Povratak na Актуелности

Саопштења, решења и други акти

Саопштење за јавност о новим метео станицама за ефикасније планирање пољопривредне производње (15.3.2021. године)

Преузми

Саопштење за јавност о у примени Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга са Програмом мера превенције стварања отпада од пластичних кеса почев од 01.01.2021.године

Преузми

Саопштење за јавност о узурпацији атарских путева (29.3.2021.)

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора (11.09.2020.)

Преузми

Саопштење за јавност о остваривању права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора 05.08.2020. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 17.07. до 18.07.2020. године

Преузми

Саопштење о тањирању атарског пута на парцелама 6231/1 и 6239 у К.О.Станишић

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута катастарске парцеле број 7066 к.о. Кљајићево са скицом пута и списком власника парцела

Преузми саопштење Списак власника парцела са скицом пута

Саопштење за лица која су остварила право пречег закупа државног пољопривредног земљишта по основу сточарства на територији Града Сомбора

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 03.07. до 04.07.2020. године

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора (2020.)

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 17. до 19. јуна 2020. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 16. јун 2020. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период 9. И 10. јун 2020. године

Преузми

Решење о озакоњењу – Ивановић Каролина, Каса Јован, Каса Мија, Потрави Ђурђа, Каса Ержебет и Каса Иван (20.12.2018.)

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период 04.02.2020 до 06.02.2020. годину

Преузми

Саопштење за јавност – ветрозаштитни појас

Преузми

Саопштење за јавност о колчењу атарских путева на територији Града Сомбора (2020.)

Преузми

2019. година

2018. година

2017. година