Povratak na Председништво

Секретар

Данијела Дубаић рођена је 20.12.1984. године у Сомбору, основну школу завршила је у Бездану, а Средњу економску школу у Сомбору. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, општи смер.

Послове приправника  је обављала у адвокатској канцеларији у периоду од 01.10.2012. до 12.01.2015. године.

На правним пословима радила је у канцеларији јавног бележника у Сомбору, привредном друштву „БОЈА“ доо Сомбор и ЈКП „Водоканал“ Сомбор.

Од 22.03.2018. године запослена у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор где обавља правне послове везане за извршења, јавне набавке и састав општих и појединачник правних аката.

Поседује уверење о положеном државном стручном испиту по програму за високо образовање, уверење о завршеној основној обуци посредника као и специјализованој обуци медијација у случајевима злостављања на раду – мобинга.