Povratak na Скупштина града

Председништво

Председник Скупштине града Сомбора Зоран Рус

Председник

Зоран Рус је рођен 1975. године у Сомбору, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици и стекао звање мастер економиста. Запослен је у ЈКП „Водоканал“ Сомбор на пословима плана и анализе. Одборник је и шеф одборничке групе је у мандату 2016-2020. У истом сазиву био је председник Одбора …

Заменик председника

Радомир Лековић, рођен 1987. године у Сомбору, где је завршио ОШ „Доситеј Обрадовић“, а потом и Средњу медицинску школу „Др Ружица Рип“. Високу медицинску школу је завршио у Земуну и тамо стекао звање високог физиотерапеута. Запослен је у бањи Јунаковић, члан је Српске напредне странке.

Секретар

Данијела Дубаић рођена је 20.12.1984. године у Сомбору, основну школу завршила је у Бездану, а Средњу економску школу у Сомбору. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, општи смер. Послове приправника  је обављала у адвокатској канцеларији у периоду од 01.10.2012. до 12.01.2015. године. На правним пословима радила је у канцеларији јавног бележника у …