Локацијски услови

Захтев усвојен

Локацијски услови број 353-532-2022-V од 17.01.2023. године Локацијски услови број 353-528-2022-V од 17.01.2023. године Локацијски услови број 353-530-2022-V од 18.01.2023. године Локацијски услови број 353-406-2022-V од 19.01.2023. године Локацијски услови број 353-535-2022-V од 20.01.2023. године Локацијски услови број 353-474-2022-V од 20.01.2023. године Локацијски услови број 353-9-2023-V од 27.01.2023. године Локацијски услови број 353-5-2023-V од 27.01.2023.… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен

Закључак-бр.353-531-2022-V-од 17.01.2023 Закључак-бр.353-10-2023-V-од 18.01.2023 Закључак-бр.353-14-2023-V-од 23.01.2023 Закључак-бр.353-25-2023-V-од 31.01.2023 Закључак-бр.353-32-2023-V-од 03.02.2023 Закључак-бр.353-37-2023-V-од 10.02.2023 zaključak broj 353-42-2023-V od 14.02.2023. zaključak broj 353-41-2023-V od 14.02.2023 Закључак-бр.353-17-2023-V-од 21.02.2023 Закључак-бр.353-52-2023-V-од 22.02.2023 Закључак-бр.353-62-2023-V-од 27.02.2023  Закључак-бр.353-63-2023-V-од 28.02.2023 Закључак-бр.353-68-2023-V-од 02.03.2023 Закључак-бр.353-45-2023-V-од 02.03.2023 Закључак-бр.353-69-2023-V-од 03.03.2023 Закључак-бр.353-79-2023-V-од 08.03.2023 Закључак-бр.353-96-2023-V-од 17.03.2023 Закључак-бр.353 64-2023-V-од 20.03.2023 Закључак-бр.353-55-2023-V-од 20.03.2023 Закључак-бр.353-102-2023-V-од 21.03.2023 Закључак-бр.353-116-2023-V-од 03.04.2023 Закључак-бр.353-139-2023-V-од 13.04.2023 Закључак-бр.353-127-2023-V-од 06.04.2023 Закључак-бр.353-141-2023-V-од 18.04.2023… Детаљније

Архива