Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута број 28499 у К.О. Сомбор 2