Povratak na Канцеларија за брзе одговоре

Питања и одговори

Поставио: Дејан

Поштовање,

Занима ме када ће бити донети резултати конкурса за самозапошљавање?

Поштовани,

Дана 22.11.2017. године Градско веће града Сомбора је на својој 91. седници, одржаној дана 22.11.2017. године, усвојило резултате Јавног позива града Сомбора и НСЗ за самозапошљавање незапослених лица кроз давање субвенције ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос.За сва питања и додатне информације потребно је да се обратите НСЗ – филијала Сомбор, код којих се налази усвојена Одлука о додели субвенција са списком лица којима је иста одобрена.

С поштовањем,

Одељење за привреду, туризам и ЛЕР

Одсек за локални економски развој и подршку улагањима

Градска управа Сомбор

Поставио: Дамир Марковић

Поштовање,

Прошле године смо вам се такође јављали поводом проблема око кошења траве на јавној површини испред стамбене зграде на углу улица Апатински пут и Илија Бирчанина. Након ваше интервенције трава се покосила прошле године. Јуче је трава кошена на Апатинском путу и опет је прескочена јавна површина око наше зграде. Ми смо по вашем упутству прошле године предали и захтев да се та јавна површина уврсти у план кошења за ову годину. Зашто је опет прескочено није нам јасно. Срдачан поздрав – станари поменутог објекта

Поштовани,

 Јавна површина испред стамбене зграде на углу улица Апатински пут и Илије Бирчанина није прескочена .Због погоршаних временских услова косидба тог дела јавне површине ће бити настављена данас.

    Срдачан поздрав

    ЈКП “ Зеленило“ Сомбор

Поставила: Александра

Поздрав, која документација је потребна за подношење захтева о исплати штете од уједа паса луталица?

Хвала!

Поштовани,

За подношење захтева за накнаду штете настале од уједа паса луталица потребно је следеће:

Да сачините допис-поднесак  ради закључења вансудског поравнања због уједа пса луталице,  насловљен на Правобранилаштво града Сомбора , који   треба да садржи:

 – Ваше личне податке, Име и презиме, адресу становања, број контакт телефона, број Вашег текућег рачуна-или фотокопија банковне картице, кратак опис догађаја (где и када је дошло до напада-уједа од д стране пса луталице, уз навођење евентуалних сведока самог догађаја) и потпис подносиоца захтева. Овај допис можете сачинити сами , или се можете обратити служби правне помоћи која се налази у згради Скупштине града Сомбора (Жупанија) соба бр. 58 у приземљу и

-Извештај лекара специјалисте. Уколико поседујете било какву другу документацију везану за штетни догађај, можете и њу приложити.

Наведена документација се предаје у два примерка, (оригинал остаје Вама) Правобранилаштву града Сомбора , непосредно у собу бр. 229 у згради Скупштине града Сомбора (други спрат), или као препоручена пошиљка адресирана на Правобранилаштво града Сомбора, Трг Цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Након тога Правобранилаштво града обрађује Ваш предмет и доставља Комисији на даље одлучивање. Уколико Комисија утврди да је Ваш захтев основан, бићете позвани да, уколико желите, закључите уговор о поравнању и уколико прихватите услове из предлога уговора, утврђена висина накнаде штете ће Вам бити исплаћена.

С поштовањем,

Поставила: Драгана Радаковић

Поштовани

Живим у Спортској т 13,зграда је стара и релативно запуштена. Са тавана на 4 спрату где живим шири се смрад голубова,те сам приметила и појаву буба које ми одгоре улазе у стан. Пре два месеца сам обавестила управницу, па и пре неколико дана поново да се сазове састанак станара и изврши санитација таванског простора. До данас није сазван састанак,нити учињен икакав помак. Молим за савет како решити проблем. Хвала

Поштована,

                Према члану 41. став 7. Закона о становању и одржавању зграда ( „Сл. гласник РС“, број 104. од 23.12.2016. године) иницијативу за заказивање седнице скупштине стамбене заједнице може поднети сваки власник посебног дела. Ако управник не закаже седницу скупштине на захтев власника посебног дела у року од десет дана, власник посебног дела је може сам заказати, о чему обавезно обавештава управника.

                Сходно горе наведеном, молимо Вас да поступите на овај начин, па у случају да обезбедите довољну већину гласова и промените управника стамбене заједнице који се у свом раду не придржава обавеза које су му наметнуте Законом.

                С поштовањем,

Поставила: Соња

Поштовани, занима ме када ће почети уплата субвенција додељена од града Сомбора? Хвала

Поштована,

Јавним позивом за самозапошљавање дефинисано је и планирано да се средства уколико се одобре, добијају преко НСЗ-а. Град Сомбор је средства за реализацију ових мера и политика везаних за запошљавање на током трајања Јавног позива пребацио на рачун НСЗ-а што је био један од услова Споразума о сарадњи. НСЗ-филијала Сомбор прослеђује комплетну документацију, по потписивању тројног Уговора (НСЗ, Град Сомбор, корисник средстава) својој централи која врши проверу достављене документације и након тога исплаћује средства Кориснику средстава односно лицу којем су одобрена средства. Овај поступак до прилива средстава на рачун Корисника трају два до три дана.

Уговори пристижу у Град након припреме, потписивања и обраде од стране НСЗ-филијала Сомбор. У Граду се обрађују и потписују и потом враћају у НСЗ-филијала Сомбор.

Последња тура потписаних уговора везаних за самозапошљавање дана 27.11. достављена је у НСЗ-филијала Сомбор, и одмах послата у централу, што значи да Корисник средстава може за дан, два очекивати исплату средстава.

С поштовањем,

Одсек за локални економски развој и подршку улагањима

Поставио/ла: Катарина Врањеш

Молим Вас за информацију када је у плану асфалтирање пута у Стевана Мокрањца улици. Наиме, ради се о делу улице према градској обилазници.

Поштовани, Продужетак улице Стевана Мокрањца протеже се на две катастарске парцеле. Парцела 9113/28 се води као улица-градско грађевинско земљиште, док се катастарска парцела 9107/1 се води као ливада треће класе-градско грађевинско земљиште. Изградња коловоза до нивоа асфалта у улици Стевана Мокрањца врши се у складу са законом о Планирању и изградњи, те би било потребно урадити пројектну документацију како би се могли извести радови на измени конструктивних елемената, а у циљу побољшања носивости и стабилности пута. Улица се налази у Плану радова за 2020 годину, али се одржавање односи до нивоа туцаника.
ЈКП ”Простор” Сомбор