Документи

Статут

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [7.57 MB]

Буџет

Информатор о раду органа града

  Информатор о раду за 2021. годину (ажуриран 05.02.2021.)  језик/писмо  *.doc  формат  *.pdf формат   српски/ћирилица Преузми Преузми   српски/латиница Преузми Преузми

Акт о организацији и систематизацији радних места

Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 1. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за буџетску инспекцију града Сомбора 2. измене и допуне Правилника о организацији и ситематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву… Детаљније

Именована, постављена и запослена лица

Преузми Запослени који примају накнаду путних трошкова у приградском и међумесном саобраћају Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима Списак службених лица овлашћених за предузимање радњи у поступку пре доношења Решења Подаци из члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Колективни уговор за запослене

Колективни уговор за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора 1. Анекс колективног уговора за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Акти органа града

Кодекс понашања

Планска документа

Ред.бр.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕБрој Службеног листа01Генерални план града СомбораТехн. грешка; Техн. грешка 2„Службени лист Општине Сомбор“ бр.05/200702План генералне регулације насељеног места БезданИзмене плана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.103План детаљне регулације марине код Бездана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.104План генералне регулације ТелечкеИзмене плана„Службени лист Општине Сомбор“ бр.03/2008 – стр.205План генералне регулације насељеног места СтапарИзмене плана„Службени лист… Детаљније

Урбанистички пројекти

Стратегије

Борба против корупције

Локални акциони планови

Обједињена процедура

Приступ систему за електронско подношење захтева   Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Озакоњење

Председнички избори 2017