Povratak na Актуелности

Огласна табла

Oбавештење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин о евиденцији непокретности која ужива претходну заштиту у Сомбору – просторне културно-историјске целине „Комплекс железничке станице и парка у Сомбору“

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 07.06.2022.год. објављује Решење број 351-2/2017-204/V од 27.12.2021.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 14.04.2022.год. објављује Решење број 351-2/2017-15928/V од 05.04.2022.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 17.03.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права од ред.бр.1. до 4. на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта објекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

01 KORAC SVETLANA Obavestenje UP brza saobr II 02 SEDLAR JELENA Obavestenje UP brza saobr II 03 RAJKOVIC IVAN Obavestenje UP brza saobr II 04 SHIMIC SANDRA Obavestenje UP brza saobr II

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 09.03.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права од ред.бр.1. до 28. на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта објекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

01 TERZIC DJORDJE Obavestenje UP brza saobr II 02 TERZIC ZLATA Obavestenje UP brza saobr II 03 STRILIC DAVID Obavestenje UP brza saobr II 04 KRAJCINOVIC SILVIJA Obavestenje UP brza saobr II 05 RAKIC VITOMIR Obavestenje UP brza saobr II 06 SARAC BOJAN Obavestenje UP brza saobr II 07 SEDOGLAVIC MILIVOJ Obavestenje UP brza saobr… Детаљније

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 03.03.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта објекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, Вуковић Дани и Вуковић Петеру и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВУКОВИЋ ДАНА ОБАВЕШТЕЊЕ – ВУКОВИЋ ПЕТЕР

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.02.2022.год. објављује Решење број 351-2/2017-17197/V од 11.02.2022.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2022.год. објављује Обавештењe имаоцу јавних овлашћења о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене -изграддња граничног прелаза „Бачки Брег“ и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2022.год. објављује Обавештењa носиоцима права на парцелама на територији гграда Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене -изградња граничног прелаза „Бачки Брег“ и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирање , урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, дана 26.11.2021.године објављује Решење број: 351-2/2017-10419/V од 16.11.2021.год за Асић Милана из Новог Сада и Асић Мирка из Сомбора и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 31.01.2022.год. објављује Решење о озакоњењу објеката број 351-2/2017-16977/V од 24.02.2020.год. за Миланков Јелену, Миланков Петра, Лерић Марину, Лерић Десанку, Бенчић Андрију, Опачић Синишу, Јоаниду-Кујовић Емануелу и Бркић Трифуна, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о озакоњењу објеката број 351-2/2017-16977/V од 24.02.2020.год. за Миланков Јелену, Миланков Петра, Лерић Марину, Лерић Десанку, Бенчић Андрију, Опачић Синишу, Јоаниду-Кујовић Емануелу и Бркић Трифуна

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.11.2021.год. објављује 1. Решење о озакоњењу објеката број 351-1/2017-6561/V од 01.03.2019.год. за Пољак Мирославу, Томић Андреју и Тепавац Александра, и 2. Решење број 351-2/2017-3336/V од 28.06.2021.год. за Васиљевић Наду, Васиљевић Љупка, Васиљевић Златка, Олујић Стевана и Јурјевић Наду, и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о озакоњењу објеката број 351-1/2017-6561/V од 01.03.2019.год. за Пољак Мирославу, Томић Андреју и Тепавац Александра Решење број 351-2/2017-3336/V од 28.06.2021.год. за Васиљевић Наду, Васиљевић Љупка, Васиљевић Златка, Олујић Стевана и Јурјевић Наду

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 16.11.2021.год. објављује Обавештењe носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ЧИВЧИЋ БОРКА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 10.11.2021.год. објављује Решење број 351-2/2017-10172/V од 28.09.2021.год. за Јадро Јосипа и Јадро Јадранку, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 05.11.2021.год. објављује Обавештењe носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ТЕРЗИЋ ВАЛЕРИЈА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 03.11.2021.год. објављује Решење број 351-1/2019-17/V од 21.10.2021.год. за Келић Мирослава из Апатина и Ђипало Мирјану из Чонопље, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 02.11.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

МАРОВИЋ МАРИЈА ШАКИЋ МАРИЈА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 29.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ВУКОВИЋ РУЖА ДУБАИЋ ДАНЕ ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА ПОПОВИЋ ЉИЉАНА ТЕРЗИЋ МАРИН

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 28.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ВРДОЉАК ПЕТАР ЛЕКОВИЋ ВЕСНА ЛУКИЋ ДРАГАНА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 28.10.2021.год. објављује Решење број 351-2/2017-7073/V од 18.12.2020.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 26.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

АЛЕКСИЋ МАРИЦА ГЕОРГИЕВСКИ-УЗЕ ТЕРЕЗИЈА РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР ШЕФЕР СТЕВАН

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

АЛТИНГЕР АНА АНДРИЧИН ЈОЗА АСТАЛОШ АНТУН АСТАЛОШ ЈОСИП АСТАЛОШ КАТА АСТАЛОШ ФРАЊА БЕКИЋ МИЉКА БОГОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА ВИДЕКАЊИЋ ДРАГУТИН ВИНКОВ КАТА ВУЈАКЛИЋ ЈОВАН ВУЈИЧИЋ МАРИЈА ВУКОВИЋ ФРАЊА ВУЛИЋ БРАНКО ДАБИЋ СРЂАН ДЕЈАНОВИЋ РУЖИЦА ДЕКИЋ МАРИЦА ДЕЛИЋ МИЋА ДОКИЋ ИВИЦА ЂАН ВЛАДИМИР ЂАН ИГОР ЂУКИЋ ЂОРЂЕ ЂУКИЋ ЦУЈА САРА ЗУРКОВИЋ БРАНКО КАТАЧИЋ АНКИЦА КЉАЈИЋ СЛАВКО КОВАЧИЋ МИЛАН… Детаљније