Povratak na Скупштина града

Присуство грађана седницама Скупштине града

У циљу обезбеђења транспарентности рада Скупштине града, у складу са чланом 178. Пословника Скупштине града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 21/2019), грађани Града Сомбора имају право присуства седницама Скупштине града на начин да 48 сати пре одржавања седнице, осим када се седнице одржавају без присуства јавности, затраже писаним путем своје присуство и предају Образац Градској управи града Сомбора, Одељењу за скупштинске и извршне послове (Образац у прилогу). Попуњен образац предати у Услужни центар – шалтер 11 или 12. О поднетом захтеву одлучује председник Скупштине града, одмах по пријему.

Скупштина града