Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев усвојен

Решење бр. 351-002-2019-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-012-2019-V од 25.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-025-2019-V од 18.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-028-2019-V од 21.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-032-2019-V од 25.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-039-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-044-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-047-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-090-2019-V од 05.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-094-2019-V од 07.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-095-2019-V од 11.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-098-2019-V од 11.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-104-2019-V од 13.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1134-2018-V од 22.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1153-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-116-2019-V од 18.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1160-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1161-2018-V од 24.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1163-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1164-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-141-2019-V од 22.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-142-2019-V од 22.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-144-2019-V од 25.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-153-2019-V од 26.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-158-2019-V од 28.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-165-2019-V од 28.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-170-2019-V од 05.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-187-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-190-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-197-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација