Povratak na Документи

Буџет

2024. година

УПУТСТВО ДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2024.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2025.И 2026.ГОДИНУ

2023. година

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2023.ГОДИНУ Грађански водич кроз буџет за 2023.годину УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ЗА 2023.ГОДИНУ Решење о квотама за 2023. годину Одлука о буџету 2023. Извештај са Јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету града Сомбора за… Детаљније

2022. година

ЗАВРШНИ РАЧН ЗА 2022. ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022.ГОДИНЕ Извештај екстерног ревизора Завршног рачуна буџета града Сомбора за 2021.годину. Информацију о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за период јануар-јун 2022.године Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2022.годину. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ… Детаљније

2021. година

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021. ГОДИНУ ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2021.годину ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ… Детаљније

2020. година

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА СА КОНСОЛИДОВАНИМ ПОДАЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ ЕKСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019.ГОДИНУ Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. годину Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сомбора за период јануар – септембар… Детаљније

2019. година

Водич кроз завршни рачун Грађански водич кроз буџет града Сомбора Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету града Одлука о буџету града Сомбора Јавна расправа за буџет града Сомбора Упутство за буџет Месчни преглед прихода и расхода буџета града Сомбора Извештај о извршењу буџета града Сомбора за период јануар – јун Решење одељења за финансије… Детаљније

2018. година

Извештај ДРИ финансиjских извештаја буџета града Грађански водич кроз буџет града Сомбора Завршни рачун буџета града Сомбора Одлука о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора Одлука о буџету Извештај буџета града Сомбора јануар – септембар Извештај буџета града Сомбора јануар – јун Јавна расправа за буџет 2018. године Упутство дирекним корисницима за припрему одлуке… Детаљније

2017. година