Povratak na Документи

Обједињена процедура

Централна евиденција обједињене процедуре

Све податке у вези са: издатим локацијским условима у складу са Законом о планирању и изградњи. грађевинским дозволама издатим у складу са Законом о планирању и изградњи. потврдама о пријави почетка радова. решењима издатим у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи. употребним дозволама  можете пронаћи на следећем линку https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home Преузми

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Преузми

Таксе и накнаде

Висина накнада у оквиру ЦЕОП

Преузми

АРХИВА