Локацијски услови

Захтев усвојен

Локацијски услови бр. 353-0540-2020-V од 22.02.2021. године  Локацијски услови бр. 353-0551-2020-V од 26.02.2021. године Локацијски услови бр. 353-0582-2020-V од 14.01.2021. године Локацијски услови бр. 353-0588-2020-V од 08.01.2021. године Локацијски услови бр. 353-0589-2020-V од 08.01.2021. године Локацијски услови бр. 353-0591-2020-V од 15.01.2021. године Локацијски услови бр. 353-0592-2020-V од 21.01.2021. године Локацијски услови бр. 353-0595-2020-V од 13.01.2021.… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр. 353-0612-2020-V од 05.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0002-2021-V од 13.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0004-2021-V од 09.02.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0005-2021-V од 14.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0007-2021-V од 19.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0034-2021-V од 08.02.2021.… Детаљније

Захтев одбијен/одбачен 2021

Закључак бр. 353-0612-2020-V од 05.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0002-2021-V од 13.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0004-2021-V од 09.02.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0005-2021-V од 14.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0007-2021-V од 19.01.2021. године – захтев се одбацује Закључак бр. 353-0034-2021-V од 08.02.2021.… Детаљније

Архива