Контакт

 • Локална самоуправа града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон (централа) 025/468-111
  mail: info@sombor.rs
 • Председник Скупштине града
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон:  025/468-131
  mail: predsedniksg@sombor.rs
 • Градоначелник града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон :  025/468-133  или Кабинет градоначелника:  025/468-269
  mail: gradonacelnik@sombor.rs, aratkovic@sombor.rs
 • Заменик градоначелника града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон:  025/468-136
  mail: ljiljana.tica@sombor.rs
 • Начелница градске управе града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон 025/468-136
  mail: helena@sombor.rs

УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА
Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1

Телефон Адреса електронске поште
Одељење за скупштинске и извршне послове 468-105

mblagojevic@sombor.rs

Одељење за општу управу 468-121

gbujak@sombor.rs

Одељење за  друштвене делатности 468-274 nrosic@sombor.rs
Одељење за образовање 468-171 gtodoric@sombor.rs
Одељење за  финансије 468-113 rmarinov@sombor.rs
Одељење локалне пореске администрације 468-149 bjovicevic@sombor.rs
Одељење за привреду, туризам и локални економски развој 468-123 ikamerer@sombor.rs
Одељење за  комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове 468-245 rkrstic@sombor.rs
Одељење за  просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 468-127 drepar@sombor.rs
Одељење инспекције и комуналне полиције 468-241 mkrstic@sombor.rs
Комуналнa полицијa 468-178 komunalnapolicija@sombor.rs
Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине 468-114 vkatanic@sombor.rs
Служба за заједничке послове 468-263 tcavar@sombor.rs
Званична интернет презентација