Povratak na Услуге

Интерактивна мапа приступачности

Мапа приступачности

Град Сомбор се прикључио иницијативи коју је покренула институција Заштитника грађана, која за циљ има унапређење права рањивих група грађана међу којима су и особе за инвалидитетом.

Остваривање и заштита њихових права је у надлежности органа јавне власти чија поступања и рад Заштитник грађана наџире, али и унапређује указујући на проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају. Један од основних предуслова за остваривање гарантованих права грађана са инвалидитетом јесте и приступачно окружење. Приступачност подразумева све оно што сваком појединцу омогућава да самостално живи и учествује у свим аспектима живота, на једнакој основи.

С тим у вези, како би унапредила права особа са инвалидитетом у овој области, а ради бржег и лакшег информисања, локална самоуправа је на својој интернет презентацији поставила линк за интерактивну Мапу приступачности свих објеката јавне намене у Сомбору који особама са инвалидитетом омогућују несметан приступ, кретање, боравак и рад.

Подаци који се налазе у Мапи прикупљени су уз помоћ грађана, организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти, а у Сомбору особе са инвалидитетом могу самостално да обављају послове јер је већина објеката јавне намене обезбеђена рампама.

Детаљнију мапу приступачности објеката у Сомбору са стандардима приступачности за грађане са инвалидитетом можете погледати ОВДЕ