Povratak na Локална самоуправа

Број запослених у огранима ЛС

Број запослених у огранима ЛС (2018.година)

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар

Број запослених у огранима ЛС (2019.година)

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар

Број запослених у огранима ЛС (2020.година)

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар