молим да раскинете уговоре који штете миру на пашњаку и међу људима и међу стоком која је природом усмерена заједништву.Са тог пашњака се дневно слије неколико хиљада литара млека кад су сви на паш а тренутно нису због оваквог стања.Хвала.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [1.38 MB]

Поставио: Сомборњуз

 • Поштовани,у оквиру програма Партиципативног буџетирања грађани су 2018. године са 2.235 гласова подржали предлог „Изградња шеталишта и осветљења уз канал (од ресторана „Слон“ до купалишта на Тромеђи)“. Међутим, до данас радови нису почели, па је наше питање шта се дешава са овим пројектом, докле се стигло са истим и да ли ће он бити реализован и када?
  Исто питање поставили смо и у октобру прошле године, и тада смо од господина Саве Дојића добили следећи одговор:
  Како за остварење тог предлога није постојала пројектно-техничка документација, Градска управа је приступила усвајању плана активности и 21. фебруара је расписана Јавна набавка која је неуспешно окончана, будући да одабрани понуђач није поднео исправну документацију. После тога, нова Јавна набавка за израду пројектно-техничке документације је расписана 18. марта a након њеног затварања и одабира извођача приступило се закључењу уговора те изради документације. Израда пројектно-техничке документације није завршена до тренутка усвајања ребаланса Буџета, те је одлучено да се целокупни радови финансирају средствима која ће бити наменски опредељена у буџету за наредну, 2020. годину. Дакле, да ли су средстава из буџета за ову годину издвојена за реализацију овог пројекта и да ли ће и када почети радови? Занима нас и докле се стигло са пројектом који је добио највише гласова прошле године „Уређење објекта рекреативног центра у Кљајићеву (објекат куглане)“, да ли ће и када он бити реализован? Такође, наше питање је и да ли ће ове године бити „Партиципативног буџетирања“ (обзиром на незавидну финансијску ситуацију у читавом свету изазвану корана вирусом), односно, да ли ће грађани и ове године моћи да предлажу пројекте и гласају за исте?

  Унапред хвала.

  Редакција Сомборњуз

За уређење шеталишта од Апатинског моста до Тромеђе предвиђена су средства у Буџету Града за 2020.год.Пројекат је завршен почетком године и тренутно се припрема документација за расписивање јавне набавке за извођење радова. Ако не буде непредвиђених околности приликом спровођења поступка јавне набавке, радови би почели на јесен ове године а завршили најкасније на пролеће 2021.год.Радови на реконструкцији Куглане у Кљајићеву почели су 27.07.2020. год. и рок за њихов и завршетак је 40 дана. Изводе се лимарски радови и врши се замена улаза врата у Куглану .У 2019.год.спреведен је поступак партиципативног буџетирања и међу ученицима Сомборских средњих школа. На основу резултата њиховог гласања спроведена је И завршена јавна набавка. Изабрани су понуђачи и то за следећу робу и услуге по школама: Гимназија „Вељко Петровић“ : пројектор мобилна табла и два лап топа; Средња економска школа: 15 клима уређаја са уградњом; Средња пољопривредно прехрамбена школа: 15 металних ормана за гардеробу и обућу; у Средњој медицинској школи И у средњој школи „Свети Сава“ ради се на обнови тоалета. Како се у процес партиципативног буџетирања из године у годину укључује све више грађана који на овај начин одлучују где ће се утрошити њихов новац из буџета, и ове године ће се спровести поступак Партиципативног буџетирања.
Градски већник за финансије Сава Дојић

Поставио: Милорад Мијић

 • Када ће се решити питање пута за викенд насеље Мала Венеција(Карлица) како би власници могли да дођу до својих имања.

Поштовани,
Пут за викенд насеље Мала Венеција ( Карлица )спада у атарске путеве.
Овде се мора истаћи, да иако је комасација одавно завршена, на терену постоје одређени атарски путеви који нису у потпуности у функцији јер је део ових путева у комасацији пројектован да иде преко природних депресија, подводног земљишта и сл., те су за стављање у функцију оваквих путева неопходни одређени грађевински радови као што су равнање, сабијање земљишта ,насипање чврстим материјалом, изградња цевастих пропуста итд. На жалост, и овде је тај случај. Атарски пут на парцели број 3581 К.О.Бачки Моноштор пролази кроз викенд насеље»Карлица « и има излаз на парцелу број 7295/1 К.О.Бачки Моноштор ( напомињем да је донета О Д Л У К А о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији града Сомбора где пише“УЛИЦА 6 – за улицу која почиње између катастарских парцела бр. 3536 и 3597 и простире се између катастарских парцела 3539/5 и 3572/2, затим се простире између катастарских парцела бр. 3540/1 и 3548 и завршава се између катастарских парцела бр. 3541/1 и 3539/2, а све у к.о. Бачки Моноштор, утврђује се назив: „МАЛА ВЕНЕЦИЈА“-„MALA VENECIJA“-„KISVELENCE UTCA“.“, све објављено у Службеном листу града Сомбора, број 11. дана 05.07.2019.године.) која такође није у функцији на једном свом делу, тако да је неопходно заједничко решавање овог проблема.Ови проблеми, на иницијативу власника објеката на поменутим локацијама, уочени су, те је у 2019.години то и документовано на скици премеравања коју је урадила геодетска куће Геоматика дана 06.03.2019.године ( констатовано да пут прелази преко пет приватних парцела а да у једном делу захвата и парцелу у власништву Р Србије корисника МПШВ).Урађеним геодетским премером констатовано је и да је део овог на три места узурпиран од стране приватних лица.На терену је констатовано да на једном делу постоји природна депресија-бара преко које треба да иде овај атарски пут.Да би се ови пут еви ставили у функцију по пројектованој траси неопходно је затрпавање и насипање баре и депресије чврстим материјалом или урадити откуп земљишта од приватних лица односно експропријацију и тиме избећи грађевинске радове. Сагласно наведеном, у марту месецу текуће године фирма ТОП гео доо Београд поново врши колчење ових путева а потом се започело са насипањем праве трасе пута. Након обилних падавина дана 4 и 5 августа дошло је до застоја у овим радовима, који се морају и наставити.
Срдачан поздрав
Росана Крстић, дипл.инж.грађ.,Одељење за комуналне делатности имовинско-правне и стамбене послове Градскe управe Града Сомбора

Поставио: Јадранка

 • Поштовани градоначелниче, ову тему смо имали већ градоначелница је покушала да реши проблем те смо добили инстант решења која нису уродила плодом ,више пута.. зашто се не реше термини за МРК Сомборелектро у градској хали Мостонга ? деца која су школског и предшколског узраста немају могућност тренирања јер су термини касно вечерњих сати .У питању је прерасподела термина молим вас ургирајте ..Јављам се као родитељ ,не могу дете пустити тако касно на тренинг имам одговорност ујутру да га пошаљем у школу ? с једне стране радимо све да нам се деца баве спортом а са друге стране на индиректан начин спречавате стручне људе да раде свој посао и васпитавају децу у спортским халама а не на улици. Писали смо мејлове имали састанке са госпођом Нађ и Косановићем ииии ништа …молим Вас помозите надам се да ви имати више слуха за решење нашег проблема него људи са којима смо овај проблем већ “ решавали “

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [335.87 KB]