Povratak na Актуелности

Саопштења, решења и други акти

Saopštenje o zaštiti vetrozaštitnih pojaseva

Преузми

Саопштење о колчењу- омеђавању атарског пута 7844, 7845, 7846,7954 ко Бездан

Преузми Скица- Атарски пут 7844, 7845, 7846 и 7954 ко Бездан Списак власника

Саопштење о заштити ветрозаштитних појасева

Преузми

Саопштење о колчењу- омеђавању атарског пута 7992 и 7993 ко Бездан

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број 5680 у К.О. Чонопља

Саопштење списак власника мапа

Решење о забрани употребе воде за купање на купалишту Корлатош (13.07.2022.)

Забрана купања на Корлатошу 1 Забрана купања на Корлатошу 2

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број 4127 i 4132 у К.О. Телечка

Саопштење Списак власника Списак власника 1

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број 28499 у К.О. Сомбор 2

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број 28499 у К.О. Сомбор 2 Списак власника

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута 3527 у К.О. Бачки Брег

Саопштење о колчењу атарског пута Бачки Брег Списак власника

Обавештење о донетом Решењу да за Пројекат Заливни систем „Шара“ у Алекси Шантићу на катастарској парцели бр. 924, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта Браниславa Сладојевићa, Лугово бб, Сомбор, није потребна процена утицаја на животну средину.

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарској парцели 28632 у к.о. Сомбор 2

Саопштење Списак власника Нацрт пута 1 Нацрт пута 2 Нацрт пута 3 Нацрт пута 4 Нацрт пута 5

Саопштење за јавност о забрани паљења биљних остатака (18.04.2022.)

Преузми

Саопштење о заштити ветрозаштитних појасева (11.03.2022.)

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарској парцели 5472 у к.о. Стапар

Саопштењe Списак власника парцела. Нацрт пута

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарској парцели 5603 у к.о. Чонопља

Саопштењe Списак власника парцела. Нацрт пута

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарским парцелама број 28439 и 28653 к.о. Сомбор2

Саопштењe Списак власника парцела.

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарским парцелама број 5667 и 5654 к.о. Чонопља

Саопштењe Нацрт пута са списком власника парцела.

Саопштење за јавност о заштити ветрозаштитних појасева (13.10.2021.)

Обавештење

Решење о обустави поступка озакоњења – Св.Милетић, ул.Светозара Марковића бр.2а, парц.бр.2102 К.О. Светозар Милетић

Обавештење Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) објављује се Решење о озакоњењу без образложења. Увид у образложење Решења може се извршити у року од 30 дана од дана престанка ванредног стања, у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од …

Саопштење за јавност о потреби уклањања коровске биљке амброзије на територији Града Сомбора (10.9.2021.)

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања коровске биљке амброзије на територији Града Сомбора (16.8.2021.)

Преузми

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854, 1855, 1857, 1856, 1860/2, 1860/1, 1852, 1853, 1863, 1858, 1862 и 3123/1, К.О. Колут, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, Вука С. Караџића 16, Гаково,

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) објављује се Решење број 351-2/2017-15660/V од 11.06.2021.год. и истo се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.“

‘Решење број 351-2/2017-15660/V од 11.06.2021.год. – Вершански Милица, Вукас Ариана, Олуић Милан’,

Решење Одељења за санитарну инспекцију Сомбор о забрани коришћења воде за купање на купалишту канал код Шебешфока (30.6.2021.)

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања коровске биљке амброзије на територији Града Сомбора (29.6.2021.)

Преузми

Саопштење о колчењу узурпираних атарских путева (25.6.2021.)

Преузми

Саопштење за јавност о новим метео станицама за ефикасније планирање пољопривредне производње (15.3.2021. године)

Преузми

Саопштење за јавност о у примени Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга са Програмом мера превенције стварања отпада од пластичних кеса почев од 01.01.2021.године

Преузми

Саопштење за јавност о узурпацији атарских путева (29.3.2021.)

Преузми

Управљање стакленом амбалажом

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора (11.09.2020.)

Преузми

Саопштење за јавност о остваривању права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Сомбора за 2021. годину

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора 05.08.2020. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 17.07. до 18.07.2020. године

Преузми

Саопштење о тањирању атарског пута на парцелама 6231/1 и 6239 у К.О.Станишић

Преузми

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута катастарске парцеле број 7066 к.о. Кљајићево са скицом пута и списком власника парцела

Преузми саопштење Списак власника парцела са скицом пута

Саопштење за лица која су остварила право пречег закупа државног пољопривредног земљишта по основу сточарства на територији Града Сомбора

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 03.07. до 04.07.2020. године

Преузми

Саопштење за јавност о потреби уклањања амброзије на територији Града Сомбора (2020.)

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период од 17. до 19. јуна 2020. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за 16. јун 2020. године

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период 9. И 10. јун 2020. године

Преузми

Решење о озакоњењу – Ивановић Каролина, Каса Јован, Каса Мија, Потрави Ђурђа, Каса Ержебет и Каса Иван (20.12.2018.)

Преузми

Упозорење Републичког хидрометеоролошког завода за период 04.02.2020 до 06.02.2020. годину

Преузми

Саопштење за јавност – ветрозаштитни појас

Преузми

Саопштење за јавност о колчењу атарских путева на територији Града Сомбора (2020.)

Преузми

ИПА

Преузми

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

P-138-21 Seureca_LARF_Sombor – srp P-138-21 Seureca_LARF_Sombor – engl P-138-21 Seureca_ SEP_Sombor – srp P-138-21 Seureca_ SEP_Sombor P-138-21 Seureca – SWM_NTS Sombor P-138-21 Seureca – SWM_NTS Sombor – eng

РЕФЕРЕНДУМ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА ODLUKA O RASPISIVANJU REFERENDUMA АКТ О ПРОМЕНИ УСТАВА AKT O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE MAĐARSKI-Informacija HU-1.Raspisivanje-referenduma

2019. година

2018. година

2017. година