Povratak na Документи

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Службени лист Града Сомбора (2023. година)

Број 01 (09.01.2023.) Службени лист број 1 Прилог 1- Решење уз трезор обрасце Прилог 2- Трезор обрасци Број 02 (18.01.2023.)  Службени лист број 2 Број 03 (20.01.2023.) Службени лист број 3 Број 04 (27.01.2023.) Службени лист број 4 Број 05 (21.02.2023.) Службени лист број 5 Број 06 (14.03.2023.) Службени лист број 6 ПРИЛОГ 1 –… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2022. година)

Број 01 (20.01.2022.) Службени лист број 1 Прилог 1 – Решење уз трезор обрасце Прилог 2 – Трезор обрасци Број 02 (10.02.2022.)  Службени лист број 2 Број 03 (24.02.2022.) Службени лист број 3 Службени лист број 4 (13.04.2022.) Службени лист број 4 Службени лист број 5 (05.05.2022.) Службени лист број 5  Прилог 1 – Завршни… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2021. година)

Број 01 (19.01.2021.) Службени лист Прилог 1 – Решење уз трезор обрасце Прилог 2 – Трезор обрасци Број 02 (01.02.2021.) Службени лист Број 03 (12.03.2021.) Службени лист број 3 Број 04 (25.03.2021.) Службени лист број 4 Број 05 (13.04.2021.) Службени лист бр 5 Број 06 (19.05.2021.) Службени лист број 6 Споразум о уступању обављања послова… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2020. година)

Број 01 (17.01.2020.) Садржај Службени лист Број 02 (22.01.2020.) Садржај Службени лист Број 03 (10.02.2020.) Садржај Службени лист Прилог 1 – Збирни коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор од 01.01.2020. године Прилог 2 – Збирни коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Центру за стручно усавршавање запослених… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2019. година)

  Број 01 (28.01.2019.) Прилог 1 – Решење уз трезор обрасце Прилог 2 – Трезор обрасци Број 02 (12.02.2019.) Број 03 (25.02.2019.) Број 04 (05.03.2019.) Број 05 (25.03.2019.) Прилог 1 Прилог 2 Прилог 3 Број 06 (03.04.2019.) Број 07 (17.04.2019.) Број 08 (09.05.2019.) Број 09 (10.06.2019.) Прилог 1 – Завршни рачун буџета града Сомбора за… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2018. година)

  Број 01 (12.01.2018.) Трезор обрасци Решење уз трезор обрасце Број 02 (01.02.2018.) Прилог 1 – Уз Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о уређењу града – Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе са фотодокументацијом  Прилог 2 – Измене и допуне дела плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору – ПГР… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2017. година)

Број 01 (13.01.2017) Образац СВС Трезор обрасци Решење уз трезор образаце Број 02 (17.01.2017) Број 03 (14.02.2017) Број 04 (07.03.2017) Број 05 (13.04.2017) Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сомбора за 2017. ГОДИНУ Број 6 (23.05.2017.) Прилог – Завршни рачун буџета Града Сомбора за 2016. годину Број 07 (26.06.2017) ЛАП Број 08… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2016. година)

Број 01 (05.02.2016) Број 01 (05.02.2016) – правилници – Број 01 (05.02.2016) – трезор обрасци – Број 02 (11.03.2016) Број 03 (16.03.2016) Број 03 (16.03.2016) – измене и допуне ПДР блокови 76 и 77 Број 04 (31.03.2016) Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Кљајићево Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града… Детаљније

Службени лист Града Сомбора (2015. година)

Број 01 (30.01.2015) Број 02 (01.04.2015) Број 03 (29.04.2015) Број 04 (04.06.2015) Број 05 (02.07.2015) Број 06 (19.08.2015) Број 07 (27.08.2015) Број 08 (17.09.2015) Број 09 (20.10.2015) Број 10 (24.11.2015) Број 11 (22.12.2015)

Службени лист Града Сомбора (2014. година)

Број 01 (30.01.2014) Број 02 (14.02.2014) Број 03 (25.02.2014) Број 04 (13.03.2014) Број 05 (14.03.2014) Број 06 (24.03.2014) Број 07 (24.04.2014) Број 08 (25.05.2014) Број 09 (12.06.2014) Број 10 (19.06.2014) Број 11 (16.07.2014) Број 12 (03.10.2014) Број 13 (06.11.2014) Број 14 (12.11.2014) Број 15 (30.11.2014) Број 16 (11.12.2014) Број 17 (27.12.2014) Број 18 (30.12.2014)

Службени лист Града Сомбора (2013. година)

Број 01 (23.01.2013) Број 02 (18.02.2013) Број 03 (27.03.2013) Број 05 (22.05.2013) Број 06 (05.07.2013) Број 07 (01.08.2013) Број 08 (23.10.2013) Број 09 (29.11.2013) Број 10 (11.12.2013) Број 11 (27.12.2013)

Службени лист Града Сомбора (2012. година)

Број 01 (18.01.2012) Број 02 (27.01.2012) Број 03 (20.02.2012) Број 04 (23.03.2012) Број 05 (29.03.2012) Број 06 (25.05.2012) Број 07 (21.06.2012) Број 08 (16.07.2012) Број 09 (11.09.2012) Број 10 (26.09.2012) Број 11 (14.11.2012) Број 12 (11.12.2012) Број 13 (27.12.2012)

Службени лист Града Сомбора (2011. година)

Број 01 (28.01.2011) Број 02 (09.02.2011) Број 03 (31.03.2011) Број 04 (06.04.2011) Број 05 (29.04.2011) Број 06 (13.06.2011) Број 07 (14.06.2011) Број 08 (01.07.2011) Број 09 (16.09.2011) Број 10 (27.09.2011) Број 11 (29.11.2011) Број 12 (29.12.2011)

Службени лист Града Сомбора (2010. година)

Број 01 (11.01.2010) Број 02 (08.02.2010) Број 03 (16.02.2010) Број 04 (14.04.2010) Број 05 (26.04.2010) Број 06 (11.06.2010) Број 07 (18.06.2010) Број 08 (20.08.2010) Број 09 (10.09.2010) Број 10 (21.09.2010) Број 11 (06.10.2010) Број 12 (26.11.2010) Број 13 (09.12.2010) Број 14 (29.12.2010)

Службени лист Града Сомбора (2009. година)

Број 01 (19.02.2009) Број 02 (09.03.2009) Број 03 (26.03.2009) Број 04 (21.05.2009) Број 05 (18.06.2009) Број 05а (18.06.2009) Број 06 (23.07.2009) Број 07 (12.10.2009) Број 08 (17.11.2009) Број 09 (30.11.2009) Број 10 (03.12.2009) Број 11 (22.12.2009) Број 12 (30.12.2009)

Службени лист Града Сомбора (2008. година)

Број 01 (04.07.2008) Број 02 (31.07.2008) Број 03 (16.10.2008) Број 04 (28.11.2008) Број 05 (29.12.2008)

Службени лист општине Сомбор (2008. година)

Број 01 (25.01.2008) Број 02 (14.02.2008) Број 03 (21.03.2008) Број 04 (26.03.2008) Број 05 (30.04.2008) Број 06 (13.05.2008) Број 07 (25.05.2008) Број 08 (02.06.2008) Број 09 (10.06.2008) Број 10 (12.06.2008)