Povratak na Градска управа

Заштита података о личности

Градска управа града Сомбора, као руковалац података, је сагласно чл 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности („Сл.гл.РС“ бр. 87/2018) одредила лице за заштиту података о личности.

 Лице за лице за заштиту података о личности: Милош Благојевић       

Контакт подаци лица за заштиту података о личности :

Лице за заштиту података о личности има обавезу да:

  • информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима у Градској управи, који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
  • прати примену одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа које примењују руковаоц или обрађивач, а који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених у Градској управи који учествују у радњама обраде, као и контроле;
  • даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени;
  • сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења.

   У извршавању својих обавеза, лице за заштиту података о личности:

  • непосредно одговара начелнику Градске управе, као руководиоцу руковаоца и обрађивача података;
  • дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде;
  • дужно је да чува тајност, односно поверљивост података до којих дође у извршавању обавеза.

Лице за заштиту података о личности је независно у извршавању његових обавеза.