Документи

Статут

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [7.57 MB]

Буџет

Информатор о раду органа града

  Преузми

Акт о организацији и систематизацији радних места

Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 1. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 2. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву… Детаљније

Именована, постављена и запослена лица

Преузми Запослени који примају накнаду путних трошкова у приградском и међумесном саобраћају

Колективни уговор за запослене

Колективни уговор за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора 1. Анекс колективног уговора за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Акти органа града

Кодекс понашања

Планска документа

Ред.бр.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕБрој Службеног листа01Генерални план града СомбораТехн. грешка„Службени лист Општине Сомбор“ бр.05/200702План генералне регулације насељеног места БезданИзмене плана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.103План детаљне регулације марине код Бездана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.104План генералне регулације ТелечкеИзмене плана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.205План генералне регулације насељеног места СтапарИзмене плана„Службени лист Града Сомбора“ бр.02/2008… Детаљније

Урбанистички пројекти

Стратегије

Борба против корупције

Локални акциони планови

Обједињена процедура

Приступ систему за електронско подношење захтева   Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Озакоњење

Председнички избори 2017

Званична интернет презентација