Povratak na Скупштина града

Присуство грађана седницама Скупштине града

У циљу обезбеђења транспарентности рада Скупштине града, грађани града Сомбора имају право присуства седницама Скупштине града  на начин да дан пре одржавања седнице, осим када се седница одржавају без присуства јавности, затраже писаним путем своје присуство и предају Образац Градској управи града Сомбора, Одељењу за скупштинске и извршне послове (Образац у прилогу) . Попуњен образац предати у Услужни центар – шалтер 11 или 12.  О поднетом захтеву одлучује председник Скупштине града, одмах по пријему.

Скупштина града

Званична интернет презентација