Povratak na Услуге

Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за извод из матичне књиге рођених

Захтев за извод из матичне књиге венчаних

Захтев за извод из матичне књиге умрлих

Захтев за уверење о држављанству