Povratak na Буџет

2017. година

Први ребаланс 2017. године

Општи део буџета за 2017. годину

Приходи

Расходи

Укрштеница и расходи по контима

Легенда

Глобал 2017. програмски буџет