Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев усвојен

Решење бр. 351-002-2019-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-012-2019-V од 25.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-025-2019-V од 18.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-028-2019-V од 21.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-032-2019-V од 25.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-039-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-044-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-047-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-090-2019-V од 05.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-094-2019-V од 07.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-095-2019-V од 11.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-098-2019-V од 11.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-104-2019-V од 13.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1134-2018-V од 22.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1153-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-116-2019-V од 18.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1160-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1161-2018-V од 24.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1163-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1164-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-141-2019-V од 22.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-142-2019-V од 22.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-144-2019-V од 25.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-153-2019-V од 26.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-158-2019-V од 28.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-165-2019-V од 28.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-170-2019-V од 05.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-187-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-190-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-191-2019-V од 07.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-197-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-202-2019-V од 12.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-203-2019-V од 13.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-210-2019-V од 14.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-219-2019-V од 09.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-220-2019-V од 14.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-223-2019-V од 09.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-225-2019-V од 19.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-230-2019-V од 10.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-238-2019-V од 19.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-246-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-248-2019-V од 09.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-249-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-250-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-259-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-268-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-275-2019-V од 27.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-277-2019-V од 10.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-291-2019-V од 17.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-309-2019-V од 16.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-312-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-313-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-314-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-316-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-320-2019-V од 18.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-321-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-344-2019-V од 18.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-354-2019-V од 23.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-363-2019-V од 22.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-366-2019-V од 30.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-368-2019-V од 30.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-369-2019-V од 30.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-373-2019-V од 17.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-386-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-388-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-389-2019-V од 08.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-397-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-398-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-401-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-405-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-416-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-420-2019-V од 10.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-421-2019-V од 10.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-428-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-429-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-430-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-431-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-437-2019-V од 14.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-441-2019-V од 15.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-450-2019-V од 16.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-452-2019-V од 16.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-453-2019-V од 16.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-457-2019-V од 17.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-460-2019-V од 21.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-474-2019-V од 21.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-488-2019-V од 28.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-509-2019-V од 31.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-516-2019-V од 04.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-519-2019-V од 05.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-524-2019-V од 04.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-526-2019-V од 06.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-540-2019-V од 06.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-550-2019-V од 10.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-551-2019-V од 07.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-554-2019-V од 11.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-555-2019-V од 10.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-557-2019-V од 11.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-559-2019-V од 12.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-561-2019-V од 12.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-577-2019-V од 13.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-579-2019-V од 12.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-615-2019-V од 24.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-616-2019-V од 24.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-621-2019-V од 25.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-622-2019-V од 25.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-626-2019-V од 26.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-628-2019-V од 27.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-629-2019-V од 27.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-634-2019-V од 28.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-637-2019-V од 01.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-651-2019-V од 02.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-652-2019-V од 03.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-653-2019-V од 03.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-662-2019-V од 05.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-663-2019-V од 08.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-668-2019-V од 05.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-669-2019-V од 04.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-671-2019-V од 02.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-676-2019-V од 04.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-677-2019-V од 09.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-679-2019-V од 09.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-680-2019-V од 10.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-682-2019-V од 05.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-683-2019-V од 05.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-700-2019-V од 12.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-701-2019-V од 15.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-707-2019-V од 15.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-708-2019-V од 15.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-709-2019-V од 15.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-710-2019-V од 16.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-718-2019-V од 16.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-721-2019-V од 17.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-738-2019-V од 30.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-754-2019-V од 26.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-757-2019-V од 25.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-758-2019-V од 26.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-772-2019-V од 30.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-778-2019-V од 31.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-782-2019-V од 31.07.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-792-2019-V од 02.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-793-2019-V од 02.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-795-2019-V од 05.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-802-2019-V од 05.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-808-2019-V од 07.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-814-2019-V од 08.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-817-2019-V од 08.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-819-2019-V од 09.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-823-2019-V од 09.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-827-2019-V од 09.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-828-2019-V од 09.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-830-2019-V од 08.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-842-2019-V од 15.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-858-2019-V од 19.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-859-2019-V од 20.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-862-2019-V од 20.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-866-2019-V од 16.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-873-2019-V од 20.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-874-2019-V од 20.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-879-2019-V од 16.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-881-2019-V од 21.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-884-2019-V од 22.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-887-2019-V од 22.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-889-2019-V од 22.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-894-2019-V од 26.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-897-2019-V од 27.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-906-2019-V од 30.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-911-2019-V од 29.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-914-2019-V од 29.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-917-2019-V од 29.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-921-2019-V од 02.09.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-922-2019-V од 03.09.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-924-2019-V од 30.08.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-938-2019-V од 05.09.2019. године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација