Решења по чл.145 Закона

Захтев усвојен

Решење бр. 351-1536-2020-V од 04.01.2021. године – захтев се одобрава Решење бр. 351-1537-2020-V од 04.01.2021. године – захтев се одобрава Решење бр. 351-1549-2020-V од 04.01.2021. године – захтев се одобрава Решење бр. 351-0002-2021-V од 11.01.2021. године – захтев се одобрава Решење бр. 351-0005-2021-V од 11.01.2021. године – захтев се одобрава Решење бр. 351-0011-2021-V од 08.01.2021.… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр. 351-0013-2020-V од 12.01.2021. године -захтев се одбацује Закључак бр. 351-0029-2020-V од 19.01.2021. године -захтев се одбацује Решење број 351-1245-2021 од 19.01.2021 Решење број 351-80-2021 од 02.02.2021 – захтев се одбацује Закључак бр. 351-0087-2020-V од 02.02.2021. године -захтев се одбацује Закључак бр. 351-0093-2020-V од 05.02.2021. године -захтев се одбацује Закључак бр. 351-0095-2020-V од 04.02.2021.… Детаљније

Архива