Привреда

Најзначајнија предузећа

Pogledati stranu »

Инфраструктура

Инфраструктурна опремљеност градског подручја развијана је у различитим временским периодима. Путна инфраструктура у великој мери изграђена је још у 18 и 19 веку, када су градске улице биле изграђене тзв. калдрмом, као и клинкер опеком, а на чије је место данас дошао асфалт. Водоснабдевање је у том периоду било организовано путем артерских бунара, а почетком… Детаљније

Pogledati stranu »

Пословно окружење

Pogledati stranu »

Кључни разлози за инвестирање

Pogledati stranu »

Индустријске зоне

Pogledati stranu »

BRAUNFIELD локације

Pogledati stranu »

Постојећи инвеститори

Pogledati stranu »

Поступак за издавање грађевинских дозвола

 

Pogledati stranu »

База привредника на територији града

Pogledati stranu »

База предузетника на територији града

Pogledati stranu »

Водич за будуће предузетнике

Pogledati stranu »

Канцеларија за локални економски развој

КОНТАКТ: Шеф одсека: Михаел Плац е-маил: klersombor@gmail.com тел. 025 468 160 МИСИЈА:  Економски развој града Сомбора кроз стимулацију постојећих предузећа за ширење капацитета, стварање пословног окружења привлачног за инвестирање и конзистентну реформу градске управе суштински и дугорочно посвећене развоју Града. ЦИЉЕВИ: ПОРАСТ ИНВЕСТИЦИЈА – подршка постојећим и будућим инвеститорима Креирање и стално ажурирање понуде слободних… Детаљније

Pogledati stranu »

Канцеларија за брзе одговоре

Pogledati stranu »

Привредни савет

Рад Привредног савета уређен је Пословником Градског већа Града Сомбора  

Pogledati stranu »

Социјално-економски савет Града Сомбора

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija