Povratak na Градска управа

Начелница

Хелена Роксандић Мусулин

Хелена Роксандић Мусулин

Хелена Роксандић Мусулин је рођена  у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу.

На Правном факултету (општи смер),  Универзитета у Новом Саду дипломирала је 2000. године, а приправнички  стаж је обавила у периоду од 14.04. 2001.  до 13. 04. 2002. године.

У Градској управи града Сомбора  као самостални стручни сарадник радила је на пословима борачко-инвалидске заштите, пословима вођења прекршајног поступка у комуналној области, те имовинско-правним пословима и пословном простору.

Шеф Одсека за комуналне послове и земљиште била је у периоду од новембра 2009. до априла 2014. године, а потом шеф Одсека за опште послове у комуналној области до избора за начелника Градске управе града Сомбора.

Током вишегодишњег рада у Управи стекла је велико  и богато искуство на раду везаним за управни поступак и рад са странкама и има положен стручни испит за рад у органима управе.

За начелника Градске управе града Сомбора постављена је одлуком Градског већа донетом на 11. седници, одржаној 19. јула 2016. године, и то  почев од 21. јула 2016. године, на период од пет година.

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.

Мајка је једног детета.