Povratak na Услуге

Регистрација стамбених заједница

Закон о становању и одржавању зграда у сликама

Одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора

Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Сомбора

Обавештење

Обрзац пријаве за регистрацију – додатака

Пријава – потребна документација

Модел записника са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице