Документи

Статут

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [7.57 MB]

Буџет

Информатор о раду органа града

  Преузми

Акт о организацији и систематизацији радних места

Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 1. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 2. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву… Детаљније

Именована, постављена и запослена лица

Преузми Запослени који примају накнаду путних трошкова у приградском и међумесном саобраћају

Колективни уговор за запослене

Колективни уговор за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Акти органа града

Кодекс понашања

Планска документа

Урбанистички пројекти

Стратегије

Борба против корупције

Локални акциони планови

Обједињена процедура

Приступ систему за електронско подношење захтева   Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Озакоњење

Председнички избори 2017

Званична интернет презентација