Документи

Статут

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [7.57 MB]

Буџет

Информатор о раду органа града

  Информатор о раду за 2021. годину (ажуриран 09.08.2021.)  језик/писмо  *.doc  формат  *.pdf формат   српски/ћирилица Преузми Преузми   српски/латиница Преузми Преузми

Акт о организацији и систематизацији радних места

Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 1. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 2. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву… Детаљније

Именована, постављена и запослена лица

Преузми Запослени који примају накнаду путних трошкова у приградском и међумесном саобраћају Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима Списак службених лица овлашћених за предузимање радњи у поступку пре доношења Решења Подаци из члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Колективни уговор за запослене

Колективни уговор за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора 1. Анекс колективног уговора за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Акти органа града

Кодекс понашања

Планска документа

Ред.бр.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕБрој Службеног листа01Генерални план града СомбораТехн. грешка; Техн. грешка 2; Техн. грешка 3“Службени лист Општине Сомбор“ бр.05/200702

Урбанистички пројекти

Стратегије

Борба против корупције

Локални акциони планови

Обједињена процедура

Озакоњење

Председнички избори 2017