Povratak na Документи

Борба против корупције

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ФОРУМ – ЛАФ

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП) ЗА ГРАД СОМБОР (јун 2017.)

Потрвда о пријему информација у вези са унутрашњим узбуњивањем

Преузми

Унутрашње узбуњивањe

Спречавање сукоба интереса

Правилник о управљању сукобом интереса запослених у градској управи града Сомбора Правилник о обавези чланова конкурсних комисија за давање изјаве да нису у сукобу интереса Решење о одређивању овлашћених лица за надзор над спровођењем одредаба Правилника

Евиденција поклона