Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев усвојен

Решење бр. 351-0003-2020-V од 13.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0004-2020-V од 13.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0008-2020-V од 14.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0011-2020-V од 16.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0014-2020-V од 13.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0017-2020-V од 17.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0019-2020-V од 21.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0022-2020-V од 23.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0023-2020-V од 23.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0037-2020-V од 28.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0046-2020-V од 29.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0047-2020-V од 29.01.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0058-2020-V од 04.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0059-2020-V од 04.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0064-2020-V од 04.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0067-2020-V од 04.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0068-2020-V од 04.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0079-2020-V од 06.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0081-2020-V од 06.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0084-2020-V од 11.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0088-2020-V од 12.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0091-2020-V од 12.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0094-2020-V од 13.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0095-2020-V од 13.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0101-2020-V од 18.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0104-2020-V од 13.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0109-2020-V од 19.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0113-2020-V од 14.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0118-2020-V од 20.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0120-2020-V од 18.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0133-2020-V од 25.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0135-2020-V од 27.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0140-2020-V од 26.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0145-2020-V од 02.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0148-2020-V од 03.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0151-2020-V од 28.02.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0158-2020-V од 02.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0164-2020-V од 03.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0167-2020-V од 06.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0182-2020-V од 05.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0183-2020-V од 11.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0190-2020-V од 11.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0193-2020-V од 12.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0197-2020-V од 13.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0199-2020-V од 13.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0203-2020-V од 16.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0224-2020-V од 20.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0230-2020-V од 20.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0237-2020-V од 25.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0238-2020-V од 20.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0241-2020-V од 25.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0242-2020-V од 26.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0244-2020-V од 26.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0245-2020-V од 27.03.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0252-2020-V од 01.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0254-2020-V од 02.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0255-2020-V од 01.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0256-2020-V од 02.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0265-2020-V од 06.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0266-2020-V од 06.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0267-2020-V од 03.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0274-2020-V од 08.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0277-2020-V од 08.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0281-2020-V од 09.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0282-2020-V од 09.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0283-2020-V од 08.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0284-2020-V од 09.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0292-2020-V од 10.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0300-2020-V од 15.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0301-2020-V од 15.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0305-2020-V од 16.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0315-2020-V од 24.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0325-2020-V од 27.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0326-2020-V од 22.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0330-2020-V од 29.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0331-2020-V од 29.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0333-2020-V од 29.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0337-2020-V од 30.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0338-2020-V од 30.04.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0352-2020-V од 05.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0368-2020-V од 08.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0369-2020-V од 08.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0383-2020-V од 18.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0386-2020-V од 18.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0391-2020-V од 20.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0396-2020-V од 14.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0397-2020-V од 20.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0419-2020-V од 25.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0420-2020-V од 22.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0448-2020-V од 29.05.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0450-2020-V од 01.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0457-2020-V од 01.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0463-2020-V од 05.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0464-2020-V од 05.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0469-2020-V од 08.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0474-2020-V од 08.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0483-2020-V од 09.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0488-2020-V од 10.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0492-2020-V од 10.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0495-2020-V од 11.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0496-2020-V од 12.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0504-2020-V од 12.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0507-2020-V од 17.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0513-2020-V од 17.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0514-2020-V од 18.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0518-2020-V од 18.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0519-2020-V од 18.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0520-2020-V од 18.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0524-2020-V од 19.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0525-2020-V од 19.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0526-2020-V од 19.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0527-2020-V од 19.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0536-2020-V од 18.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0539-2020-V од 22.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0540-2020-V од 22.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0545-2020-V од 22.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0546-2020-V од 22.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0547-2020-V од 22.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0548-2020-V од 22.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0550-2020-V од 23.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0551-2020-V од 24.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0552-2020-V од 23.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0553-2020-V од 24.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0555-2020-V од 25.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0556-2020-V од 25.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0560-2020-V од 25.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0562-2020-V од 25.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0567-2020-V од 29.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-0568-2020-V од 29.06.2020. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1390-2019-V од 06.01.2020. године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација