Povratak na Акти органа града

Акти Градоначелника

Одлуке

Решења

Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику

Правилник о постављању башта угоститељских објеката на територији града Сомбора

Правилник и програм о постављању објеката и уређаја на територији града Сомбора

Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2018. и 2019. години