Povratak na Огласна табла

Oбавештење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин о евиденцији непокретности која ужива претходну заштиту у Сомбору – просторне културно-историјске целине „Комплекс железничке станице и парка у Сомбору“