Povratak na Решења

Решење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а Рома у 2021. години.