Povratak na Документи

Буџет

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора 2019. годину

Одлука о буџету града Сомбора за 2019. годину

Насловна Општи део Приходи Расходи Укрштеница и расходи по контима Легенда Део образложења глобал 2019. Програмски буџет Део образложења циљеви и индикатори 2019. Програмски буџет План капиталних инвестиција у 2019. години Образложење

Одлука о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2018.годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника

Преузми

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018.ГОДИНУ

  ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018.ГОДИНУ

План поступног увођења Родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Сомбора за 2020. годину

ПРИПРЕМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021. И 2022.ГОДИНУ

Преузми

УПУТСТВО ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПРИПРЕМЕ ПЛАНА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2020.-2022.ГОДИНА

Преузми

Грађански водич кроз буџет града Сомбора за 2019. годину

Општи део буџета за 2018. годину

Приходи

Расходи

Укрштеница и расходи по контима

Образложење одлуке о буџету Града Сомбора за 2018. годину

Преглед расхода буџета Града Сомбора за период од 2018. до 2020. године са освртом на циљеве и индикаторе програма, програмских активности и пројеката

Преглед расхода буџета Града Сомбора по програмској класификацији за период од 2018. до 2020. године

Легенда

2017. година

Званична интернет презентација