Документи

Буџет

Pogledati stranu »

Информатор о раду органа града

Pogledati stranu »

Локални акциони планови

Pogledati stranu »

Обједињена процедура

Приступ систему за електронско подношење захтева   Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Pogledati stranu »

Одлуке

Pogledati stranu »

Планска документа

Pogledati stranu »

Регистар издатих решења о озакоњењу

Pogledati stranu »

Решења

Skupštine Gradonačelnice Gradskog veća

Pogledati stranu »

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Pogledati stranu »

Статут

Pogledati stranu »

Стратегије

Pogledati stranu »

Урбанистички пројекти

Pogledati stranu »

Именована, постављена и запослена лица

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija