Локална самоуправа

Градоначелник

Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године у Сомбору. Завршио је Основну школу „Моша Пијаде“ у Бачком Брегу, а затим Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар у Краљеву. На Шумарском факултету Универзитета у Београду завршио је основне академске студије, а потом и стекао академско звање мастер инжењер шумарства. По завршетку факултета, стручну …

Скупштина града

Скупштина града (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Града, коју чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 61 одборника. Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује односно поставља Скупштина. Право је и дужност одборника …

Градско веће

Градско веће врши следеће послове: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о …

Локални омбудсман града Сомбора

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [163.43 KB]   Градска управа града Сомбора (зграда Жупанија), Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, приземље-соба 58. Контакти: Е-маил: lokalniombudsman@sombor.rs Телефон:  025/468-177  и  066/ 8 33 11 45 Пријем грађана је сваког радног дана, у времену од 8.00 до 14.00 часова.   Грађани …

Правобранилаштво Града Сомбора

Сомбор, Трг цара Уроша бр.1 Канцеларија број 229/II спрат Контакт телефон: 468-256 и 468-257 Маил: snezana.milankovic@sombor.rs Одлука о правобранилаштву града Сомбора Решење о постављењу правобраниоца Решење о постављењу заменика правобраниоца Решење о постављењу заменика правобраниоца

Комисије

Савети

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА СОМБОРА

Служба за интерну ревизију града Сомбора основана је Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију града Сомбора број 021-11/2022-II коју је донео Градоначелник града Сомбора. Служба обавља послове из свог делокруга у складу са законом којим се уређује буџетски систем, правилником којим се уређују заједнички критеријуми за организовање и стандарди и методолошка упутства за поступање …

Месне заједнице

Јавна предузећа и установе

Број запослених у огранима ЛС

ИЗБОРИ

Одлуке о резултатима гласања на изборима за чланове савета месних заједница одржаним 05.06.2022. године Записници о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета месне заједнице Избори за чланове савета месних заједница Извештај о спроведеним изборима Извештај о резултатима избора за одборнике скупштине Града ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ СЕДИШТА ПОЈЕДИНИХ БИРАЧКИХ МЕСТА РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ …