Povratak na Акти органа града

Акти градске управе

План примене превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у градској управи Града Сомбора

Преузми

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Градске управе града Сомбора

Правилник о видео надзору Градске управе Града Сомбора

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Градској управи Града Сомбора

Правилник о поступку провере запослених у Градској управи Града Сомбора да ли су под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци, односно средстава која изазивају болести зависности

Правилник о прописивању облика, учесталости и начину вршења унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града Сомбора

Правилник о службеној легитимацији инспектора наплате и пореског извршитеља у Одељењу локалне пореске администрације