Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев усвојен

Решење бр. 351-002-2019-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-012-2019-V од 25.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-025-2019-V од 18.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-028-2019-V од 21.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-032-2019-V од 25.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-039-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-044-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-047-2019-V од 29.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-090-2019-V од 05.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-094-2019-V од 07.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-095-2019-V од 11.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-098-2019-V од 11.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-104-2019-V од 13.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1134-2018-V од 22.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1153-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-116-2019-V од 18.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1160-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1161-2018-V од 24.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1163-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1164-2018-V од 23.01.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-141-2019-V од 22.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-142-2019-V од 22.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-144-2019-V од 25.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-153-2019-V од 26.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-158-2019-V од 28.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-165-2019-V од 28.02.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-170-2019-V од 05.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-187-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-190-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-191-2019-V од 07.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-197-2019-V од 06.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-202-2019-V од 12.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-203-2019-V од 13.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-210-2019-V од 14.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-219-2019-V од 09.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-220-2019-V од 14.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-223-2019-V од 09.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-225-2019-V од 19.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-230-2019-V од 10.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-238-2019-V од 19.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-246-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-248-2019-V од 09.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-249-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-250-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-259-2019-V од 08.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-268-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-275-2019-V од 27.03.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-277-2019-V од 10.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-291-2019-V од 17.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-309-2019-V од 16.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-312-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-313-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-314-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-316-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-320-2019-V од 18.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-321-2019-V од 12.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-344-2019-V од 18.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-354-2019-V од 23.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-363-2019-V од 22.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-366-2019-V од 30.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-368-2019-V од 30.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-369-2019-V од 30.04.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-373-2019-V од 17.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-386-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-388-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-389-2019-V од 08.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-397-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-398-2019-V од 07.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-401-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-405-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-416-2019-V од 09.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-420-2019-V од 10.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-421-2019-V од 10.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-428-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-429-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-430-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-431-2019-V од 13.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-437-2019-V од 14.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-441-2019-V од 15.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-450-2019-V од 16.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-452-2019-V од 16.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-453-2019-V од 16.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-457-2019-V од 17.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-460-2019-V од 21.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-474-2019-V од 21.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-488-2019-V од 28.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-509-2019-V од 31.05.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-516-2019-V од 04.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-519-2019-V од 05.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-524-2019-V од 04.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-526-2019-V од 06.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-540-2019-V од 06.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-550-2019-V од 10.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-551-2019-V од 07.06.2019. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-555-2019-V од 10.06.2019. године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација