Povratak na Услуге

Област грађевинарства

Мишљења министарства у вези примене појединих одредаба Закона о озакоњењу

Мишљење – О примени Закона о озакоњењу објеката, новембар 2020. године Мишљење – Сагласност сувласника у поступку озакоњења Мишљење – Попис помоћних и економских објеката Мишљење – Примена члана 33 Закона о озакоњењу објеката Мишљење – Озакоњење објеката изграђених на пољопривредном земљишту

Обједињена процедура

Приступ систему за електронско подношење захтева   Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

Упутство за озакоњење