Povratak na Градска управа

Начелница

Јелена Велебит рођена је у Сомбору, где је завршила основну школу, док је у Београду стекла средњошколско образовање у XI Београдској Гимназији – природно-математички смер.

На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је на Међународно – правном смеру, а послове приправника обављала је у периоду од 1.4.2012. до 30.9.2014. године у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.

Јелен Велебит запослена је у Националној служби за запошљавање – Филијала Сомбор од 2017. године где је радила на пословима Саветника за остваривање права из осигурања када је обављала послове вођења управног поступка у првом степену, решавања захтева за издавање радних дозвола за странце и захтева за процену радне способности, поступање по жалбама и заступање Националне службе за запошљавање у парничним, стечајним и другим поступцима.

Од 2018. године у Националној служби за запошљавање Руководи групом за остваривање права из осигурања и правне послове до 30.000 корисника, на пословима организације, праћења и контроле извршења послова, надзор и координисање рада запослених, праћење и оцењивање учинка запослени и обезбеђивање примене законске регулативе.

Као члан Изборне комисије града Сомбора од 2012. године стицала је знања и искуства у спровођењу избора и остварила сарадњу са одељењима Градске управе града Сомбора. Од 2019. године била је председница Изборне комисије града Сомбора и председница Изборне комисије за избор чланова савета месних заједница.

За начелника Градске управе града Сомбора постављена је одлуком Градског већа донетом на 54. седници, одржаној 9. августа 2021. године, и то  почев од 9. августа 2021. године, на период од пет година.

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.

Удата, мајка двоје деце.