Контакт

 • Локална самоуправа града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон (централа) 025/468-111
  mail: info@sombor.rs
 • Председник Скупштине града
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон:  025/468-131 
  mail: predsedniksg@sombor.rs
 • Градоначелница града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон :  025/468-133  или Кабинет градоначелнице:  025/468-269 
  mail: gradonacelnik@sombor.rs
 • Заменик градоначелнице града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон:  025/468-136 
  mail: aratkovic@sombor.rs
 • Начелница градске управе града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон 025/468-136 
  mail: helena@sombor.rs

УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА
Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1


 • Одељење за скупштинске и извршне послове

Телефон: 468-105

e-mail: mblagojevic@sombor.rs


 • Одељење за општу управу

Телефон: 468-121

e-mail: gbujak@sombor.rs


 • Одељење за  друштвене делатности

Телефон: 468-274

e-mail: nrosic@sombor.rs


 • Одељење за образовање

Телефон: 468-171

e-mail: gtodoric@sombor.rs


 • Одељење за  финансије

Телефон: 468-113

e-mail: rmarinov@sombor.rs


 • Одељење локалне пореске администрације

Телефон: 468-149

e-mail: bjovicevic@sombor.rs


 • Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

Телефон: 468-123

e-mail: ikamerer@sombor.rs


 • Одељење за  комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

Телефон: 468-245

e-mail: rkrstic@sombor.rs


 • Одељење за  просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

Телефон: 468-127

e-mail: drepar@sombor.rs


 • Одељење инспекције и комуналне полиције

Телефон: 468-241

e-mail: mkrstic@sombor.rs

Комуналнa полицијa:

Телефон: 468-178

e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs


 • Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Телефон: 468-114

e-mail: vkatanic@sombor.rs


 • Служба за заједничке послове

Телефон: 468-263

e-mail: tcavar@sombor.rs

 

Званична интернет презентација