Povratak na Актуелности

Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирање , урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, дана 26.11.2021.године објављује Решење број: 351-2/2017-10419/V од 16.11.2021.год за Асић Милана из Новог Сада и Асић Мирка из Сомбора и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.11.2021.год. објављује 1. Решење о озакоњењу објеката број 351-1/2017-6561/V од 01.03.2019.год. за Пољак Мирославу, Томић Андреју и Тепавац Александра, и 2. Решење број 351-2/2017-3336/V од 28.06.2021.год. за Васиљевић Наду, Васиљевић Љупка, Васиљевић Златка, Олујић Стевана и Јурјевић Наду, и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о озакоњењу објеката број 351-1/2017-6561/V од 01.03.2019.год. за Пољак Мирославу, Томић Андреју и Тепавац Александра Решење број 351-2/2017-3336/V од 28.06.2021.год. за Васиљевић Наду, Васиљевић Љупка, Васиљевић Златка, Олујић Стевана и Јурјевић Наду

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 16.11.2021.год. објављује Обавештењe носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ЧИВЧИЋ БОРКА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 10.11.2021.год. објављује Решење број 351-2/2017-10172/V од 28.09.2021.год. за Јадро Јосипа и Јадро Јадранку, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 05.11.2021.год. објављује Обавештењe носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ТЕРЗИЋ ВАЛЕРИЈА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 03.11.2021.год. објављује Решење број 351-1/2019-17/V од 21.10.2021.год. за Келић Мирослава из Апатина и Ђипало Мирјану из Чонопље, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 02.11.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

МАРОВИЋ МАРИЈА ШАКИЋ МАРИЈА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 29.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ВУКОВИЋ РУЖА ДУБАИЋ ДАНЕ ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА ПОПОВИЋ ЉИЉАНА ТЕРЗИЋ МАРИН

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 28.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ВРДОЉАК ПЕТАР ЛЕКОВИЋ ВЕСНА ЛУКИЋ ДРАГАНА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 28.10.2021.год. објављује Решење број 351-2/2017-7073/V од 18.12.2020.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 26.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

АЛЕКСИЋ МАРИЦА ГЕОРГИЕВСКИ-УЗЕ ТЕРЕЗИЈА РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР ШЕФЕР СТЕВАН

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

АЛТИНГЕР АНА АНДРИЧИН ЈОЗА АСТАЛОШ АНТУН АСТАЛОШ ЈОСИП АСТАЛОШ КАТА АСТАЛОШ ФРАЊА БЕКИЋ МИЉКА БОГОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА ВИДЕКАЊИЋ ДРАГУТИН ВИНКОВ КАТА ВУЈАКЛИЋ ЈОВАН ВУЈИЧИЋ МАРИЈА ВУКОВИЋ ФРАЊА ВУЛИЋ БРАНКО ДАБИЋ СРЂАН ДЕЈАНОВИЋ РУЖИЦА ДЕКИЋ МАРИЦА ДЕЛИЋ МИЋА ДОКИЋ ИВИЦА ЂАН ВЛАДИМИР ЂАН ИГОР ЂУКИЋ ЂОРЂЕ ЂУКИЋ ЦУЈА САРА ЗУРКОВИЋ БРАНКО КАТАЧИЋ АНКИЦА КЉАЈИЋ СЛАВКО КОВАЧИЋ МИЛАН… Детаљније