Povratak na Скупштина града

Председништво

Председница

Љиљана Тица, председница Скупштине града Сомбора – није на сталном раду Љиљана Тица је рођена у Гакову 12.12.1961. године где је завршила Основну школу, док је Средњу учитељску школу завршила 1980. године у Сомбору. Педагошку академију у Сомбору завршила је 1983. године, након чега је дипломирала на Педагошком факултету у Сомбору и стекла звање професор… Детаљније

Заменик председнице

Миодраг Секулић, заменик председнице Скупштине града Сомбора – није на сталном раду Миодраг Секулић је рођен у Сомбору 14.03.1954.год., где је завршио Основну школу и Гимназију. Правни факултет је завршио у Новом Саду након чега је радио у сомборском правосуђу до 1985.године. Од тада се бави адвокатуром. Обављао је функцију председника Извршног одбора СО Сомбор… Детаљније
Вера Баљак

Секретар

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине може бити постављено лице са… Детаљније
Званична интернет презентација