Povratak na Услуге

Таксе и накнаде

ШИФРАРНИК ТАКСИ И НАКНАДА У ПОСТУПКУ ПРЕД ГРАДСКОМ УПРАВОМ

Преузми

Висина накнада у оквиру ЦЕОП

ТАКСЕ И НАКНАДЕ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