Локацијски услови

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр.353-4-2022-V од 13.01.2022.

Захтев усвојен

Локацијски услови број 353-540-2021-V од 04.01.2022. године  Локацијски услови број 353-554-2021-V од 04.01.2022. године Локацијски услови број 353-545-2021-V од 11.01.2022. године Локацијски услови број 353-547-2021-V од 12.01.2022. године

Архива