Испитивање квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2019. години