Povratak na Конкурси

Одлуке по конкурсу

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2024. ГОДИНИ

Преузми

Решење о одобреним средства путем Јавноg конкурсa за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2024. годину

Преузми

Решење о одобреним средства путем Јавноg конкурсa за очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција у 2024. години

Преузми

Решење о одобреним средства путем Јавноg конкурсa за финансирање или суфинансирање програма, пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији Града Сомбора за 2024.

Преузми

Решење о одобреним средства путем Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање прогама, пројеката за реализацију ЛАП-а за младе у 2024.

Преузми

Решење о одобреним средствима путем Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите за 2024. годину

Преузми

Записник о раду стручне комисије и Предлог о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години

Записник Комисије за информисање 2024 Предлог Комисије по Конкурсу за информисање 2024

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У 2024. Години

Преузми Преузми

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У 2024. Години

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница на територији Града Сомбора за 2024. годину

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите за 2024. годину

Преузми

Листа вредновања пријава поднетих на конкурс за доделу средстава града Сомбора за очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција у 2024. години

Преузми

Листа вредновања пријава поднетих на конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма, и манифестација у култури из буџета града Сомбора за 2024. годину

Преузми

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката/програма ДВД и ВС на територији града Сомбора за 2024.г.

Листа вредновањ пријава по Конкурсу ДВД

Записник Комисије за расподелу средстава у области спорта за 2024. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем Јавног Конкурса за суфинансирање програма у области спорта у 2023. години

Преузми-Извештај спорт 2023.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УДРУЖЕЊИМА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА У КУЛТУРИ У 2023. ГОДИНИ

Преузми

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УДРУЖЕЊИМА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ГРАДА СОМБОРА ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И РАЗВОЈА САВРЕМЕНОГ НАЧИНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ОБИЧАЈА И ТРАДИЦИЈА У 2023. ГОДИНИ

Преузми

Одлука за доделу признања Аврам Мразовић за 2023. годину

Одлука за доделу признања Аврам Мразовић за 2023. годину.

Предлог листе реда првенства за добијање у закуп на одређено време са могућношћу куповине пет стамбених јединица у Сомбору намењене за решавање стамбених потреба избеглица.

Преузми

Листа вредновања програма пројеката удружења грађана који негују идентите националних мањина- националних заједница за 2023. годину

Преузми

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а РОМА У 2023. ГОДИНИ.

Преузми

Листа вредновања пријава поднетих на конкурс за доделу средстава за очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција у 2023. години

Преузми

Листа вредновања пријава на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2023. годину

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката за реализацију ЛАПа за децу у 2023. години

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката за реализацију ЛАПа за младе у 2023. години

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите за 2023. годину

Преузми

Прелиминарни резултати Јавног конкурса за израду Локалног акционог плана за децу

Преузми

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И ВАТРОГАСНИХ САВЕЗА НА ТЕРИТОРИЈА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Преузми – листа вредновања Преузми – листа вредновања

Записник Комисије за расподелу средстава у области спорта у 2023. години

Преузми

Одлука о додели Признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије Града Сомбора за 2022. годину

Преузми

Одлука о додели бесплатних садница лаванде на територији Града Сомбора у 2022. години

Преузми

Прелиминарнa листa одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП за младе у 2022. години

Преузми

Листа вредновања пријава по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма/пројеката добровољних ватрогасних друштава и ватрогасних савеза на територија Града Сомбора за 2022. годину

Преузми

Листа вредновања пријавa поднетих на Конкурсу за доделу средстава Града Сомбора за очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција у 2022. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем Јавног конкурса за суфинансирање програма у области спорта у 2022. години

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Конкурсу за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина-националних заједница из буџета Града Сомбора за 2022. годину

Преузми

Прелиминарнa листa одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију ЛАП-а Рома у 2022. години

Преузми

Листа вредновања пријава поднетих на Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета Града Сомбора за 2022. годину

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите за 2022. годину

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2022. години

Преузми

Извештај о реализованим пројектима у оквиру Јавног конкурса за реализацију Локалног акционог плана за децуу 2021. години

Преузми

Извештај о реализованoм пројекту у оквиру Јавног конкурса за израду Локалног акционог плана за младе

Преузми

Извештај о реализованим пројектима у оквиру Јавног конкурса за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2021. години

Преузми

Записник Комисије за расподелу средстава у области спорта у 2022. години

Преузми

Одлука о додели бесплатних садница лаванде на територији града Сомбора у 2021. години

Преузми

Решење о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање програма у области спорта за 2022. годину

Преузми

Одлука Градског већа о додели средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство пољопривредним произвођачима који се баве узгијем пчела на територији града Сомбора у 2021. години

Преузми

Предлог о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2022. години

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2021. години

Предлог о расподели средстава

Извештај о реализованој финансијској подршци путем Јавног позива за суфинансирање програма у области спорта у 2021. години

Преузми

Предлог о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања средствима из буџета града Сомбора у 2021. години

Предлог о расподели средстава Записник комисије

Листа вредновања по завршеном Јавном конкурсу за доделу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката/програма добровољних ватрогасних друштава и ватрогасних савеза за 2021. годину

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Конкурсу за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница из буџета Града Сомбора за 2021. годину

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем Јавног конкурса за доделу средстава Града Сомбора за очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција у 2022. години

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по Јавном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета Града Сомбора за 2021. годину.

