Povratak na Председништво

Председник

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте и прописе које је донела Скупштина, сарађује са извршним органима и врши послове које му повери Скупштина.

 

Прим. Др. Зоран Парчетић

Прим. Др. Зоран Парчетић

Зоран Парчетић је рођен 27.08.1963. године у Сомбору. Медицински факултет за звање доктора медицине завршио је 1990.год., стручни испит за звање доктора медицине положио је 1991. год., диплому о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије стекао је 1997. године, а звање Примаријуса додељено му је 30. септембра 2004. године.

Запослен је у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору почев од  1987. године, са прекидима до данас.

За заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор именован је 19. децембра 2012. године, на период од четири године.

Одборник  у Скупштини града Сомбора био је од маја 2012. до  маја 2014. године када је изабран за члана  Градског већа града Сомбора за област здравства и социјалне заштите.

За председника Скупштине града Сомбора изабран је на седници Скупштине града, одржаној  8. јуна 2016. године. Функцију председника Скупштине обављаће на сталном раду.

Члан је Српске напредне странке.

Контакт: predsedniksg@sombor.rs

 

Званична интернет презентација