Локална самоуправа

Антонио Ратковић

Градоначелник

Антонио Ратковић Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године. Основну школу је завршио у Бачком Брегу, а Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар у Краљеву. 2015. године завршио је мастер академске студије и стекао звање мастер инжењер шумарства. Радно искуство: стручну праксу обавио је у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“, „Нелт“… Детаљније

Скупштина града

Скупштина града (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Града, коју чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 61 одборника. Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује односно поставља Скупштина. Право је и дужност одборника… Детаљније

Градско веће

Градско веће врши следеће послове: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о… Детаљније

Локални омбудсман града Сомбора

  Градска управа града Сомбора (зграда Жупанија), Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, приземље-соба 58. Контакти: Е-маил: lokalniombudsman@sombor.rs Телефон:  025/468-177  и  066/ 8 33 11 45 Пријем грађана је сваког радног дана, у времену од 8.00 до 14.00 часова.   Грађани који се обраћају Локалном омбудсману града Сомбора  могу  попунити образац који се налази у… Детаљније

Правобранилаштво Града Сомбора

Сомбор, Трг цара Уроша бр.1 Канцеларија број 229/II спрат Контакт телефон: 468-256 и 468-257 Маил: iparcetic@sombor.rs Одлука о правобранилаштву града Сомбора

Комисије

Савети

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе, а на основу усвојеног Стратешког плана Службе за буџетску инспекцију Града Сомбора, Плана рада и Програма рада одобрених од стране Градоначелнице града Сомбора, као и ванредне инспекцијске… Детаљније

Месне заједнице

Јавна предузећа и установе

Број запослених у огранима ЛС

ИЗБОРИ

Одлуке о резултатима гласања на изборима за чланове савета месних заједница одржаним 05.06.2022. године Записници о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета месне заједнице Избори за чланове савета месних заједница Извештај о спроведеним изборима Извештај о резултатима избора за одборнике скупштине Града ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ СЕДИШТА ПОЈЕДИНИХ БИРАЧКИХ МЕСТА РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ… Детаљније