Povratak na Јавни позиви

Одлуке по јавном позиву

Ревидирана прелиминарна листа крајњих корисника за меру – замена (набавка са уградњом) спољњих прозора и врата, по Јавном позиву за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми

Коначна листа реда првенства за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана (2021.)

Преузми – коначна листа Одлука комисије

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника за меру – замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата, по Јавном позиву за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији Града Сомбора, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи – РХП-СРБ9

Преузми

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова, по Јавном позиву објављеном 25. јуна 2020. године

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи са листом корисника

Предлог листе реда првенства по Јавном позиву за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана, односно породичне куће за 2021. годину

Предлог листе реда првенства по Јавном позиву за доделу стамбене подршке Листа нерангираних субјеката

Прелиминарна листа привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације

Преузми

Одлука о избору банака по Јавном позиву банкама за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми – Одлука о избору банака по Јавном позиву банкама за краткорочно кредитирање привредних субјеката

Листа вредновања пријава по Јавном позиву за доделу средстава за делатност старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора за финансирање пројектних активности за 2021. годину

Преузми – Листа вредновања по Јавном позиву за старе и уметничке занате за 2021. годину

Записник комисије за расподелу средстава у области спорта у 2018. години

Записник комисије за расподелу средстава у области спорта у 2019. години

Записник Комисије о финансирању и суфинансирању манифестација од значаја за Град у 2018. години

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији Града Сомбора кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи по Јавном позиву из 2017. године

Преузми

Коначна ранг листа у оквиру пројекта реформа пореза на имовину

Листa вредновања по Јавном позиву за старе и уметничке занате за 2020. годину

Преузми

Листа пријава по јавном позиву за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2019. годину

Одлука о избору банака по Јавном позиву банкама за краткорочно кредитирање привредних субјеката

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделом пакета помоћи, са листом корисника рангираних према реду првенства

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи са ранг листом првенства по Јавном позиву из 2017. године

Преузми

Одлуку о избору банака за 2020. годину по завршеном Јавном позиву банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора

Преузми

Предлог Комисије о додели Октобарске награде града Сомбора за 2018. годину

Предлог за доделу Октобарске награде (М. Војновић) Предлог за доделу Октобарске награде (проф. др Д. Прокић и Ф. Варга)

Предлог листе одобдрених пројеката по јавном позиву за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројекта удружења која негују идентитет националних мањина (националних заједница) на територији града Сомбора за 2018. годину

Предлог листе одобрених пројеката по Јавном позиву „ЛАП за младе 2018“

Предлог листе одобрених пројеката по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2018. години

Предлог листе пројеката, програма и манифестација од значаја за Град који ће се суфинансирати у 2018. години

Предлог одлуке по Јавном позиву за избор корисника помоћи за унапређење услова становања припадника ромске националне мањине

Предлог одобрених пројеката по Јавном позиву „Програми за децу 2018“

Предлог расподеле средстава из буџета по јавном позиву за суфинансирање програма/удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите у 2018. години

Прелиминарна листа вреднованих програма и пројеката из области социјалне и здравствене заштите за 2019.

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по јавном позиву за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији града Сомбора за 2019. Годину

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по јавном позиву за реализацију ЛАП-а Рома у 2019. години

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по Јавном позиву Лап за младе у 2019. години

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по Јавном позиву Програми за децу у 2019. години

Решење о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2019. годину

Решење о додели средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница

Решење о додели средстава из буџета града Сомбора по јавном позиву за суфинансирање програма/удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите у 2019. години

Решење о расподели средстава за старе и уметничке занате

Преузми

Решење по јавном позиву за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију ЛАП-а за младе у 2019. години

Решење по јавном позиву за финансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију програма за децу у 2019. години

Предлог ранг листе одобрених пројеката УГ која чувају идентитет националних мањина