Povratak na Актуелности

Саопштења, решења и други акти

Саопштење за јавност за предају књиге поља

Преузми

Решење о образовању радне групе за израду стратегије развоја културе града Сомбора 2020-2025

Преузми

Саопштење о забрани паљења жетвених остатака

Преузми

Извештај са истраживања јавног мњења – ставови грађана Сомборакорисника услугапрема раду градске управе и јавних градских служби

Преузми

Саопштење за пољопривредне произвођаче који су остварили право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства

Преузми

Решење о озакоњењу – Мартић Невенка, Радосављевић Мирјана и Турк Радојка (09.10.2019)

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачњење) објављује се Решење о озакоњењу без образложења. Увид у образложење Решења може се извршити у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Решење можете преузети овде.

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 2987, 3575 и 3603 у к.о. Дорослово, са скицом пута и списком власника парцела

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 3521, 3161, 3172, 3173, 3174,3199, 3200 и 3280 у к.о.Стапар, са скицом пута и списком власника парцела

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број катастарске парцеле 7265 у к.о.Бачки Моноштор, са скицом пута и списком власника парцела

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора

Преузми

Колчење атарског пута к.о. Сомбор МЗ Горња Варош

Преузми

Саопштење за јавност – Колчење атарског пута к.о. Телечка

Преузми саопштење

Решење о именовању комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја у циљу унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години

Преузми решење

Саопштење за јавност Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине о заустављању узурпирања атарских путева

Преузми саопштење

2019. година

2018. година

2017. година

Званична интернет презентација