Контакт

 • Локална самоуправа града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон (централа) 025/468-111
 • Председник Скупштине града
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон:  025/468-131
 • Градоначелнца града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон :  025/468-133  или Кабинет градоначелника:  025/468-269
 • Заменик градоначелнице града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон:  025/468-136
 • Начелница градске управе града Сомбора
  Адреса: 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр.1
  Телефон 025/468-136
Zvanična internet prezentacija