Povratak na Одлуке по јавном позиву

Предлог расподеле средстава из буџета по јавном позиву за суфинансирање програма/удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите у 2018. години

Званична интернет презентација