Документи

Градског већа

Статут

Буџет

Информатор о раду органа града

Именована, постављена и запослена лица

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Акти Градоначелнице

Акти Скупштине

Акти Начелнице Градске управе

Евиденција поклона

Планска документа

Урбанистички пројекти

Стратегије

Борба против корупције

Локални акциони планови

Обједињена процедура

Приступ систему за електронско подношење захтева   Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Регистар издатих решења о озакоњењу

Званична интернет презентација