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2022. години

Преузми

Решење о додели градских стипендија за школску 2022/2023. годину

Преузми

Решење о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање програма у области спорта за 2021. годину

Преузми

Записник Комисије за расподелу средстава у области спорта у 2020. години

Преузми

Записник Комисије за расподелу средстава у области спорта у 2021. години

Преузми

Извештај о реализацији пројеката одобрених по конкурсу ЛАП за младе 2018.

Извештај о реализацији пројеката одобрених по конкурсу Програми за децу у 2018. години.

Извештај о реализованим пројектима производње медијских садржаја у 2019. години

Извештај о реализованим пројектима производње медијских садржаја у 2019. години Извештај Медиц радио ББ Извештај 025инфо Извештај Абмедија Извештај Биберче Извештај Благовесник Извештај Буњевачки медија центар Извештај Видеонет Извештај ДВП продукција Извештај Емит24 Извештај Зоана прес Извештај Инфо ит Извештај Канал 54 Извештај Подијум Извештај Пољопривредник Извештај Проглас Извештај Сомборске новине Извештај Стефан Стреет Извештај …

Извештај о реализованим пројектима производње медијских садржаја у 2020. години

Извештај о реализованим пројектима производње медијских садржаја у 2020. години Извештај – Дунав продукција доо Нови Сад Извештај – Биберче Извештај – Глас нације доо Извештај – Видеонет доо Извештај – Медијска мрежа доо Београд Извештај – Инфо ИТ Медиа доо Извештај – Дунав телевизија Панчево Извештај – Зоана прес доо Извештај – Новосадска ТВ …

Извештај о реализованим пројектима удружења грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији Града Сомбора у 2020. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава путем јавног конкурса за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2020. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава путем јавног конкурса за реализацију програма за децу у 2020. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката и програма за реализацију ЛАП-а Рома у 2020. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2019. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2020. години

Преузми

Извештај о реализованој финансијској подршци удружењима из буџетских средстава путем јавног позива за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница на територији Града Сомбора за 2020. годину

Преузми

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 25 стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине у оквиру Потпројекта 7, Компоненте 1, Регионалног стамбеног програма у Републици Србији

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Сомбора, доделом пакета грађевинског материјала

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Сомбора, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи

Коначна ранг листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП-а за младе у 2020. години

Преузми

Коначна ранг листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за реализацију Програма за децу у 2020. години

Преузми

Листа вредновања и рангирања пријава и расподела средстава невладиним организацијама и удружењима грађана у области противпожарне заштите

Листа вредновања пријава поднетих на Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури из буџета Града Сомбора за 2020. годину

Преузми

Листа вредновања пријава поднетих на Конкурсу за финансирање или суфинансирање програма/ пројеката удружења грађана који негују идентитет националних мањина, националних заједница из буџета Града Сомбора за 2020. годину

Преузми

Одлука Комисије за доделу признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима за 2019. годину

Одлука Комисије за доделу признања Аврам Мразовић просветним радницима за 2017. годину

Одлука о додели Признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије Града Сомбора за 2020. годину

Преузми

Одлука о додели средстава брачним паровима за куповину сеоских кућа

Одлука о додели средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела на територији Града Сомбора у 2020. години

Преузми

Одлука о одобреном предлогу пројекта по Јавном конкурсу за израду Локалног акционог плана за децу (2020.)

Преузми

Одлука о решавању самбених потреба избеглица доделом стамбене јединице у закуп са могућношћу у оквиру потпројекта 7 компоненте регионалног стамбеног програма у републици Србији

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Преузми одлуку

Предлог комисије о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

Преузми

Предлог комисије о расподели средстава са образложењем по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у обалсти јавног информисања у 2019. години (14.06.2019.)

Преузми

Предлог листе за расподелу средстава из буџета по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења у области социјалне и здравствене заштите у 2020. години

Преузми

Предлог листе учесника Конкурса за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији града Сомбора за куповину сеоских кућа са окућницом

Преузми

Предлог листе учесника конкурса за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом

Предлог о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2023. години

Преузми

Предлог расподеле средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години

Прелиминарна листа одобрених пројеката по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма за израду Локалног акционог плана за младе

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма за реализацију ЛАП Рома у 2021. годину

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма ЛАП за младе у 2021. годину

Преузми

Прелиминарна листа одобрених пројеката по конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите за 2021. годину

Преузми

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу „ЛАП за младе у 2020. години“

Преузми

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу „Програми за децу у 2020. години“

Преузми

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по Јавном конкурсу за реализацију ЛАП-а Рома у 2020. години

Преузми

Прелиминарна ранг листа пројеката одобрених по Јавном конкурсу за израду Локалног акционог плана за децу

Преузми

Решење о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање другог дела програма у области спорта за 2020. годину

Преузми

Решење о расподели дела средстава по Конкурсу за суфинансирање дела програма у области спорта за 2020. годину

Преузми

Решење о финансирању и суфинансирању пројекта, програма и манифестација у култури путем јавног позива у 2020. години

Преузми

Решење по конкурсу за суфинансирање програма у области спорта у 2019. години

Записник Комисије за расподелу другог дела средстава у области спорта у 2020. години

Преузми

Предлог листе одобрених пројеката по конкурсу ЛАП ЗА МЛАДЕ 2017. године

Прелиминарна ранг листа одобрених пројеката по конкурсу програми за децу 2017