Povratak na Председништво

Секретар

Душанка Голубовић

Душанка Голубовић

Душанка Голубовић је рођена у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године.

Након двогодишње приправничке праксе у адвокатској канцеларији, од 2007. године запослена је у Градској управи града Сомбора.

У Градској управи је обављала послове стручног сарадника за област социјалне и здравствене заштите, шефа Одсека за опште послове у јавним службама и финансијску подршку породици са децом, помоћника начелника и начелника Одељења за друштвене делатности. Служи се енглеским и немачким језиком.

За начелника Градске управе постављена је 17. новембра 2015. године и ове послове је обављала до избора за градоначелника града Сомбора.

За градоначелницу града Сомбора изабрана је испред Српске напредне сранке и ту функцију је обављала на сталном раду до краја мандата 2020. године.