Povratak na Документи

Буџет

2023. година

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

2022. година

ГРАЂАНСKИ ВОДИЧ ЗА БУЏЕТ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ. Решење о одрeђивању обима расхода и издатака директних и индиректних КБС у одређеном периоду 2022.године ОДЛУKА О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ УПУТСТВО ДИРЕKТНИМ KОРИСНИЦИМА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2022.ГОДИНУ… Детаљније

2021. година

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2021. ГОДИНУ ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2021.годину ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУKЕ… Детаљније

2020. година

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2020. ГОДИНУ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА СА КОНСОЛИДОВАНИМ ПОДАЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗВЕШТАЈ ЕKСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019.ГОДИНУ Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. годину Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сомбора за период јануар – септембар… Детаљније

2019. година

Водич кроз завршни рачун Грађански водич кроз буџет града Сомбора Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету града Одлука о буџету града Сомбора Јавна расправа за буџет града Сомбора Упутство за буџет Месчни преглед прихода и расхода буџета града Сомбора Извештај о извршењу буџета града Сомбора за период јануар – јун Решење одељења за финансије… Детаљније

2018. година

Извештај ДРИ финансиjских извештаја буџета града Грађански водич кроз буџет града Сомбора Завршни рачун буџета града Сомбора Одлука о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора Одлука о буџету Извештај буџета града Сомбора јануар – септембар Извештај буџета града Сомбора јануар – јун Јавна расправа за буџет 2018. године Упутство дирекним корисницима за припрему одлуке… Детаљније

2017. година