Povratak na Документи

Борба против корупције

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ГРАД СОМБОР (јун 2017.)

Комисија за избор чланова форума за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Град Сомбор

Одлуку о расписивању јавног конкурса за чланове ЛАФ-а Града Сомбора

Јавни конкурс за чланове ЛАФ-а Града Сомбора

Јавни конкурс за чланове ЛАФ-а Града Сомбора на ћирилици Јавни конкурс за чланове ЛАФ-а Града Сомбора на латиници NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

Формулар пријаве за чланство у ЛАФ-у Града Сомбора

Формулар пријаве за чланство у ЛАФ-у Града Сомбора на ћирилици Формулар пријаве за чланство у ЛАФ-у Града Сомбора на латиници J E L E N T K E Z É S I     Ű R L A P
Званична интернет презентација