↑ Povratak na Документи

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Службени лист Града Сомбора (2017. година)

Број 01 (13.01.2017) Образац СВС Трезор обрасци Решење уз трезор образаце Број 02 (17.01.2017) Број 03 (14.02.2017) Број 04 (07.03.2017) Број 05 (13.04.2017) Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сомбора за 2017. ГОДИНУ Број 6 (23.05.2017.) Прилог – Завршни рачун буџета Града Сомбора за 2016. годину Број 07 (26.06.2017) ЛАП Број 08… Детаљније

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2016. година)

Број 01 (05.02.2016) Број 01 (05.02.2016) – правилници – Број 01 (05.02.2016) – трезор обрасци – Број 02 (11.03.2016) Број 03 (16.03.2016) Број 03 (16.03.2016) – измене и допуне ПДР блокови 76 и 77 Број 04 (31.03.2016) Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Кљајићево Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града… Детаљније

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2015. година)

Број 01 (30.01.2015) Број 02 (01.04.2015) Број 03 (29.04.2015) Број 04 (04.06.2015) Број 05 (02.07.2015) Број 06 (19.08.2015) Број 07 (27.08.2015) Број 08 (17.09.2015) Број 09 (20.10.2015) Број 10 (24.11.2015) Број 11 (22.12.2015)

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2014. година)

Број 01 (30.01.2014) Број 02 (14.02.2014) Број 03 (25.02.2014) Број 04 (13.03.2014) Број 05 (14.03.2014) Број 06 (24.03.2014) Број 07 (24.04.2014) Број 08 (25.05.2014) Број 09 (12.06.2014) Број 10 (19.06.2014) Број 11 (16.07.2014) Број 12 (03.10.2014) Број 13 (06.11.2014) Број 14 (12.11.2014) Број 15 (30.11.2014) Број 16 (11.12.2014) Број 17 (27.12.2014) Број 18 (30.12.2014)

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2013. година)

Број 01 (23.01.2013) Број 02 (18.02.2013) Број 03 (27.03.2013) Број 05 (22.05.2013) Број 06 (05.07.2013) Број 07 (01.08.2013) Број 08 (23.10.2013) Број 09 (29.11.2013) Број 10 (11.12.2013) Број 11 (27.12.2013)

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2012. година)

Број 01 (18.01.2012) Број 02 (27.01.2012) Број 03 (20.02.2012) Број 04 (23.03.2012) Број 05 (29.03.2012) Број 06 (25.05.2012) Број 07 (21.06.2012) Број 08 (16.07.2012) Број 09 (11.09.2012) Број 10 (26.09.2012) Број 11 (14.11.2012) Број 12 (11.12.2012) Број 13 (27.12.2012)

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2011. година)

Број 01 (28.01.2011) Број 02 (09.02.2011) Број 03 (31.03.2011) Број 04 (06.04.2011) Број 05 (29.04.2011) Број 06 (13.06.2011) Број 07 (14.06.2011) Број 08 (01.07.2011) Број 09 (16.09.2011) Број 10 (27.09.2011) Број 11 (29.11.2011) Број 12 (29.12.2011)

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2010. година)

Број 01 (11.01.2010) Број 02 (08.02.2010) Број 03 (16.02.2010) Број 04 (14.04.2010) Број 05 (26.04.2010) Број 06 (11.06.2010) Број 07 (18.06.2010) Број 08 (20.08.2010) Број 09 (10.09.2010) Број 10 (21.09.2010) Број 11 (06.10.2010) Број 12 (26.11.2010) Број 13 (09.12.2010) Број 14 (29.12.2010)

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2009. година)

Број 01 (19.02.2009) Број 02 (09.03.2009) Број 03 (26.03.2009) Број 04 (21.05.2009) Број 05 (18.06.2009) Број 05а (18.06.2009) Број 06 (23.07.2009) Број 07 (12.10.2009) Број 08 (17.11.2009) Број 09 (30.11.2009) Број 10 (03.12.2009) Број 11 (22.12.2009) Број 12 (30.12.2009)

Pogledati stranu »

Службени лист Града Сомбора (2008. година)

Број 01 (04.07.2008) Број 02 (31.07.2008) Број 03 (16.10.2008) Број 04 (28.11.2008) Број 05 (29.12.2008)

Pogledati stranu »

Службени лист општине Сомбор (2008. година)

Број 01 (25.01.2008) Број 02 (14.02.2008) Број 03 (21.03.2008) Број 04 (26.03.2008) Број 05 (30.04.2008) Број 06 (13.05.2008) Број 07 (25.05.2008) Број 08 (02.06.2008) Број 09 (10.06.2008) Број 10 (12.06.2008)

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija