Povratak na Услуге

Виртуелни матичар – наручивање извода

Захтев за извод из матичне књиге рођених

Тип обрасца извода домаћи образацдвојезични образацинтернационални образац Подаци о лицу за које се тражи извод Име и презиме Датум рођења Место, општина-град и држава рођења ЈМБГ Име и презиме оца Име и презиме мајке Подаци о лицу које подноси захтев Име и презиме Адреса Поштански број и место Телефон (обавезно) Е-пошта Извод ми је потребан… Детаљније

Захтев за извод из матичне књиге венчаних

Захтев за извод из матичне књиге умрлих

Захтев за уверење о држављанству