Povratak na Акти Градоначелника

Решења

Решење градоначелника о именовању Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

Преузми

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање програма у области спорта у 2023. години

Преузми

Решење о именовању Комисије за реализацију Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката за израду Лапа за децу

Преузми

Решење о именовању Комисије за реализацију Јавног конкурса за финанисрање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а за децу у 2023. години

Преузми

Решење о именовању Комисије за реализацију Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а за младе у 2023. години

Преузми

Решење о образовању комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2023. години

Преузми

Решење о додели градских стипендија за школску 2022/2023. годину

Преузми

Решење о именовању чланова Радне групе за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, као и осталих мигрантских група у граду Сомбору за период 2023-2026.године

Преузми

Решење о додели средстава за ЛАП за младе у 2022. години

Преузми

Решење о додели стипендије најбољем ученику

Преузми

Решење о додели средстава по Јавном конкурсу за очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција у 2022. години

Преузми

Решење Градоначелника о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2022. години

Преузми

Решење о именовању комисије за јавно информисање

Преузми

Решење о додели средстава за реализацију пројеката, програма и манифестација у култури у 2022. години

Преузми

Решење о додели средстава за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2022. години

Преузми

Решење о именовању Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а Рома у 2022. години

Преузми

Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2022. години

Преузми

Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2022. години

Преузми

Решење о додели градских стипендија за школску 2021/2022. годину

Преузми

Решење о утврђивању броја градских стипендија за школску 2021/2022. годину и месечног износа рате стипендије најбољем ученику генерације средњих школа и градских стипендија

Преузми

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2020/2021. годину

Преузми

Решење о именовању чланова Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе

Преузми

Решење о додели средстава за реализацију пројеката ЛАП-а за децу у 2021. години

Преузми

Решење о именовању Комисије за расподелу средстава у области спорта за 2022. годину

Преузми

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2021. години

Преузми

Решење о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП-а Рома у 2021. години

Преузми

Решење о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите у 2021. години

Преузми

Решење о додели средстава за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2021. години

Преузми

Решење о додели средстава за реализацију пројеката, програма и манифестација у култури у 2021. години

Преузми

Решење о додели средстава за израду Локалног акционог плана за младе 2021.

Преузми

Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2021. години

Преузми

Решење градоначелника о именовању Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

Преузми

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години

Решење о додели градских стипендија за школску 2019 – 20. годину

Преузми

Решење о додели градских стипендија за школску 2020/2021. годину

Преузми

Решење о додели средстава по Јавном конкурсу за израду Локалног акционог плана за децу

Преузми

Решење о додели средстава удружењима грађана која негују идентитет националних мањина – националних заједница за финансирање реализације програма/пројеката у 2018. години који доприносе општем развоју локалне заједнице

Решење о додели стипендија за школску 2018/2019. годину

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2017/2018. годину

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2018/2019. годину (17.06.2019.)

Преузми

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2019/2020. годину

Преузми

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

Решење о именовању комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а Рома у 2021. години.

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите за 2021. годину

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница за 2021. годину

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за реализацију Лoкалног акционог плана за младе у 2020. години

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за реализацију Програма за децу у 2020. години.

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури за 2020. годину

Преузми

Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите за 2020. годину

Преузми

Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката/програма добровољних ватрогасних друштава и ватрогасних савеза на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми

Решење о образовању конкурсне Комисије за спровођење Јавног конкурса за израду Локалног акционог плана за младе објављеног 19. марта 2021. године

Преузми

Решење о образовању конкурсне Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2021. години

Преузми

Решење о образовању конкурсне Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2021. години

Преузми

Решење о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Сомбору

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите

Решење о расподели средстава по јавном позиву за реализацију „Програма за децу у 2018. години“

Решење о расподели средстава по јавном позиву за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2018. години

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2019. години

Преузми

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2020. години

Преузми

Решење о регесирању трошкова превоза ученика средњих школа са територије Града Сомбора у школској 2019/2020. години (19.06.2019.)

Преузми

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор

Решење о утврђивању економске цене програма предшколског васпитања и образовања по детету у ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор за 2020.годину

Преузми

Решење о финансирању и суфинансирању пројеката, програма и манифестација у култури путем Јавног позива у 2018. години

Решење о додели градских стипендија за школску 2017-2018. годину

Решење о расподели средстава по конкурсу ЛАП за младе 2017

Решење о расподели средстава по конкурсу Програми за децу 2017

Решење о додели стипендије најбољем ученику генерације средњих школа за школску 2016/2017. годину

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Града Сомбора у 2017. години