Документи

Планска документа

Ред.бр.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТБрој Службеног листа 1Генерални план града Сомбора“Службени лист општине Сомбор“, број 5/2007 и „Службени лист Града Сомбора“, број 13/2019-испр.техн.гр., 26/2020-испр.техн.гр. и 11/2021-испр.техн.гр. Закључак о исправци техн.грешака у ГП Града Сомбора (техничка грешка 4). 2План генералне регулације насељеног места Бездан“Службени лист општине Сомбор“, број 3/2008 и „Службени лист Града Сомбора“, број 11/2016 3План детаљне регулације… Детаљније

Статут

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [7.57 MB]

Буџет

Информатор о раду

Акт о организацији и систематизацији радних места

Систематизација радних места 1. измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за интерну ревизију града Сомбора 2. измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за интерну ревизију града Сомбора 3. измене и допуне Правилника о организацији и… Детаљније

Именована, постављена и запослена лица

Преузми Запослени који примају накнаду путних трошкова у приградском и међумесном саобраћају Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима Списак службених лица овлашћених за предузимање радњи у поступку пре доношења Решења Подаци из члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Колективни уговор за запослене

Колективни уговор за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора 1. Анекс колективног уговора за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Акти органа града

Кодекс понашања

Урбанистички пројекти

Стратегије

Борба против корупције

Локални акциони планови

Обједињена процедура

Озакоњење

Председнички избори 2017